De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Signalering nafase anticiperen op omslagpunten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Signalering nafase anticiperen op omslagpunten"— Transcript van de presentatie:

1 Signalering nafase anticiperen op omslagpunten

2 Onderwerpen Nafase binnen de crisisbeheersing
Plek van modelplan en simulatie Verkennend onderzoek en toelichting omslagpunten Interdepartementaal project nafase

3 Een ramp of crisis is… Onverwachte gebeurtenis
Schade en ontregeling, ontwrichting Beheersing vraagt multidisciplinaire aanpak Stelt veerkracht samenleving op proef

4 In het licht van de veiligheidsketen...
risicobeheersing crisisbeheersing nafase acute fase voorfase ramp crisis tijd proactie preventie preparatie respons/ repressie herstel/nazorg

5 Taakgebieden na de klap
NATIONAAL territoriale veiligheid economische veiligheid ecologische veiligheid fysieke veiligheid sociale en politieke stabiliteit Taakgebieden na de klap waarborgen vitale belangen bescherming burgers en bedrijven bescherming vitale infrastructuur processen nafasethema’s aanleg en reparatie vitale infrastructuur respons/repressie acute fase herstel/nazorg nafase ramp crisis GEMEENTE/REGIO (her)huisvesting, herstel en wederopbouw geneeskundige opvang en verzorging psychosociale opvang energie, keren en beheren oppervlaktewater, openbare orde en veiligheid terugkeer dagelijks leven bestrijding directe gevolgen

6 Gemeente en veiligheidsregio
Uitvoeren van herstel- en nazorg in nafase Ondersteuning preparatie (in voorfase) via modelplan, checklist en simulatiespel Omslagpunten? Waar kunnen gemeente en regio het niet meer aan?

7 Focus signalering omslagpunten
waarborgen vitale belangen bescherming burgers en bedrijven bescherming vitale infrastructuur* processen nafasethema’s aanleg en reparatie vitale infrastructuur* respons/repressie acute fase herstel/nazorg nafase ramp crisis (her)huisvesting, herstel en wederopbouw geneeskundige opvang en verzorging psychosociale opvang terugkeer dagelijks leven bestrijding directe gevolgen

8 Methode signalering nafase
Acht interviews: Gemeente Veiligheidsregio Beleidsmedewerkers BZK Wetenschappers Vijf rampen en crises: Hoogwater (1995) Vuurwerkramp Enschede (2000) Cafébrand Volendam (2001) Poldercrash (2009) Koninginnedag Apeldoorn (2009)

9 Rollen centraal-decentraal
Decentraal (rol gemeente/regio): regie over mensen, middelen en kennis bij herstel, wederopbouw en nazorg (uitvoeringsorganisatie en infrastructuur aanwezig) kostbaar en langdurig proces Centraal (rol Rijk): tonen betrokkenheid, verstrekken (financiële) middelen en deskundigheid scheppen kaders, toezicht, bescherming vitale sectoren (systeemverantwoordelijkheid) regie bij terrorisme en infectieziekten (en vitale infrastructuur)

10 Noodzaak tot afstemming
Aandachtspunten 1. Draag bij aan eenduidige beeldvorming 2. Voorkom belangen- tegenstelllingen 3. Laat de regio de regie wanneer deze daar hoort 4. Wees ruimhartig en kom beloften na 5. Leg geen onnodige druk op decentrale organisatie 6. Bescherm de minst zelfredzamen 7. Stimuleer uitwisseling capaciteit tussen gemeenten en regio’s 8. Stimuleer oefening en planvorming op hoofdlijnen 9. Focus op waarheidsvinding en leren i.p.v. afrekening 10. Investeer in kennisborging Verticaal (rondom omslagpunten) Horizontaal (decentraal & centraal) centraal decentraal

11 Interdepartementaal project nafase
Studies (TMO, Impact) wijzen op het ontbreken van een centrale visie op de nafase Project nafase interdepartementaal project dialoog betrokken departementen en hulp-, zorg,- en dienstverleners onderzoek taken en verantwoordelijkheden, succes- en faalfactoren uitvoering ontwikkeling Rijksbrede visie op nafase (contouren nationaal modelplan) looptijd: medio 2010 t/m najaar 2011

12 Samengevat Nafase is gezamenlijke verantwoordelijkheid
Stappen en producten dragen bij aan samenhang centraal decentraal

13 Hartelijk bedankt voor uw aandacht
dr. M.L.A. (Michel) Dückers senior beleidsadviseur


Download ppt "Signalering nafase anticiperen op omslagpunten"

Verwante presentaties


Ads door Google