De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Operations Non Life VIVIUM Auto VIVIUM Comfort Deal VIVIUM Business Deal Januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Operations Non Life VIVIUM Auto VIVIUM Comfort Deal VIVIUM Business Deal Januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Operations Non Life VIVIUM Auto VIVIUM Comfort Deal VIVIUM Business Deal
Januari 2011

2 Agenda Inleiding Processen VIVIUM Auto VIVIUM Comfort Deal
VIVIUM Business Deal

3 Agenda Inleiding Processen VIVIUM Auto VIVIUM Comfort Deal
VIVIUM Business Deal

4 Nieuwe Zaken Personenwagens, lichte vrachtwagens en tweewielers
2 acceptatiemogelijkheden: Geaccepteerd in V-connect Niet geaccepteerd in V-connect analyse maatschappij Communicatie naar acceptanten Auto (mail/workflow) Acceptatie/negotiatie proces Beslissing (opmaak NZ of afwijzing) Andere voertuigen: via voorstelformulier Hangende tarificaties/zaken: ok in overgangsfase tot 28/02/11

5 Bijvoegsels Mogelijkheden
Op bestaande zaken VIVIUM Auto (nieuwe producten) Geaccepteerd/analyse maatschappij Op bestaande zaken VIVIUM (ex-Zurich) Vervanging voertuig (of wijziging verzekeringsnemer of gebruikelijke bestuurder) Automatisch naar nieuw product Andere bijvoegsels: ongewijzigd

6 Bijvoegsels 3. Op bestaande zaken ex-ING Insurance
Vervanging van voertuig (of wijziging verzekeringsnemer of gebruikelijke bestuurder) Conversie in 2 stappen: automatisch naar nieuw product via opmaak Nieuwe Zaak, met overname gegevens (! waarborg bijstand mee vermelden – geen apart contract meer !) via beëindiging van het oude contract (automatische opdracht aan het back-office systeem van VIVIUM) Andere bijvoegsels: ongewijzigd (worden op bestaand platform geregistreerd tot migratie van de portefeuille)

7 VIVIUM Auto Bijzonderheden
Vernietiging na schorsing: Enkel voor nieuwe producten VIVIUM Auto en VIVIUM ex-Zurich auto producten Teruggave van de premie zal automatisch gebeuren bij de automatische vernietiging van het contract op de eerstkomende hoofdvervaldag (of op de volgende vervaldag indien de schorsing minder dan zes maand vóór de hoofdvervaldag heeft plaats gevonden) Beheer kwitanties (vernietiging) Was enkel mogelijk voor ex-Zurich producten Niet mogelijk voor de nieuwe producten Niet meer mogelijk voor auto

8 Agenda Processen VIVIUM Auto VIVIUM Comfort Deal VIVIUM Business Deal
Inleiding Processen VIVIUM Auto VIVIUM Comfort Deal VIVIUM Business Deal

9 Nieuwe werking Nieuwe toepassing op V-Connect
Vervangt de bestaande toepassing Comfort Deal op het Trio-Net platform Full beheer van VIVIUM Comfort Deal door de makelaar Aanmaken en wijzigen van VIVIUM Comfort Deal Koppelen en ontkoppelen van de contracten Domiciliëringsaanvraag via de maatschappij

10 Nieuwe werking Nieuwe zaken waarvoor geen V-Connecttoepassing bestaat
Makelaar bezorgt het voorstel aan de maatschappij met vermelding van het VIVIUM Comfort Deal-nummer waaraan de zaak moet gekoppeld worden De Maatschappij stelt het contract op en koppelt dit aan VIVIUM Comfort Deal Makelaar wordt verwittigd dat het contract is opgesteld en gekoppeld aan VIVIUM Comfort Deal Makelaar maakt de mantelovereenkomst op zodra alle contracten zijn gekoppeld Aanmaak output (gegroepeerd) Indien mantel niet wordt afgesloten binnen de 15 dagen wordt dit automatisch gedaan (output via maatschappij)

11 VIVIUM Comfort Deal Nieuwe werking
Koppeling van nieuwe zaken en bestaande contracten is mogelijk Specifiek voor Trio-Net gebruikers: Nieuwe zaak Feel at Home: koppeling in V-Connect is mogelijk Herhaling: nieuwe zaak BA Particulieren oude Trio-Net toepassing vervangen door V-Connect toepassing

