De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeid en energie Arbeid Vermogen Soorten energie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeid en energie Arbeid Vermogen Soorten energie"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeid en energie Arbeid Vermogen Soorten energie
Wet van behoud van energie Rendement Einde

2 Arbeid verricht door een kracht (HAVO)
W = F.s BINAS Tabel 35.2 W is de arbeid (Work) in J = Nm F is de kracht (Force) in N s is de afstand (space) in m

3 Arbeid verricht door een kracht (VWO)
W = F.s.cosa BINAS Tabel 35.2 W is de arbeid (Work) in J = Nm F is de kracht (Force) in N s is de afstand (space) in m a is de hoek tussen F en s in

4 P = W/t = DE/t = F.v BINAS Tabel 35.2
Vermogen P = W/t = DE/t = F.v BINAS Tabel 35.2 P is vermogen (Power) in W = J/s W is arbeid in J = Nm t is tijd in s F is kracht in N v is snelheid (velocity) in m/s

5  = Wuit/Ein . 100% BINAS Tabel 35.2
Rendement  = Wuit/Ein . 100% BINAS Tabel 35.2  is rendement in % Wuit is nuttige arbeid in J = Nm Ein toegevoerde energie in J

6 Voorbeeld Een auto rijdt 1,0 km met een constante snelheid van 25 m/s. De wrijvingskracht is 1,5 kN. Bereken de verricht arbeid. Opl.: Geg.: s, v en F Gevr.: W F = Fw want v is constant . . . W = F.s = = = 1,5.106 J

7 Een auto rijdt 1,0 km met een constante
Voorbeeld Een auto rijdt 1,0 km met een constante snelheid van 25 m/s. De wrijvingskracht is 1,5 kN. Bereken het vermogen. Opl.: Geg.: s , v en F Gevr.: P P = F.v = = 3,8.104 W OF: W = 1,5.106 J en t = 1000/25 = 40 s P = W/t = 1,5.106 /40 = 3,8.104 W

8 Voorbeeld De auto heeft voor 1 km 0,11L benzine nodig. Daar zit 3,6.106 J chem. energie in. De verrichte arbeid is 1,5.106 J. Bereken het rendement. Geg.: Ein en W Gevr.:  Opl.:  = Wuit/Ein . 100% = = 1,5.106 / 3, % = = 42 %

9 electrische energie in J
Soorten energie Ek is kinetische energie in J Ez is zwaarteenergie in J Q is warmte(energie) in J Ev is veerenergie in J Ee is electrische energie in J Ech is chemische energie in J

10 Kinetische- en zwaarteenergie
Ek = ½.m.v BINAS Tabel 35.2 Ek is kinetische energie in J m is massa in kg v is snelheid in m/s Ez = m.g.h BINAS Tabel 35.2 Ez is zwaarteenergie in J m is massa in kg h is hoogte in m

11 Wet van behoud van energie
Energie kan nooit verloren gaan. Energie kan wel omgezet worden in een andere soort! De totale energie in het begin = de totale energie op het eind.

12 Bereken de snelheid op de grond. Opl.: Ebegin = Ez + Ek = mgh + ½mv2 =
Voorbeeld Een bal van 0,10 kg wordt vanaf 2,0 m horizontaal weggegooid met 5,0 m/s. Er is geen wrijving Bereken de snelheid op de grond. Opl.: Ebegin = Ez + Ek = mgh + ½mv2 = = 0,10.9,81.2,0 + ½.0,10.5,02 = 3,2 J Eeind = mgh + ½mv2 + Q (h = 0 en Q = 0) 3,2 = ½.0,10.v2 v = 8,0 m/s

13 De grafieken van Ez, Ek en Etot
3,2 h eind begin 1,2 2,0 E in J Etot Ek Ez

14 Einde


Download ppt "Arbeid en energie Arbeid Vermogen Soorten energie"

Verwante presentaties


Ads door Google