De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natuur na de EHS Reactie op vragen van Rijk van Oostenbrugge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natuur na de EHS Reactie op vragen van Rijk van Oostenbrugge"— Transcript van de presentatie:

1 Natuur na de EHS Reactie op vragen van Rijk van Oostenbrugge
door Titia Zonneveld (Extern beleid, Natuurmonumenten)

2 Natuurmonumenten reageert graag op de vragen
De Vragen van Rijk Natuurbeleid wordt als ‘elitair’ bestempeld. Hoe erg is dat? Natuurbeleid wordt als ‘technocratisch’ bestempeld. Hoe erg is dat? In hoeverre is bredere betrokkenheid van de samenleving bij natuurbeleid nodig? Wie zouden vooral meer betrokken moeten worden? Moet gezocht worden naar alternatieve financieringsstromen nu de overheid terugtreedt?

3 1. Natuurbeleid wordt bestempeld als ‘elitair’.
NEE niet erg select gezelschap dat beleid maakt (hoe elitairder hoe beter) JA wel erg als geinsinueerd wordt dat natuurbeleid niet goed voor samenleving concept achterhaald alleen gewaardeerd select gezelschap

4 Is dit de Ecologische hoofdstructuur?
lekker die EHS

5 2. Natuurbeleid wordt bestempeld als ‘technocratisch’. Is het erg?
NEE specialisten en deskundigen nodig JA WEL ERG omdat technocratie gebruikt wordt als excuus truus omdat specialisten en deskundigen niet uitsluitend dienst uitmaken technische begrippen (niet) richting publiek gebruiken

6 Maar technische begrippen staan beleving niet in de weg
Magnopotamion of Hydrocharition nr 3150 Als je begrijpt wat ik bedoel Van nature eutroof meer Plantengemeenschappen 5ba1 5Ba2 5Bb!?

7 3. Is bredere betrokkenheid van de samenleving bij natuurbeleid nodig?
JA brede betrokkenheid nodig: rechtstreeks belanghebbenden (voorbeeld NM: beheerplannen) grondeigenaren scholen onderwijs (toekomst) partijen – meekoppeling/synergie allochtonen & jong volwassenen (moeilijk bereikbaar voor NM) Recreatie organisaties Waterorganisaties Project-onwikkelaars NEE misschien niet breder maar ‘dieper’ per groep niet doorslaan: overheid is er voor collectieve waarden

8 4. Wie zouden betrokken moeten worden? (beheer)
alternatieve beheerders iedereen die wil en het kan welkom beheerders zijn middel geen doel op zich

9 5. Zoeken naar alternatieve financiering nu de overheid terugtreedt?
‘terugtreden’ is niet per definitie minder budget alleen als extra aanvulling en voor recreatieve voorzieningen beheer/inrichting voor kwalitatief minder hoogstaand groen (lichtgroen) donkergroene natuur moet door overheid gefinancierd blijven (zachte collectieve waarde) Gegroet, ik treed terug! Wij zijn dol op alternatieve financiering

10 Conclusies over EHS EHS is goed concept (ook voor termijn natuurverkenning) Overheid moet EHS verdedigen door belang voor natuur èn mensen te laten zien in niet- technocratische termen communicatie opgave (LNV VROM V&W) bijvoorbeeld campagne ‘de natuur dat ben jezelf’ EHS zo snel mogelijk afmaken anders is er in 2018 geen ‘na de EHS’. Nu inzet op afrondingen/‘ontbrekende schakels’ Niet knabbelen aan EHS! Breng eerst baten EHS in beeld. Inzet alternatieve financiering alleen als ‘extra’, voor: recreatieve voorzieningen beheer/inrichting voor kwalitatief minder hoogstaand (licht)groen Donkergroene natuur moet door overheid gefinancierd blijven betrokkenheid/alternatieve beheerders iedereen die wil en het kan is welkom beheerders zijn middel en geen doel op zich

11 Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel
Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.


Download ppt "Natuur na de EHS Reactie op vragen van Rijk van Oostenbrugge"

Verwante presentaties


Ads door Google