De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereenvoudiging en flexibilisering van het functiehuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereenvoudiging en flexibilisering van het functiehuis"— Transcript van de presentatie:

1 Vereenvoudiging en flexibilisering van het functiehuis
WGV Oost, 28 november 2013

2 FWG Beoordeling Recruitment Beloning
Functieontwerp/-beschrijven en Functie-waardering Strategische Personeels Planning Leiderschap en Talent Ontwikkeling Organisatie Ontwerp

3 Trendonderzoek

4

5 Hoofdthema’s 1. Kostenbeheersing 2.0 2. Actief burgerschap
3. Naar een nieuwe zorgorganisatie 4. Zorg dicht bij huis 5. meten is weten? 6. De wendbare werkvloer

6 De wendbare werkvloer Tekorten en overschotten Flexibilisering
Zorgorganisaties werken aan toekomstbestendig personeelsbeleid (SPP), maar het blijft lastig Organisaties en professionals laveren tussen paradoxen

7 De wendbare werkvloer: uitersten
Door de veranderende positie van de zorgorganisatie en de toenemende ontschotting en samenwerking, moeten organisaties en professionals omgaan met tegengestelde belangen, eisen en rollen. Het nieuwe zorglandschap vraagt om attituden die kunnen conflicteren We zien dat organisaties en professionals moeten zien te laveren tussen uitersten. Sommige paradoxen zijn vooral voelbaar op functieniveau, andere op organisatieniveau.

8 De paradoxen samenwerken én onderscheiden zorgen én ontzorgen
bedrijfsmatig én idealistisch flexibiliteit én binding lager leggen van verantwoordelijkheid én kwaliteitsbeheersing generalist én expert

9 En meer Voorbeelden van andere paradoxen: macro- én microdenker, solist én teamplayer, meedenken én tegenspreken, sturend én dienend. Om goed om te kunnen gaan met de beschreven paradoxen, moet een werknemer nogal wat in huis hebben, zoals een groot reflectief vermogen en voortdurende flexibiliteit. Door de toenemende complexiteit is er steeds meer behoefte aan hoger opgeleid personeel.

10 Gedeeld ideaal In de ideale situatie:
is een zorgorganisatie financieel gezond; zorgt voor aanvullend zorgaanbod (in de wijk); heeft een duidelijke visie; positioneert zich sterk tegenover de gemeente/verzekeraars/andere organisaties en partijen. Werkt samen in netwerken om te komen tot een integraal zorgaanbod voor de cliënt.

11 Het ideaal, deel 2 En: De organisatie heeft voldoende hoogopgeleide, flexibele, breed inzetbare professionals, die loyaal zijn aan de organisatie; die expert zijn in hun vakgebied én in staat om over de muren van de eigen professie te kijken. Die bovendien kunnen schakelen tussen het belang van de organisatie, het team en de cliënt.

12 Is uw organisatie voorbereid?

13 FFH: HR vooraan bij besluitvorming over organisatieontwerp

14 Vorm geven aan personeelsbestand
Fte’s Functies Kwaliteit Producti-viteit Kosten Opbreng-sten

15

16 Organisatievraagstukken en beschikbare data
Macro-ontwikkelingen FWG Functies Herschikken (FFH) Organisatievraagstukken Over welke informatie beschikt u al? Informatie in FWG 3.0 Functiebeschrijvingen en normen Opleidingsniveaus Competenties Verantwoordelijkheden Zwaartegrenzen Inconveniënten

17 FFH: het concept selecteer 2 of meer functies
arts verpleegkundig specialist verpleegkundige functie is opgebouwd uit taakpakketjes met vaardigheden op niveau en hoeveelheid tijd de grootte van de functie reflecteert vooral zwaarte selecteer 2 of meer functies reduceer functies tot de kern kies een herschikkings- grondslag FWG Functies zoekt oplossingen stel handmatig bij arts ' verpleegkundig specialist ' verpleegkundige '

18 Initiële vragen waarbij FFH is ingezet
berekening formatie bij een voorgenomen beddenreductie herinrichting van de leidinggevende structuur in kaart brengen van de uitwisselbaarheid van functies inrichting zelfsturende wijkteams vergelijking geboden zorg met zorgvraag vanuit ZZP’s verschuiven taken van hogere naar lagere functies Inventarisatie mogelijkheden functiedifferentiatie (junior- seniorvarianten)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 FWG Functies: uitbreidingsmogelijkheden doel
uitbreidingen FWG Functies: uitbreidingsmogelijkheden doel meerdere van dezelfde functie artsen verpleegkundig specialisten verpleegkundigen differentiatie binnen functiegroep verschillende functies functieverschuiving, andere aantallen per functie taken veranderen door innovaties effect van innovaties op functies in beeld brengen match naar mensen op basis van persoonlijk profiel optimaal gebruik maken van kwaliteiten van mensen combinaties van mogelijkheden optimaal inzet van de tool voor organisatiestrategie


Download ppt "Vereenvoudiging en flexibilisering van het functiehuis"

Verwante presentaties


Ads door Google