De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Crisisberaad Branche Overleg Binnenvaart Wim van Sluis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Crisisberaad Branche Overleg Binnenvaart Wim van Sluis."— Transcript van de presentatie:

1 Crisisberaad Branche Overleg Binnenvaart Wim van Sluis

2 Wie is Wim van Sluis?  Registeraccountant te Rotterdam;  Oud Havenwethouder Rotterdam;  Voorzitter van het Crisisberaad Binnenvaart (in opdracht van het Brancheoverleg Binnenvaart -BOB);  Voorzitter van de werkgroepen Financiering en Capaciteit.

3 Opdracht  Haalbare en betaalbare oplossingen om negatieve gevolgen crisis te dempen;  Financiering van de branche/afspraken met banken en overheid maken;  Tijdelijke Capaciteitsreductie;  Draagvlak vinden in sector;  Tussenrapportage rond 18 juni 2009;  Plannen klaar: na de zomer.

4 Analyse situatie  Van kredietcrisis;  Naar verlies van vertrouwen in de wereldwijde financiële systemen en handelsrelaties;  Naar exceptioneel sterke wereldwijde vraaguitval van duurzame consumptiegoederen en investeringsmiddelen (- 25%);  Naar scherpe wereldwijde daling grondstoffenmarkt & goederenvervoer.

5 Reactie wereldwijde partijen  Overheden stellen financiële systeem zeker;  Financiële instellingen moeten kapitaal versterken;  Consumenten houden hand op de knip;  Wereldwijde fabrikanten sluiten geheel of gedeeltelijk productiefaciliteiten;  Handelsstromen drogen op, voorraden worden afgebouwd.

6 2008 420 miljoen ton

7 2008 goederenoverslag januariaugustusmeidecember 2008 2007 +20-10 +10=

8 Overslag 1 e kwartaal 2008 - 2009 - 21,3% - 1,5% - 18,2% - 16,2% Eenheid: x 1 miljoen ton

9 94 miljoen ton goederen (-10,8%) 1 e kwartaal 2009:

10 Verwachting komende maanden droge bulk en containers  April droge bulk min 40% tot 60%;  April containers min 18,5%;  Komende maanden stabilisatie op lage niveau;  Wellicht na zomermaanden voorzichtig herstel containers;  Vooruitzichten droge bulk negatief;  Sterke prijserosie.

11 Positief blijven!  Crisis heeft ons allen overvallen, niemand in binnenvaart is schuldig aan de crisis;  Tot augustus 2008 geen overcapaciteit; nu 30%, straks alle schepen weer nodig!  Crisis is psychologie, vertrouwen terugwinnen kost tijd, er zijn kleine tekenen van herstel;  Rekening houden met enkele magere jaren;  Banken willen binnenvaart door crisis trekken;  Na de crisis: extra expansie, extra vervoer;  Extra zuinig zijn op schepen beneden 1500 ton.

12 Droge lading motorschepen/bakken  Tot 1.500 ton2.600 schepen 1,9 mln. ton Boven1.500 ton1.305 schepen 3,0 mln. ton  Nieuwe capaciteit op komst;  Vraaguitval 20% tot 50%;  Veel aanbieders;  Overcapaciteit in 2009 (30%?), lange termijn investeringen;  Geen coördinatie in exceptionele situatie;  Zonder ingrijpen dreigt koude sanering en scherpe waardedaling alle schepen.

13 Doelstelling Crisisplan  Breed gedragen gesprek tussen: •binnenvaartondernemers •en hun organisaties •banken •overheid •makelaars •bevrachters •accountants gespecialiseerd in de binnenvaart  Binnenvaartbedrijven met voldoende continuïteitsperspectief door de crisis heen loodsen;  Nieuwe lading gaan zoeken.

14 Hoofdlijnen Crisisplan  Voorkom faillissementen en veilen; voorkom dat de bodem onder sector uitvalt;  Opschorten van aflossingsverplichtingen tot 1 juli 2011 voor alle ondernemers met voldoende continuïteitsperspectief, maximaal 2 jaar uitstel;  Ondernemer houdt eigen keuze en verantwoordelijkheid bij financiering;  Bank houdt eigen verantwoordelijkheid om uitstel individueel toe te staan of te weigeren;  Overheid verruimt borgstellingkrediet.

15 Hoofdlijnen Crisisplan  Op vrijwillige basis aansluiten bij schepenpools om gezamenlijk: • Omzet te generen; • Kosten te besparen; • Tijdelijke oplegging te financieren; • Oplossing voor schepen uit faillissementen in plaats van veilen.  Logistiek adviseur aanstellen voor ladingacquisitie.

16 Perspectief op langere termijn  Herstel economische groei in komende jaren en daarmee van wereldhandel;  Vele investeringen in Haven (Rotterdam en elders) gaan door;  Binnenvaart van essentieel belang voor het effectief en efficiënt vervoeren van goederen;  Alle schepen zijn weer nodig; vooral zuinig zijn op schepen beneden 1500 ton.

17

18 Oplossingen?

19 verkeersvraag 2015200720092020 ombouwperiode A15 2015 infrastructuur aanbod 2013

20

21 Het woord is aan de werkgroepen  Werkgroep Financiering  Werkgroep Capaciteitsbeheersing  Paneldiscussie

22 Dank voor uw aandacht! Wim van Sluis


Download ppt "Crisisberaad Branche Overleg Binnenvaart Wim van Sluis."

Verwante presentaties


Ads door Google