De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedeelde kennis verbindt meer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedeelde kennis verbindt meer"— Transcript van de presentatie:

1 Gedeelde kennis verbindt meer
Ruud Kathmann

2 Landelijke Voorziening WOZ
Weer een landelijke voorziening Waarom dan zoveel aandacht? Ruud Kathmann Waarderingskamer 13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ

3 Landelijke voorzieningen
Centrale basisregistraties Kadaster Handelsregister Decentrale Basisregistraties met LV GBA met uiteindelijk bevraging WKPB BGT BAG 13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ

4 Landelijke voorziening WOZ
Basisregistratie Waarde onroerende zaken WOZ-gegevens met meervoudig gebruik Eén authentiek gegeven: waarde met relaties naar personen/bedrijven, Kadaster BAG 13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ

5 Uw aandacht voor de LV WOZ
Bijzonderheid 1: LV WOZ sluit driehoeksrelaties: Perceel - Verblijfsobject - WOZ Verblijfsobject - WOZ - Pand Gerechtigde - Belanghebbende - natuurlijk persoon Gerechtigde/gebruiker - Belang-hebbende - niet-natuurlijk persoon Versterkt samenhangend stelsel 13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ

6 Uw aandacht voor de LV WOZ
13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ

7 Uw aandacht voor de LV WOZ
Loket voor afnemers WOZ-gegevens niet openbaar Klassiek afnemers Belastingdienst, waterschap, CBS Groeiende groep andere afnemers notariaat, banken, Staatsbosbeheer BZK, huurcommissie 13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ

8 Uw aandacht voor de LV WOZ
Bijzonderheid 2: (Financiële) belangen afnemers € 6 miljard belastinginkomsten Voor-ingevulde aangifte Gemeentefondsuitkering 13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ

9 Uw aandacht voor de LV WOZ
Hoge mutatiegraad Jaarlijks: 8 miljoen nieuwe waarden 1 miljoen overige mutaties Volledig gebeurtenisgeoriënteerd 26 gebeurtenissen 13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ

10 Uw aandacht voor de LV WOZ
Bijzonderheid 3: Volledig gebaseerd op NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) gebeurtenis als leidraad in keten mutaties uitsluitend via gebeurtenis gebeurtenissen ook naar afnemers 13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ

11 Uw aandacht voor de LV WOZ
Gebruik standaarden Stelselstandaarden: digikoppeling Stelselvoorzieningen: digilevering digimelding Open berichtenstandaard: StUF (niet alleen voor gemeenten) 13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ

12 Uw aandacht voor de LV WOZ
Bijzonderheid 4: Standaardisatie leidt tot lagere kosten LV WOZ kiest daarom voor standaarden LV WOZ is eerste verplichte toepassing digikoppeling lastiger dan LV WOZ 13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ

13 WOZ-waarde voor iedereen
WOZ-waarde interesseert burger aandacht in media bezwaarprocedures (financieel) belang 13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ

14 Uw aandacht voor de LV WOZ
Bijzonderheid 5: WOZ-waarde woningen openbaar ingangsdatum nog vast te stellen LV WOZ ook basis voor dit loket Burger is kritisch op WOZ-waarde Burger zal massaal gebruik maken 13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ

15 Uw aandacht voor de LV WOZ
13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ

16 LV WOZ een beetje bijzonder
Als we (aansluiten op) de LV WOZ tot een succes maken, bewijzen we dat de uitgangspunten van het stelsel werken, en bewijzen we dat gemeenten terecht belangrijkste bronhouder zijn. 13 juni 2013 Uw aandacht voor de LV WOZ


Download ppt "Gedeelde kennis verbindt meer"

Verwante presentaties


Ads door Google