De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbereiding post 2 Rovers op (het) pad Groep 6-7-8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbereiding post 2 Rovers op (het) pad Groep 6-7-8."— Transcript van de presentatie:

1 Voorbereiding post 2 Rovers op (het) pad Groep 6-7-8

2 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre
Dit is de Powerpointserie als voorbereiding op post 2: Rovers op (het) pad, voor groep 6, 7 en 8. Inhoud: Algemeen Verhaal over het infobord Spel Werkblad Opruimen

3 Algemeen Bij de post is een tafel nodig om het spel aan te kunnen spelen.. Laat de kinderen zitten tijdens het vertellen over het bord. Dan is het makkelijker om rust te houden.

4 In het werkboek dat op de post ligt vindt u achter het tabblad ‘Groep 6-7-8’ op papier alle informatie over deze post. Neem voor het verhaal niet meer dan 10 minuten en de rest van de tijd voor het spel. Het werkblad kan op school worden gemaakt, dit hoeft niet op de post.

5 Verhaal Op de post willen we de kinderen de volgende dingen duidelijk maken: De zandgrond waarop de hei groeit bestaat uit verschillend gekleurde lagen. De hoopjes gekleurd zand die vaak op de paden te zien zijn, zijn uitgegraven bij het maken van insectenholletjes. Allerlei roofzuchtige insecten gebruiken hun holletjes als kraam- kamer of om zich te verbergen voor hun prooi.

6 Bord De zandgrond waarop de hei in onze streken groeit, bestaat uit lagen.
Bovenop de strooisellaag, met planten- en dierenresten. Daarna de humuslaag, waarin deze resten verteerd zijn tot humus. Uit de (grijze) uitspoelingslaag is door het regenwater ijzer meegenomen. Dit ijzer is weer afgezet in de oranje- bruine inspoelingslaag. Soms is er een oerbank, een keihard ijzerhoudend laagje. Helemaal onderin de moederaarde, het zand waarmee niets gebeurd is.

7 Op de post staan potjes met daarin de aarde uit de ver- schillende lagen.
Het verschil in kleur is goed te zien, en let erop hoe hard de oerbank is!

8 In het bodemprofiel onder de hei zitten allerlei holletjes van insec-ten verborgen. De holletjes zijn te zien wanneer de bedekkende bordjes worden weggehaald. Een prikkertje bovenin het heidelandschap laat telkens het dier zien dat het holletje heeft gemaakt. Van links naar rechts: bijenwolf larve zandloopkever rupsendoder driehoornmestkever larve mierenleeuw Op kaarten bij de post is meer over de dieren te lezen.

9 Begin bij de bijenwolf. Deze maakt een lange gang schuin de grond in, met aan weerszijden kamertjes waarin een verlamde honingbij wordt gelegd, samen met een eitje van de bijenwolf. Zo heeft de larve meteen te eten wanneer hij uit het ei komt. Haal de bordjes van boven naar beneden weg zodat de kinderen steeds meer van de gang zien. 1 2 3

10 De larve van de zandloopkever maakt een kortere, rechte gang waarin hij zich verbergt voor langskomende prooien. Wanneer een geschikt insect voorbij komt wordt het razendsnel gegrepen.

11 De rupsendoder maakt korte gangetjes met aan het eind een broedkamertje. Hierin komt een verlamde rups te liggen met een eitje van de rupsendoder. Als de larve uit het eitje komt heeft hij meteen te eten.

12 Haal de bedekkende bordjes van boven naar beneden weg.
De driehoornmestkever maakt een zeer lange rechte gang, met aan weerszijden broedka- mertjes. In ieder kamertje komt een schapen- of konijnenkeutel met een eitje van de mestkever. De keutel is het voedsel voor de larve. Haal de bedekkende bordjes van boven naar beneden weg. 1 2 3 4

13 De larve van de mierenleeuw maakt een mooi kuiltje in los droog zand, liefst in de buurt van een mierenroute. De larve verstopt zich onderin het kuiltje, alleen zijn kaken steken boven het zand uit. Wanneer een mier of ander insect langskomt glijdt deze in het losse zand makkelijk de kuil in, en wordt opgegeten. Zet aan het eind van het verhaal alle bedekkende stukken weer op de goede plaats in het bord. Let er bij de bijenwolf en de mestkever op dat de volgorde goed is en de stukken niet gedraaid worden.

14 Spel Voor de groepen 6, 7 en 8 worden de blokkenpuzzels gebruikt.
Materiaal: 3 dozen met daarin telkens 6 blokken.

15 Spelbegin Verdeel de kinderen in 3 groepjes en geef ieder groepje een doos met blokken. Bedoeling van het spel Vertel wat de bedoeling van het spel is: Onderin de doos staan 6 afbeeldingen van dieren die op de hei voorkomen: bijenwolf, rupsendoder, konijn, driehoornmestkever, larve van de zandloopkever, larve van de mierenleeuw. Op de blokken staan afbeel- dingen van hun voedsel, en van hun hol. Deze moeten gezocht worden.

16 Elk groepje kinderen werkt voor zichzelf.
Ze halen alle blokken uit de doos. Eerst wordt het voedsel gezocht. Er staan ook plaatjes op de blokken die niets met het voedsel van de afge- beelde dieren te maken hebben! Als bij ieder dier het voedsel is ge- vonden, de doos dichtmaken, om- draaien en weer openmaken. Als de oplossing goed is, is nu een land- schap met heide en bomen te zien. NB Soms moet een stukje van de puzzel een slag gedraaid worden om de foto goed weer te geven.

17 Daarna weer alle blokken uit de doos halen
Daarna weer alle blokken uit de doos halen. Nu wordt van elk dier het hol gezocht. Ook nu weer de oplossing controleren door de doos dicht te ma- ken, om te draaien en weer open te maken. Als de oplossing goed is, is een close-up foto van struikhei te zien. NB Soms moet een stukje van de puzzel een slag gedraaid worden om de foto goed weer te geven. Eind Het spel eindigt als de puzzels opgelost zijn. Bij dit spel is geen echte winnaar.

18 Werkblad groep 6-7-8 Het werkblad voor groep hoeft niet op de post gemaakt te worden. Dit kan ook op school gebeuren. Wilt u het werkblad bij het IVN maken, dan zijn er (kleur)potloden op de post. De oplossing van het werk-blad zit in het werkboek.

19 Opruimen Na de laatste groep spel opruimen en tafel/stoelen rechtzetten. De materialen gaan door veel handen. We nemen aan dat iedereen hiermee voorzichtig is, maar toch kan er iets kapot gaan of kwijt raken. Meld dit s.v.p. meteen bij degene die vanuit het IVN de ochtend/middag begeleidt, of bij de leerkracht. Bedankt voor uw medewerking en veel succes en plezier met het bezoek aan Kom kijken op de hei.


Download ppt "Voorbereiding post 2 Rovers op (het) pad Groep 6-7-8."

Verwante presentaties


Ads door Google