De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NX-100 Audio Netwerk Adapter bcbc 2 NETWERK INFO (LAN) Inhoud: l Introductie l Verbindingen via LAN l Netwerk instelling, Browser l Netwerk instellingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NX-100 Audio Netwerk Adapter bcbc 2 NETWERK INFO (LAN) Inhoud: l Introductie l Verbindingen via LAN l Netwerk instelling, Browser l Netwerk instellingen."— Transcript van de presentatie:

1

2 NX-100 Audio Netwerk Adapter

3 bcbc 2 NETWERK INFO (LAN) Inhoud: l Introductie l Verbindingen via LAN l Netwerk instelling, Browser l Netwerk instellingen op de PC l Controle van de verbindingen l Netwerk apparatuur

4 bcbc 3 l De benodigde bekabeling is in veel gevallen al aanwezig l Hierdoor worden de kosten van implementeren en later eventueel wijzigen drastisch verlaagd. l Een netwerk biedt in samenwerking met een management systeem grote flexibiliteit. Waarom audio via een netwerk? l Omdat de rest van de wereld ook op het net zit… Netwerken zijn gemeengoed o.a. op het gebied van beveiliging, verlichting, IT systemen enz.

5 bcbc 4 Trends bij Digitale Audio en het Netwerk l Groeiende acceptatie van de PC met toepassingen. l De PC zal spoedig een overheersende rol spelen, vooral in de kleinere systemen l De belangrijkste fabrikanten van hard- en software bieden al produkten aan voor ontwikkeling en eindgebruik op het gebied van netwerken. l Een “verbonden” apparaat – moet voldoen aan: u Standaard Ethernet netwerk u IP adresseerbaar u Protocollen en techniek: TCP/IP, IP, modem/PPP, 10/100BaseT, 1GBaseT, ADSL, ISDN, GSM, Breedband u Indien nodig, ook buiten het netwerk functionerend.

6 bcbc 5 Voordelen van de NX-100 Vier voordelen van audio via het netwerk: l Programmering via het Netwerk l Gebruikmaking van de Netwerk efficiency l Besturing via het Netwerk l Monitoring via het Netwerk

7 bcbc 6 1e voordeel Te programmeren items: l Tweeweg audio mogelijk voor: u Achtergrondmuziek u Omroep l Tweeweg besturingsmogelijkheid voor: u 8 stuuringangen u 8 stuuruitgangen l Tweeweg seriële datatransmissie: u RS232C

8 bcbc 7 2e voordeel: Netwerk efficiency - Ethernet Netwerk l Ethernet protocol is overal voorhanden l Direct inzetbaar l Standaard Hardware, Software & Administratieve Tools zijn beschikbaar l Ingebouwde routering & extras: u Filtering u Bridging u Tree Spanning

9 bcbc 8 3e voordeel Besturing via het netwerk: Tweeweg besturing wordt samen met de audio via het netwerk verspreid: l Besturing van elk apparaat in het netwerk. l Locale – Afstandsbediening. l Elk kontakt is adresseerbaar Hierdoor is elk apparaat bestuurbaar vanuit elk willekeurig apparaat dat aangesloten is op het net.

10 bcbc 9 4e voordeel Status uitlezing Status info kan tegelijkertijd met de audio worden verstuurd: l Systeemgebeurtenissen u worden in een logbestand opgeslagen en kunnen ev. weer andere gebeurtenissen sturen l Audio performance u Foutcorrecties

11 bcbc Het Netwerk Netwerk instelling, Browser

12 bcbc 11 Wat is een netwerk ? Telefoonnetwerk, TV netwerk l Zeer bekend Computernetwerk l Dit netwerk verbindt PC’s en bijbehorende apparatuur l LAN is de algemeen voorkomende netwerkconfiguratie. l Internet is een van de netwerken die de wereld omspannen (WAN).

13 bcbc 12 Wat is een LAN ? LAN betekent Local Area Network. Het is een netwerk in een beperkt gebied, bijv. een gebouw, een verdieping etc. WAN PC ・・・ LAN Tokyo PC ・・・ LAN Kobe Voorbeeld : In Japan, is het kantoor van TOA in Tokyo verbonden met het kantoor in Kobe via een network. Dit is een WAN (Wide Area Network). Elk kantoor heeft weer zijn eigen LAN netwerk.

