De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielkeuze informatieavond 31 maart 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielkeuze informatieavond 31 maart 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Profielkeuze informatieavond 31 maart 2014

2 De profielkeuze (en later de opleidings-keuze) is geen eenmalige beslissing maar een proces.
Vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat heb ik nodig? Bronnen: dialoog met ouders/vrienden/ mentor/docenten/decaan, LC data, adviezen docenten, cijfers, aanbod vervolgopleidingen, instroomeisen, Internet, enz. Kiezen is een kunst

3 Keuze voor welk profiel hangt af van
Toekomstbeeld Capaciteiten Interesses Eisen van vervolgopleidingen

4 Begeleiding De mentor (in samenwerking met) De decaan De vakdocenten
Ouders/verzorgers

5 Tips: Ouders Bespreek de profielkeuze de komende weken
Praat over uw eigen loopbaan en werk Netwerk: meelopen / interview met een beroepsbeoefenaar Sterke/minder sterke kanten Lijstje met eisen t.a.v. later werk Tips: Ouders

6 Valkuilen -Ik kies pas op het allerlaatste moment
-Ik kies iets wat mijn vrienden ook kiezen -Ik kies iets wat in ieder geval status heeft -Ik kies gewoon niet dan ….Dan nemen anderen wel een beslissing voor me

7

8 Keuzemomenten VWO Keuze vervolgopleiding Keuze profiel
6 5 4 Keuze profiel 3 Keuze atheneum - havo 2 1

9 Keuzemomenten HAVO Keuze vervolgopleiding Keuze profiel
5 4 Keuze profiel 3 2 Keuze atheneum - havo 1

10 Verschillen met onderbouw: Schoolexamen begint in klas 4
Minder toetsen, meer stof per toets Introductie van het PTA Kiest voor een profiel Tweede fase

11 Nieuwe regel in zak-slaagregeling en bevorderings-regeling
Je moet voor het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) gemiddeld een voldoende (5,5) halen Voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Rekenen mag je als eindcijfer (SE en CSE) maximaal één 5 hebben Nieuwe regel in zak-slaagregeling en bevorderings-regeling Ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor Nederlands en Engels behaald mag worden. Een leerling is dus gezakt als a) er meer dan één vijf voor deze vakken wordt gescoord; b) er een vier of lager voor deze vakken wordt gescoord. Dus: ook al heeft een leerling allemaal achten voor de andere vakken en een vier voor Ne/Eng/Wi, dan zakt hij toch!

12 WO HBO Doorstroming Master - Bachelor Bachelor VWO 6 HAVO 5 5 4 4 3 3
2 2 1 1

13 Kwaliteit in Verscheidenheid
aangenomen in de Eerste Kamer 1 mei uiterste aanmelddatum en studiekeuzecheck mbo- ers  hbo vooropleidingseisen pabo Geen toelatingsrecht tot WO opleiding met een hbo-propedeuse selectie bij bacheloropleidingen brede bachelors betere herkenbaarheid opleidingen collegegelddifferentiatie Kwaliteit in Verscheidenheid

14 De juiste studiekeuze Oriënteren Studievoorlichting op school
Informatie via internet Brochures Zelfkennis (capaciteiten, interesse, eigenschappen) Verkennen Voorlichtingsdag Studiebeurs/interscholaire Keuzebegeleiding Verdiepen Proefstuderen Open dagen informatieavond bezoeken / lezen informatie Knoop doorhakken Dagje meelopen Aanmelden

15 Voorlichtingsavonden Decaan  zelf langskomen!!!,folders etc
 Studiefinanciering Internet Hbobachelors.nl Studiekeuze123.nl Informatie waar?

