De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS"— Transcript van de presentatie:

1 OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS

2 OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS
Speerpunt van de staatssecretaris en de inspectie gericht op resultaten: Taal Lezen rekenen / wiskunde.

3 OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS
Wat houdt het in: Onderwijs afstemmen op onderwijsbehoeften van de kinderen Periodiek doelen stellen

4 OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS
Wat houdt het in: Leerdoelen, op basis van de methode toetsen, per periode van ca. 9 weken vaststellen voor: Basisgroep Weergroep Meergroep Individuele trajecten

5 OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS
Dan: weekdoelen stellen per basisgroep, weekdoelen stellen per weergroep weekdoelen stellen per meergroep handelingsplan volgen voor individueel kind

6 OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS
Voorwaarden: LK kent de leerdoelen en gebruikt gewoon de methode voor grootste deel van de groep Leerkracht volgt zo nodig NIET de handleiding, maar kan zelf de leerlijn uit het boek destilleren. Attitude van de leerkracht is dat ieder kind de leerdoelen per periode haalt.

7 OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS
Voorwaarden: 4. Leerkracht is flexibel in tijdsinvestering per kind om toch de weekdoelen te bereiken. Soms is meer tijd nodig dan het vastgestelde aantal reken / taal / leesuren.

8 OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS
Gevolgen: Uitgebreide voorbereiding en planning welke kinderen voor welke leerstof in aanmerking komen. Vermindering handelingsplannen omdat bij een duidelijk groepsplan de kinderen met naam genoemd staan en hun periodedoel staat erbij. 3. Alleen kinderen die structureel afwijken van het gemiddelde en volledig eigen leerlijnen kennen hebben nog een handelingsplan.

9 OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS
Kracht van opbrengstgericht onderwijs: Uitgaan van onderwijsbehoeftes van kinderen Aanpakken van “oude” achterliggende problemen. Inlopen van leerachterstand Handelingsgericht, dus gericht op de gestelde toekomstige doelen. Geeft overzicht en duidelijkheid wie wat moet kunnen en kennen en in welke periode

10 OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS
Invullen van het groepsoverzicht Harde gegevens als CITO en methode toetsen Eigen visie door observatie en gesprekken Verwoorden van onderwijsbehoefte, zowel sociaal emotioneel als cognitief Signaal geven per leerling: Basis,Weer,Meer,Individueel. Overleg met IB er.

11 Opbrengstgericht werken

12 OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS
Invullen van het groepsplan Basiskinderen: de hoofddoelen van de komende periode Aanpak via de methode Organisatie in je groep Waarmee ga je evalueren

13 OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS
Invullen van het groepsplan Weerkinderen: de hoofddoelen van de komende periode, zelfde als de basisgroep Extra doelen op basis van de onderwijsbehoeftes. Aanpak via de methode en anders Organisatie in je groep, extra instructietijden Waarmee ga je evalueren

14 OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS
Invullen van het groepsplan Meerkinderen: de hoofddoelen van de komende periode, zelfde als de basisgroep Extra doelen op basis van de onderwijsbehoeftes. Aanpak via de methode en anders Organisatie in je groep, extra instructietijden Waarmee ga je evalueren

15 OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS
Invullen van het groepsplan I. kinderen: Verwijzen naar IHP.

16 GROEPSOVERZICHT Naam Leerlingen S Cito Toets 7 8 9
Extra te geven instructie nav methodetoetsen blok Observaties en gesprekken met de leerlingen Onderwijsbehoeften

17 GROEPSPLAN Groep/Namen Doelen Inhoud Organisatie Evaluatie Basis Weer
Meer Individueel

18 WEEKPLANNING basisgroep weergroep meergroep individuele leerlingen
MAANDAG rekenen schrijven taal spelling goed gelezen DINSDAG Taal - Zelfstandig werk

19 Naam Leerlingen S Cito Toets 7 8 9 Extra te geven instructie nav methodetoetsen blok Observaties en gesprekken met de leerlingen Onderwijsbehoeften B 6 Instructie BTW berekeningen, relatie gewicht/geld. Onzeker, gemotiveerd! Veel positieve feedback, meer aandacht van leerkracht. A gemotiveerd! Minder instructie extra uitdaging C Instructie: Inhoudsmaten. Slim, maakt soms onbegrijpelijke fouten. Aanmoediging tot zelfstandig werken M 10 Harde werkster. Diesel! BTW berekeningen. Harde werker. Slim, behulpzaam. Af en toe verlengde instructie nodig W D 5 Oefening keer -en deelsommen. Inhoudsmaten Weinig gemotiveerd. Belonen? Extra taken mogen doen in de klas. Veel instructie nodig! Harde werkster, weinig inzicht. Verlengde instructie Inzicht goed. Slordig! Schrift moet er netjes uitzien. Beloningsstickers! I E Weinig inzicht, weinig zelfvertrouwen Veel instructie nodig. Positieve aandacht. Extra RT

20 Groep/Namen Doelen Inhoud Organisatie Evaluatie Basis Weer Meer
Doelen:type sommen 1/8 = 12,5% 235x456= 234,45- 34,56= 5678,78:0,35= Redactiesommen CITO Inhoud: M3->liters Opp: schoolplein Basisstof Leerboek 7 B ½ tot 1/10 in procenten Onder elkaar vermenigvuldigen Let op de komma Oefenen met andere vraagstelling Kubieke meters naar liters Hoeken van een plein apart berekenen en optellen Twee keer in de week instructieles. Werken met stoplicht, uitgestelde aandacht Zo nodig incidenteel verlengde instructie Methodetoets 10 Weer Zie basisgroep. Extra doelen: 19% BTW nemen en optellen 235x 45= 5678,78:35= l,(dm3) dl, cl, ml zie basisgroep: herhalen uit blok 7 Twee keer in de week instructie met basisgroep. Verlengde instructie Elke dag extra uitleg aan de instructietafel Minimumprogramma eerst, zodat alles aan bod komt. Extra instructie tijdens zelfstandig werken Extra rekenen op weektaak met oefenstof voor delen en vermenigvuldigen. Methodetoets 10 en toets blok 7 Meer Op rekengebied blijven uitdagen! Routeboekje rekenen Meerwerk: methode Rekentoppers Plusboekje Twee keer in de week instructie: op dinsdag en vrijdag. Na de instructie van de weergroep. Individueel Maatwerk geel. Deel 7A Doelen blz. 9 handleiding Werken in eigen maatwerkboekje Werken in maatwerk op de computer Elke dag eigen werk Instructie door R.T. 2x per week! Incidenteel instructie tijdens looproute. Afsluiten toets 7A blok 5


Download ppt "OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS"

Verwante presentaties


Ads door Google