De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lang leve de sportvereniging, ook in de gemeente Epe! 12 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lang leve de sportvereniging, ook in de gemeente Epe! 12 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Lang leve de sportvereniging, ook in de gemeente Epe! 12 maart 2014

2 Aanleiding  Inventarisatie naar eventuele samewerking tussen verenigingen;  Organiseren startbijeenkomst  Inzet GSF.

3 Doel 1. Prikkelen en aanzetten tot denken 2. Samen kijken of we voor elkaar iets kunnen betekenen

4 Programma 19.30 – 20.00 uur: Inleiding 20.00 – 20.30 uur: ‘Samen sterker’, Joke Roeterdink (SV Twello) 20.30 – 21.00 uur: Interactieve workshop 21.00 – 21.15 uur: Plenaire terugkoppeling 21.15 – 21.25 uur: Korte pauze 21.25 – 21.30 uur: Hoe nu verder? 21.30 – 22.00 uur: Sluiting en borrel

5 Inleiding De bevolking verandert: gemeente Epe (1) Heden2040 0 – 19 jaar7.378- 10% 20 – 64 jaar18.704- 10 % 65 +6.440+ 40 %

6 Inleiding De bevolking verandert: gemeente Epe (2)

7 De sport verandert Steeds meer ongeorganiseerde /ongebonden sport; Meer concurrentie in vrije tijd; (fitness blijft groeien, Wii sports) Sportvereniging verliest marktaandeel; Groei (georganiseerd) vooral in ‘ruimtesporten’ / bewegen in de natuur; golf & wandel –en paardensport); Steeds meer ouderen gaan sporten; Steeds meer partners; Dag arrangementen.

8 De sporter verandert Van sporter naar consument Individualisme “Zap-gedrag” Tijd is schaars  Drang naar kwaliteit (kwalitijd) Betalen voor kwaliteit Flexibiliteit Multicultureler Mobieler De sporter wordt ouder

9 De gemeente verandert (1) Zelfstandig, herindeling, regionaal Van accommodatiebeleid naar stimuleringsbeleid (sport als doel  middel) Toename verantwoordelijkheid vanuit het rijk (decentralisatie) Aandacht maatschappelijke waarde accommodaties Beleid versus uitvoering Meer integraliteit Kerntakendiscussies: sport Subsidies en tarieven als beleidssturingsinstrument

10 De gemeente verandert (2) Ruimte wordt schaarser Kwaliteit van de ruimte steeds belangrijker Aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren Noodzaak multifunctionaliteit neemt toe; sport erg traditioneel Overheden verantwoordelijk voor ruimte voor sport Kunstgras leidt tot afname ruimtevraag

11 De gemeente verandert (3) Kinderopvang  Sportieve arrangementen Onderwijs  Beweegmomenten; betere leerprestaties Werkgevers  Fitte werknemers ; minder verzuim. Gezondheid  Minder ziekte / medische kosten Zorg  Participatie, beweging Buurt/Wijk  Leefbaarheid, voorzieningenniveau op peil houden etc. Sport  Maatschappelijke rol: sport als middel

12 De sportdeelname verandert (1) Ouderensporten nemen toe Jongeren gaan nog meer fitnessen Verenigingssporten maken nauwelijks groei door Individueel sporten neemt toe 13-14 jarigen haken af Sport en recreatie vervagen Absolute sportbeoefening neemt toe

13 De sportdeelname verandert (2) Verwachte ontwikkeling in sportdeelname tot 2020 Handbal: - 28% Korfbal: + 2% Tafeltennis: - 7% Jeu de boules: + 69% Turnen/gymnastiek: - 23% Honkbal/softbal: - 13% Volleybal: + 7% Badminton: - 12% Tennis: + 15% Voetbal: 0% Bron: NOC*NSF, SCP

14 De sportvereniging verandert Bestuur: richten, inrichten of verrichten? Inkomsten nemen af en uitgaven nemen toe Ledenaantallen nemen af Behoeften van de leden veranderen Betrokkenheid van de leden neemt af Druk wet- en regelgeving De vraag naar vrijwilligers groeit; het aanbod neemt af Concurrentie neemt toe; marktaandeel neemt af De lokale positie verandert; maatschappelijke rol Centralere rol verenigingen door decentralisatie

15 Maar het grote struikelblok is vaak….

16 Herkenbaar? Moeten we hier iets mee? Spelen we hier al op in? Is het een idee om samen eens te kijken wat we op kunnen pakken?

17

18 Sportdorpen in Epe? In het kader van het proeftuinproject gaat Huis voor de Sport in Groningen in vier dorpskernen in de provincie het concept ‘sportdorp’ beproeven. Doel is vergroting van de sport- en beweegparticipatie door modernisering en uitbreiding van het sportaanbod. Meer dan vijftig procent van de Groningse sportverenigingen telt minder dan honderd leden. Juist voor deze verenigingen blijkt het lastig te zijn om nieuwe doelgroepen aan te boren en/of nieuw sportaanbod te creëren. Daarmee zijn deze verenigingen een stuk kwetsbaarder dan grote verenigingen. Hun voortbestaan wordt bovendien bedreigd door terugloop van ledentallen en vrijwilligers. Huis voor de Sport in Groningen ontwikkelde een ‘droom’ voor de plattelandskernen waar veel kleine verenigingen zijn: een centrale, veilige plek met dagelijks de hele dag door een gevarieerd sport- en beweegaanbod. Dit ‘sportdorp’ kan in de visie van het Huis voor de Sport tot stand komen als de huidige sportverenigingen intensiever gaan samenwerken, samen nieuw aanbod ontwikkelen en optimaal gebruik maken van alle beschikbare vrijwilligers. Wellicht kunnen we de dorpen in Epe ook ‘omdopen’ tot sportdorpen?

19

20

21 Korte pauze Modern verenigingsbesturen; Back to Basics http://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w

22 Hoe nu verder?

23 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Lang leve de sportvereniging, ook in de gemeente Epe! 12 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google