De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadswandeling (1) Wandeling in Zevenbergen (gemeente Moerdijk)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadswandeling (1) Wandeling in Zevenbergen (gemeente Moerdijk)"— Transcript van de presentatie:

1 Stadswandeling (1) Wandeling in Zevenbergen (gemeente Moerdijk)
Geschiedenis In 1283 wordt de eerste heer van Zevenbergen genoemd: Willem Hugemanszoon. Deze was de zoon van een broer van de heer van Strijen. Of Zevenbergen nu uit een deling van het land van Strijen is ontstaan, of op een andere manier is onbekend. Wel weten wij dat op het eind van de 13e eeuw West-Brabant een droogvallende woestenij was en dat waarschijnlijk het gebied van de heer van Zevenbergen voor een zeer groot gedeelte nog drooggelegd en ontgonnen moest worden. In een leenregister uit 1361 wordt het land van Zevenbergen voor het eerst genoemd, naast de heerlijkheid Strijen. In 1365 erkent de heer van Gaesbeke, Putten en Strijen dat de heerlijkheid Zevenbergen ontstaan is als deling van het land van Strijen. Hierdoor maakte Zevenbergen deel uit van het graafschap Holland. Tot 1649 had Zevenbergen eigen heren, daarna het huis van Oranje. Het eerste huis van Zevenbergen stierf rond het einde van de 15e eeuw uit. De erfdochter huwde met een zoon van de heer van Bergen op Zoom. In 1560 ging de heerlijkheid door vererving over naar het huis van Arenberg, dat de plaats tot 1649 bezat. In 1795 werd het stelsel van heerlijkheden afgeschaft en werd Zevenbergen een gemeente.

2 Stadswandeling (2) Geschiedenis (vervolg)
Het bestuur van de stad bestond voor 1800 uit een drossaard, benoemd door de heer, twee burgemeesters en vijf schepenen. Ieder jaar werden een burgemeester en twee schepenen (her)benoemd. Het burgemeestersambt had toen echter wel een geheel andere inhoud dan tegenwoordig. De schepenbank had zowel de hogere als de lagere rechtsmacht en mocht dus doodvonnissen uitspreken en uit laten voeren. De stad is versterkt geweest met poorten en muren tot aan Toen veroverde hertog Philips van Bourgondië de stad op zijn heer, die Jacoba van Beieren trouw was gebleven, en eiste dat de versterkingen afgebroken zouden worden. Deze zijn nooit meer opgebouwd.

3 Stadswandeling (3) Geschiedenis (vervolg)
Hierdoor, maar ook door de algemene economische terugval in West-Europa van die tijd werd de stad agrarisch gericht, al bleef een weinig handel en scheepvaart altijd wel bestaan. Het hoofddoel werd toen het winnen van land voor landbouw en veeteelt op het water. De drooggemaakte grond was uitstekend geschikt om graan, boekweit, vlas en vooral meekrap te verbouwen. De meekrap zorgde voor flinke winsten. De ontwikkeling van chemische verfstoffen deed deze cultuur te niet, maar de suikerbiet nam al snel haar plaats in. In Zevenbergen werd de eerste suikerfabriek in Nederland opgericht in 1858: de Azelma. Deze industrie heeft tot ver in de 20e eeuw voor veel werk gezorgd. Gedurende de Tweede Wereldoorlog is Zevenbergen zwaar getroffen. In 1940 ging de Duitse inval met een bombardement gepaard waardoor 39 mensen hun leven verloren. De bevrijding was nog veel erger. Bijna de gehele binnenstad werd vernield en er vielen 117 doden. Na de oorlog kwam de heropbouw traag opgang. Na enige jaren kwam de gang erin en groeide Zevenbergen uit tot een stadje met streekfunctie wat betreft winkel- en woonbestand. In 1990 bestond Zevenbergen 700 jaar en ging in 1997 op in de gemeente Moerdijk.


Download ppt "Stadswandeling (1) Wandeling in Zevenbergen (gemeente Moerdijk)"

Verwante presentaties


Ads door Google