12 Plaatsingsmandaten Een mantelcontract VIVIUM Comfort Deal is geen verzekeringscontract! Plaatsingsmandaten op polisniveau! Mantel kan pas onder beheer van een nieuwe makelaar komen indien er een mandaat is voor alle gekoppelde polissen Vraag om de mandaten op de polissen die in een mantel zitten, gebundeld op te zenden naar de maatschappij Indien niet alle polissen gemandateerd worden zullen we gemandateerde contracten uit de mantel ontkoppelen (impact op klantvoordeel)

13 VIVIUM Comfort Deal Migratie Comfort Deal
24/01/2011: de bestaande Comfort Deals worden automatisch gemigreerd naar VIVIUM Comfort Deal Comfort Deals met een waarborg AO werden gemigreerd op 01/01/2011: geen wijzigingen mogelijk tot 24/01/2011 Deze migratie van de mantel wijzigt op zich niks aan de bestaande incassoprocedures: deze wijzigen pas als de gekoppelde contracten gemigreerd worden naar het targetplatform VIVIUM Comfort Deal met gekoppelde contracten op de twee platformen hebben twee betaalcircuits (incassomoment, rappelprocedure, procedure betwiste zaken)

14 VIVIUM Comfort Deal Migratie
Easy Deal ex-ING Insurance Vrijstellingsvoordeel voor totaalklanten zonder mantel Concept wordt stopgezet vanaf 24/01/2011 Voordeel kan behouden blijven mits opmaak van een VIVIUM Comfort Deal met of zonder groepering van de premies vóór 31/05/2011 door de makelaar De makelaars ontvangen een lijst van de gesloten populatie Easy Dealers waarvoor zij een mantel VIVIUM Comfort Deal kunnen aanmaken. Vrije en intellectuele beroepen

15 VIVIUM Comfort Deal Migratie: klantvoordelen
Wijziging van vrijstellingsvoordeel auto Het oud vrijstellingsvoordeel kan behouden blijven tot de eerstvolgende wijziging voertuig voor zover de klant op 21/01/2011 voldoet aan de voorwaarden om een vrijstellingsvoordeel te hebben: Totaalklant (Auto, Brand en BA Familiale) Contract auto heeft een dekking Eigen Schade Is ook van toepassing voor Easy Deal voor zover er een mantel wordt opgesteld door de makelaar vóór 31/05/2011 Vrijstellingsvoordeel Brand blijft ongewijzigd !!!! voor Easy Deal mits aanmaak mantel en totaalklant !!!

16 Agenda Processen Inleiding VIVIUM Auto VIVIUM Comfort Deal
VIVIUM Business Deal

17 VIVIUM Business Deal Werking
Zelfde als VIVIUM Comfort Deal Full beheer van de mantel door de makelaar: Aanmaken en wijzigen van de mantel Koppelen en ontkoppelen van de contracten Domiciliëringsaanvraag via de maatschappij 24/01/2011:

18 VIVIUM Business Deal Werking
Nieuwe Zaken waarvoor geen fronttoepassing bestaat Makelaar bezorgt voorstel aan maatschappij met vermelding van het VIVIUM Business Deal-nummer waaraan zaak moet gekoppeld worden Maatschappij stelt contract op en koppelt aan mantel Makelaar wordt verwittigd dat contract is opgesteld en gekoppeld Makelaar maakt mantelovereenkomst op zodra alle contracten zijn gekoppeld Aanmaak output Indien mantel niet wordt afgesloten binnen de 15 dagen wordt dit automatisch gedaan

19 VIVIUM Business Deal Migratie
Reeds uitgevoerd bij de lancering op 01/07/2010 VIVIUM Business Deals met gekoppelde contracten op de twee platformen hebben twee betaalcircuits (incassomoment, rappelprocedure, procedure betwiste zaken) Oplossing voor bonusvoordeel voor alle klanten VIVIUM Business Solutions en Plan B Automatische aanmaak van een VIVIVUM Business Deal voor alle klanten die een VIVIUM Business Solutions hebben afgesloten vóór 01/01/2011

20 Bedankt voor uw aandacht
Hebt u vragen?


Download ppt "Operations Non Life VIVIUM Auto VIVIUM Comfort Deal VIVIUM Business Deal Januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google