De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Revisie Nationale rekeningen 2001 Peter van de Ven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Revisie Nationale rekeningen 2001 Peter van de Ven."— Transcript van de presentatie:

1 Revisie Nationale rekeningen 2001 Peter van de Ven

2 Inleiding • Waarom een revisie? • Redenen voor de huidige revisie • Twee conceptuele wijzigingen • Belangrijkste resultaten

3 Revisie: waarom en wat? •Basisfilosofie NR: volgtijdelijke vergelijkbaarheid •Bronnen, methoden en concepten •Referentiejaar huidige revisie: 2001 •Achtergronden: Internationaal: rentemarge banken meting prijzen en volumina (weging) Nationaal: herijking op nieuwe statistieken

4 Redenen voor de revisie 2001 Conceptueel: •Rentemarge banken (FISIM) •Bijzondere financiële instellingen Herijking op nieuwe statistieken: •Productiestatistieken •Betalingsbalans (DRA) •Internationale handel in diensten •Sociaal Statistisch Bestand (SSB)

5 Rentemarge banken (FISIM) • Productie = directe + indirecte diensten • FISIM = ontvangen minus betaalde rente • Verbruik van FISIM? • Vóór revisie: Toerekening aan intermediair verbruik van “nominale sector” • Ná revisie: Toerekening aan het verbruik van de “echte” sectoren

6 Rentemarge banken vóór revisie mld euro BankenNominale sector OverigeTotaal Productie 17 Intermediair verbruik 17 Toegevoegde waarde / BBP 17-17 0 Rentebaten (banken) 61 -61 0 Rentelasten (banken) 44 -44 0 Correctiepost -1717 0 Vorderingensaldo 17 0-17 0

7 Rentemarge banken ná revisie mld euro BankenOverigeTotaal Productie 17 Intermediair verbruik 9 9 Toegevoegde waarde / BBP 17-9 8 Rentebaten (banken) 61-61 0 Correctie rentebaten-1010 0 Rentebaten na revisie 51-51 0 Rentelasten (banken) 44-44 0 Correctie rentelasten 7 -7 0 Rentelasten na revisie 51-51 0 Finale consumptie 8 8 Vorderingensaldo 17-17 0

8 Bijzondere FinanciëIe Instellingen BFI: in Nederland gevestigd concernonderdeel van een buitenlandse ondernemingengroep waarin vanuit het buitenland financiële middelen worden bijeengebracht en die, voor eigen rekening, in het buitenland gelden uitzet Vóór revisie: geen onderdeel van de nationale rekeningen Ná revisie: wel onderdeel van de nationale rekeningen •recent onderzoek: wel invloed op BBP en BNI •internationale afstemming

9 Transacties van BFI’s mld euro BFI'sOverigeFinanciële instellingen Productie 4,8 44,4 49,2 Verbruik 6,5 18,5 25,0 Toegevoegde waarde -1,7 25,9 24,2 Ontvangen inkomen uit vermogen 81,4 103,7185,1 Betaald inkomen uit vermogen 78,1104,5182,6 Invloed op het BNI 1,3 Balanstotaal passiva BFI’s1061,8

10 Resultaten revisie 2001 (1) BBP en finale bestedingen, mld euro VRNRNR-VR BBP (marktprijzen)429,3447,718,4 Consumptie gezinnen212,8224,211,5 Consumptie overheid100,9101,4 0,5 Investeringen in vaste activa 92,9 94,7 1,8 Veranderingen in voorraden 0,0 1,5 Uitvoersaldo goederen en diensten 22,7 25,9 3,2

11 Resultaten revisie 2001 (2) Toegevoegde waarde, mld euro mld euroVRNRNR-VR excl. FISIM Goederenproducenten 111,8108,2-3,6 -0,5 Handel, horeca en reparatie 58,4 62,1 3,7 4,8 Vervoer, opslag en communicatie 28,3 28,4 0,0 0,6 Financiële en zakelijke dienstverlening 104,9 109,1 4,2 6,2 Niet-commerciële dienstverlening 90,8 89,8-1,0 -0,3 Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) 394,2 397,6 3,410,8 Saldo productgebonden belastingen en subsidies 49,5 49,2 -0,3 Verschil toegerekende en afgedragen BTW 0,0 1,0 Verbruik toegerekende bankdiensten -14,3 0,014,3 0,0 BBP (marktprijzen)429,3447,718,411,5

12 Resultaten revisie 2001 (3) Lonen en werkgelegenheid VRNRNR-VR mld euro Lonen en salarissen werknemers177,6182,65,0 Sociale premies ten laste van werkgevers 42,8 44,82,0 Beloning werknemers220,4227,47,0 1 000 arbeidsjaren Arbeidsvolume werknemers5 7535 859105 Arbeidsvolume zelfstandigen 755 757 2 Arbeidsvolume totaal6 5086 616107

13 VRNRNR-VR BBP (marktprijzen)429,3447,718,4 Per saldo uit het buitenland ontvangen Rente-2,4-0,71,6 Dividenden5,225,420,2 Ingehouden winsten op DBI's-2,9-18,8-15,9 Overige primaire inkomens-3,1-2,50,6 Bruto Nationaal Inkomen (BNI)426,3451,124,8 Resultaten revisie 2001 (4) BBP => BNI, mld euro

14 Resultaten revisie 2001 (5) VRNRNR-VR Overheidstekort (EMU-definitie)% BBP-0,1-0,3-0,2 Overheidsschuld (EMU-definitie)% BBP52,950,7-2,2 Belasting en premiedruk% BBP39,838,1-1,7 Saldo lopende rekeningmld euro16,123,3 7,2 Arbeidsinkomensquote%79,577,4-2,1 Enkele kernvariabelen

15 Tot slot Bruto Nationaal Inkomen+ 25 • FISIM+ 6 • BFI’s+ 1 • Inpassing productiestatistieken (consumptie en buit. handel)+ 10 • Inpassing betalingsbalans (DRA) + 5 • Overige+ 3

16 Revisie Nationale rekeningen 2001 Peter van de Ven

17 Vervolgtraject • Eind juni: raming economische groei 2005-I en jaarcijfers productie en arbeid 2001-2004 • Half juli: compleet overzicht jaarcijfers 2001-2004 • Augustus: “Nationale rekeningen 2004” en Revisiepublicatie • Tot 2007: Tijdreeksen terug tot 1970

18 Revisie Nationale rekeningen 2001 Peter van de Ven


Download ppt "Revisie Nationale rekeningen 2001 Peter van de Ven."

Verwante presentaties


Ads door Google