16 Cultuur & Maatschappij
Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij Dit profiel is bedoeld voor leerlingen die belangstelling hebben voor kunst, cultuur, maatschappelijke vakken, taal en rechten. Gedacht kan worden aan beroepen als leraar basis- of voortgezet onderwijs, maatschappelijk werker, reclamefotograaf, uitgever, illustrator, bibliothecaris of recreatiebegeleider. Economie & Maatschappij Dit profiel kan worden gekenschetst als ‘dé weg naar het zakenleven’. Leerlingen die dit profiel kiezen, zullen meestal terechtkomen in opleidingen en daarna in banen die iets te maken hebben met economie, arbeid, recht en veiligheid. Gedacht kan worden aan beroepen als administrateur, functies bij een bank, commercieel medewerker, marketingmanager, hoteldirecteur, Europees secretaresse, belastingadviseur. Natuur & Gezondheid Dit profiel bereidt voor op opleidingen die met gezondheidszorg en milieu te maken hebben. Gedacht kan worden aan de verpleging, laboratoriumwerk, milieukunde, landbouw en paramedische opleidingen, bij voorbeeld tot fysiotherapeut. Natuur & Techniek Het profiel Natuur & Techniek is een exact profiel, dat voorbereidt op technische beroepsopleidingen. Beroepen waaraan gedacht kan worden zijn aannemer, chemisch analist, verkeersvlieger, IT-specialist. Terminologie lijkt duidelijk maar soms toch vertekenend. Met NG is bijvoorbeeld zoveel meer mogelijk dan alleen iets in de gezondheidszorg. Vaak ook een gevoel wat je bij een profiel hebt. CM pretpakket, NT moeilijkste. U zult straks zien dat het ook vooral om de vakken gaat. Voel je je daar goed bij, kun je die aan en vind je ze leuk. Daar gaat het om. En met het oog op vervolgopleidingen . Ik zal op de website een overzicht plaatsen van alle HBO-opleidingen met de bijbehorende instroomeisen. Bijv. NT met economie kun je op een paar studies na alles doen. Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek

17 Introfilmpjes HU

18

19 De 4 profielen bij ons op school

20 Profiel bestaat uit Verplichte vakken Profielvakken
verplicht profielvak profielkeuzevak Vrije ruimte vakken Bij ons op school is informatica een extra vak voor alle leerlingen

21 Profielen havo 4 Het Lyceum Rotterdam 2014/2015
Gemeenschappelijke vakken: (deze vakken zijn verplicht) Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV Profielwerkstuk NT-profiel Wiskunde B PV Natuurkunde PV Scheikunde PV Informatica PK/VD Biologie VD/PK Economie/Kunst (1 van 2) VD EM-profiel Wiskunde A PV Geschiedenis PV Economie PV M&O PK Informatica VD Kunst/Frans/Duits (1 van 3) VD NG-profiel Wiskunde A PV Scheikunde PV Biologie PV Natuurkunde PK Informatica VD Economie/Kunst (1 van 2) VD CM-profiel Geschiedenis PV Frans/Duits (1 van 2) PV Economie PK Kunst PK Informatica VD Wiskunde A VD PV = profielvak verplicht, PK = profielkeuzevak, VD = vrije deelvak

22 Profielen vwo 4 Het Lyceum Rotterdam 2014/2015
Gemeenschappelijke vakken: (deze vakken zijn verplicht) Nederlands Engels Frans of Duits Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV Profielwerkstuk NT-profiel Wiskunde B PV Natuurkunde PV Scheikunde PV Biologie PK/VD Informatica VD/PK Economie/Kunst (1 van 2) VD EM-profiel Wiskunde A PV Economie PV Geschiedenis PV M&O PK Informatica VD Kunst VD NG-profiel Wiskunde A PV Scheikunde PV Biologie PV Natuurkunde PK Informatica VD Economie/Kunst (1 van 2) VD CM-profiel Wiskunde C PV Economie PV Geschiedenis PV Kunst PK Informatica VD M&O VD PV = profielvak verplicht, PK = profielkeuzevak, VD = vrije deelvak

23 Op het LvBV wordt in klas 4,5 en 6 filosofie, digitale media en tekenen/schilderen extra aangeboden.
Digitaal kunstdossier wordt opgebouwd vanaf klas 1 in het digitaal portfolio CKV wordt afgesloten met een SE: een eindgesprek en beoordeling van het kunstdossier

24 LvBV uniek in Rotterdam: Kunst en Kunstgeschiedenis te kiezen binnen E&M, N&T, N&G
LvBV uniek in Rotterdam: Iedere leerling van het LvBV ontvangt naast het behaalde eindexamen certificaten voor de vakken filosofie, tekenen/schilderen en digitale media.

25 Profielkeuze-formulier inleverdatum: 14 april 2014
Vak adviezen bij het rapport Wijzigingsformulier Profielkeuze inleverdatum: 14 mei 2014 Procedure 6 mei Internationale Anti Dieet Dag


Download ppt "Profielkeuze informatieavond 31 maart 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google