De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederland na WO II de economische ontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederland na WO II de economische ontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Nederland na WO II de economische ontwikkeling

2 Economische situatie in 1945
Het ging niet goed -hoge staatsschuld → inflatie -havens, wegen, bruggen vernield -fabrieken vernield -huizen vernield→ woningnood -tekort aan kleding, voedsel, brandstof→ distributie gehandhaafd

3 Oorzaken herstel Nederlandse economie
Wederopbouw -er is hard gewerkt -men nam genoegen met een sober bestaan -arbeidsrust→geen stakingen (harmonie- model) -geldsanering→tientje van Lieftinck Desondanks moeizaam herstel Marshallhulp (1948) heeft het land er echt Bovenop geholpen.

4 Rol van de overheid De overheid speelde een leidende rol -industrialisatie voor de export (om de import te betalen ) en groeiende vraag -geleide loonpolitiek→loonstop -prijzen en huren laag houden -devaluatie van de gulden -sociale wetgeving (zie elders)

5 Nieuwe organisaties Stichting van de Arbeid Werkgevers + werknemers→arbeidsvoor- waarden S.E.R. Werkgevers, werknemers, overheid→ Advies over sociaal-economische zaken aan de regering C.P.B. Macro-economische verkenningen

6 Economische bloei na 1958 In 1958 Wederopbouw voltooid→hoog- conjunctuur→welvaartsstaat en consump- tiemaatschappij -T.V. -auto -luxe artikelen -vakanties

7 Oorzaken economische bloei
-Nederland goedkoopte eiland (lage lonen en goedkope gulden) -goede infrastructuur -hoge arbeidsproductiviteit -E.E.G.→ Europa vrijhandelszone -aardgas→veel verdiend aan de export

8 Rol van de overheid De overheid gaat zich minder met de economie bemoeien(V.V.D. in de regering) bv afschaffen geleide loonpolitiek (C.A.O. onderhandelingen) Arbeiders eisen hun aandeel in de econo- mische groei→loonexplosie→ harmonie- model wordt conflictmodel(stakingen) Succes -hogere lonen -5 daagse werkweek -meer invloed in het bedrijf (ondernemingsraad)

9 Economische crisis van 1973
Aanleiding Wereldwijde oliecrisis (olieboycot→stij- gende energieprijzen) Oorzaken -hoge lonen → Nederland duurte eiland -kostbare sociale voorzieningen Gevolgen -inflatie -bedrijven failliet -stijgende werkeloosheid -stijgende overheidsuitgaven→stijgende staatsschuld

10 Bestrijding van de cris
Van Agt -overheidsuitgaven omlaag(Bestek ‘81) -volumebeleid→minder uitkeringen Lubbers→no nonsense -uitkeringen omlaag -ambtenarensalarissen omlaag Gevolgen -daling werkeloosheid -teruglopend begrotingstekort Daarnaast wereldwijd economisch herstel

11 Relatie werkgever -werknemer
Conflictmodel→poldermodel 1983 Akkoord van Wassenaar -loonmatiging -arbeidstijdverkorting (A.T.V.) -deeltijdarbeid

12 Vernielingen

13 Distributie

14 Tientje van Lieftinck

15 Nieuwe organisaties

16 Oliecrisis

17 Stijging van de staatsschuld

18 Bestek ’81 en No nonsense

19 Akkoord van Wassenaar


Download ppt "Nederland na WO II de economische ontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google