14 bcbc 13 Hub Server LAN kabel Router Naar ander LAN Het aansluiten op een LAN Sterbekabeling l De meest gangbare LAN configuratie is de ster- bekabeling, gebaseerd op Ethernet. Er zijn meerdere configuraties mogelijk. l In dit bestek beperken we ons tot de sterbekabeling.

15 bcbc Netwerk apparatuur

16 bcbc 15 De netwerkkabel “Category-5” twisted pair (UTP) kabels, niet afgeschermd, met “RJ-45” connectoren, worden gewoonlijk gebruikt in 10BASE-T/100BASE-TX netwerken. Een ‘cross’ kabel wordt toegepast tussen twee apparaten of tussen twee hubs, een ‘straight’ wordt gebruikt tussen apparatuur en een hub. RJ-45 connectors

17 bcbc 16 ‘Cat5’ Kabel l CAT5 is een goedkope, niet afgeschermde en per aderpaar getwiste kabel. (UTP) l Vergelijkbaar met telefoon- (multi)kabel, de twisting is echter sterker. l Niet alle CAT5 is UTP l Afgeschermd (STP) CAT5 bestaat ook maar wordt vanwege hogere kosten en kortere afstanden minder toegepast dan UTP CAT5.

18 bcbc 17 HUB l Hubs worden gebruikt voor het aan elkaar ‘knopen’ van apparatuur. De hub vormt een knooppunt (ster) in een netwerk l De Repeater HUB zendt data naar alle aansluitpunten in het netwerk. Daar wordt de data door alle apparatuur bekeken en gefilterd op adressering. l De Switching HUB bepaalt het adres van de ontvanger en stuurt de data door naar die ontvanger.

19 bcbc 18 l Alleen ‘Half Duplex’ mode l Alle aangesloten apparatuur (agents) moet werken op dezelfde snelheid (10, 100 Mb/s) Ethernet Hub MAC Ethernet Hub MAC    Ethernet Hub - Internal view Ontvangt een signaal, versterkt het en stuurt het naar alle poorten Twisted Pair Ethernet met Hubs Het gebruik van Repeater Hubs l Er kan maar één zender tegelijk actief zijn

20 bcbc 19 Botsing Repeater hub: Half Duplex Botsingen: l Communicatie via een half duplex netwerk is alleen mogelijk als het net ‘vrij’ is. l Soms echter vindt er een botsing plaats op een half duplex netwerk, als twee datapakketten tegelijk worden verzonden.  Data pakketten gaan hierdoor verloren en moeten opnieuw worden verstuurd.

21 bcbc 20 l Switches bieden de mogelijkheid van intelligent routeren. l ‘Full duplex’ paden kunnen naast elkaar bestaan. l Agents kunnen op verschillende snelheid werken. MAC Ethernet Switch Ethernet Switch - Inwendig FIFO Addr.Port Addr.Port Addr.Port Addr.Port Addr.Port LUT Switch Fabric De switch ontvangt datapakketten, leest het adres en stuurt ze door naar de juiste ontvanger en naar de juiste poorten. Ethernet en de Switch Gescheiden paden:

22 bcbc 21 Data Rate (snelheid) Officiele Data Rate: Betekent: hoeveel data kan (theoretisch) per seconde worden verzonden. De data rate wordt gewoonlijk uitgedrukt in kbps (kilobits per seconde). De data rate wordt ook wel ‘lijncapaciteit’ of ‘transmissiesnelheid’ genoemd Effective Data Rate: Betekent de actuele snelheid of lijnsnelheid waarmee de data wordt verzonden. In een LAN netwerk, is de transmissiesnelheid 60-80% lager. (Ongeveer 50% bij half duplex verkeer)

23 bcbc Overdracht

24 bcbc 23 Ethernet Protocol •Gaat uit van een standaard transmissieweg: het gestandaardiseerde Ethernet network. •Ethernet Pakket Structuur: Best.Addr.Afz.Addr.PFCSPayload 66246-15004 Ethernet LAN Ethernet LAN Internet Protocol •Maakt geen onderscheid in het medium. •Overdracht tussen allerlei soorten media is mogelijk (via bridges) Ethernet LAN Ethernet LAN ATM Ethernet LAN Ethernet LAN Protocollen Ethernet Protocol vs Internet Protocol

25 bcbc 24 IP Adres Wat is een IP adres? “IP adres” betekent simpelweg het adres van het aansluitpunt. u Een IP adres in een LAN (zoals in een kantoor) wordt bepaald door een netwerk(systeem)beheerder. u Een IP adres in het Internet, het zgn. “Global IP Address”, wordt toegekend door een Internet provider

26 bcbc 25 Samenstelling van het IP Adres Het IP adres bestaat uit 4 Bytes (32 bits), verdeeld in: l Het ‘Host’ adres l Het ‘Subnet’ adres Voorbeeld: 192.168.1. 3 / 24 Voorbeeld: Een slash achter het IP adres indiceert hoeveel bits tot het subnetadres behoren. De overblijvende bits horen bij de host adressen. 11000000101010000000000100000011 bits 19216813 Bytes 192.168.1. 3

27 bcbc 26 Voorbeeld: IP address ”192.168.1. 3“ but… Subnet masker Netwerk adres(Subnet) Host adres 255.255.255. 0 192.168. 1 3 255.255. 0. 0 192.168 1.3 255. 0. 0. 0 192 168.1.3 De drie bovenstaande voorbeelden horen bij verschillende subnetten: 192.168.1.3/24, 192.168.1.3/16 en 192.168.1.3/8 Subnet Masker Een subnet masker is een parameter die het IP adres verdeelt in: l het subnet (locale netwerk) waar het aansluitpunt (host, computer enz.) bij hoort. l het adres van de ‘host’ in dat subnet.

28 bcbc 27 Router De Router bepaalt de route om data van het ene subnet naar het andere subnet te sturen. Subnet B Subnet D Subnet C Subnet A Router

29 bcbc 28 “Default Gateway” Overdracht naar een ander network l Dataoverdracht naar een punt in een ander netwerk wordt eerst verstuurd naar de zgn. Gateway in het netwerk. l Alle data met een niet bekend verzendadres binnen het netwerk gaat naar de Gateway l De ‘default gateway’ (in bijna alle gevallen is dit een router) kan de data alleen correct versturen als het adres van de gateway is vastgelegd in elk aansluitpunt.

30 bcbc 29 Browser Gebruikers Interface l Interface om internetpagina’s weer te geven uit het World Wide Web l Er is voorzien in drie hoofdpunten: “communicatie, analyse en weergave” l De browser wordt ingezet als communicatiemiddel tussen netwerk en beeldscherm. l In dit bestek beperken wij ons tot het gebruik van de “Internet Explorer” als browser. Proxy

31 bcbc 30 Gebruiker (zender) WWW server (ontvanger) Proxy server Gebruiker (Zender) Webserver (Ontvanger) De Proxy server (proxy = volmacht) a) Er is geen proxy server aanwezig. b) Er is wel een proxy server aanwezig.

32 bcbc 31 Proxy Server Probleem: l De PC kan niet communiceren met apparatuur in het LAN netwerk als de browser zo is ingesteld dat er gebruik moet worden gemaakt van een proxy server. l Remedie: Stop de proxy server of verander de instellingen van de browser.

33 bcbc Instellingen

34 bcbc 33 Windows 2000Windows XP Netwerk instellingen op de PC (1) Selecteer ‘Properties’ in ‘My Network Places’

35 bcbc 34 Windows XP Windows 2000 Netwerk instellingen op de PC (2) Selecteer ‘Properties’ in ‘Local Area Connection’

36 bcbc 35 Netwerk instellingen op de PC (3) Selecteer ‘Properties’ in ‘Internet Protocol(TCP/IP)’ Windows 2000Windows XP

37 bcbc 36 Netwerk instellingen op de PC (4) Breng onderstaande wijzigingen aan, na het noteren van de bestaande parameters Windows 2000Windows XP

38 bcbc 37 Instelling van de Proxy server (1) Selecteer ‘Properties’ in de ‘Internet Explorer’ Klik op de tab “Connections ”

39 bcbc 38 •Let op: Laat de overige instellingen staan. Start de PC opnieuw op Instelling van de Proxy server (2) Selecteer de “LAN Setting” Zet het vinkje uit (eerst noteren)

40 bcbc Controle van de verbinding

41 bcbc 40 Ping aanvraag Ping response Antwoord mij…. Hallo Controle van de verbinding l Link LED (normaal: groen) l Ping commando (IP communicatie) Als het ping commando wordt geretourneerd door de ge-adresseerde netwerkapparatuur, is de PC geschikt om met de NX-100 te communiceren via IP datapakketten.


Download ppt "NX-100 Audio Netwerk Adapter bcbc 2 NETWERK INFO (LAN) Inhoud: l Introductie l Verbindingen via LAN l Netwerk instelling, Browser l Netwerk instellingen."

Verwante presentaties


Ads door Google