De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voedzame Stad Verkennen en verbinden 24 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voedzame Stad Verkennen en verbinden 24 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Wing@Work Voedzame Stad Verkennen en verbinden 24 juni 2011

2 Wing •‘Partner in Ruimte en Ontwikkeling’ •Proces effectief en creatief organiseren: optimale inhoud en doorwerking •Inhoud begrijpen om processen goed vorm te kunnen geven.

3 Financiering landschap Bijvoorbeeld ‘Uitzichtgarantie’ of fondsvorming

4 Strategische nicheontwikkeling Bijvoorbeeld’ Op eigen hout’, kennis- en ontwikkelkringen kleine en middelgrote biomassacentrales in Gelderland

5 Lange termijn verkenningen Bijvoorbeeld Deltaprogramma: vertaling nationale deltascenario’s naar Kust en Rivieren

6 Visievorming met / voor sectoren Bijvoorbeeld: Ontwikkeling toekomstperspectief voor de garnalenvisserij

7 Waarom Wing@Work? •Verkennen nieuwe thema’s die we interessant vinden •Met andere professionals: samen leren, netwerken •2 à 3 per jaar, bijvoorbeeld  Samenleving 3.0,  R.O. op de Noordzee,  Toekomstverkenningen nieuwe stijl •‘Voedzame Stad’ als herontdekking (na LNV- onderzoeksprogramma stad & landbouw 1998-2006)

8 Veel initiatieven Voedzame Stad

9 Resultaten enquête •Ruim de helft van de respondenten (ca 40) is betrokken bij concrete projecten Stelling: De voedzame stad speelt vooral een rol in bewustwording over voedselproductie •Bijna alle respondenten (90%) geeft aan het hier mee eens te zijn. Voor welke maatschappelijke opgaven vindt u de Voedzame Stad een kansrijke benadering? •Bewustzijn en waardering van voedsel en voedselproductie •Bevorderen sociale cohesie in een buurt •Ontwikkeling groene woon- en werkomgeving Deze scoorden het hoogst

10 Resultaten enquête Aan welke andere opgaven kan de Voedzame Stad bijdragen? •Verbeteren microklimaat in de stad. (4x) •Gezondheid/zorg: bewust gezond eten, werkvoorziening – dagbesteding/therapie (3x) •Bewustwording en waardering natuurlijke processen (2x) •Versterken relatie stad en platteland (2x) •Vergroten van het aandeel van regionale voedselproductie in de totale voedselproductie (2x) •(zinvolle) Recreatieve mogelijkheden (2x) •Versterken van de middenstand van de stad, kleinschalige economische kringlopen in de wijk (verkoop) (2x)

11 Resultaten enquête Welke partijen zijn volgens u aan zet om aan de slag te gaan met de Voedzame Stad? Top 3 1. Gemeentes (18%) 2. Particulieren (16%) 3. Woningcorporaties (15%) Overige vragen: •Welke voorbeelden zijn er? •Organisatorische en procesvragen, hoe krijg je het voor elkaar? •Inhoudelijk: ontwerpopgaven / ontwerpend onderzoek

12 Resultaten enquête Conclusie: het gaat vooral om de zachte krachten •bewustwording, •gezondheid, •sociale cohesie, •imago wijk, stad, streek •Indirect: doorwerking op regionale economie en beïnvloeding reguliere landbouw •‘Welke visie heeft Wing?’

13 Maatschappelijke opgaven •Klimaatverandering: wateropvang en hittestress •Effecten economische recessie •Transitie landbouw -> duurzaamheid •Sociale vraagstukken, integratie •Obesitas

14 Maatschappelijke trends •Herwaardering streekproducten, streek als ‘brand’ •Slow food, C2C, milieubewust = hip •Gezond leven (zowel mens als dier)

15 Voedzame Stad: opgaven en trends opgeteld + =

16 Voedzame stad als metafoor: meer dan de som der delen Veel toegevoegde waarde: Sociaal, cultureel, economisch, ruimtelijk/ecologisch Perspectief Voedzame Stad benaderen als transitieproces: • innovaties in niches • maatschappelijke krachten benutten • beïnvloeden gevestigde orde (regimes)

17 Programma 24 juni Welkom en introductie Presentatie over inzichten uit praktijk en theorie, door Kien van Hövell, transitiemanager Introductie drie concrete vraagstellingen •Wijkniveau, door Melitta Steenhuis, Solidez •Gemeente Wageningen, door Lex Hoefsloot, wethouder Wageningen •Regio Food Valley, door Arnoud Leerling, Regio Food Valley In subgroepen: hoe kunnen we de vraagstellers helpen in hun ambitie? Netwerken, pauze •Achter de schermen: ontwerpers en vraagstellers verwerken het advies van de groep in een beeldende presentatie Presentatie resultaten door de vraagstellers Afronden, suggesties voor vervolg Voedzame Stad. Ca 17.00Borrel


Download ppt "Voedzame Stad Verkennen en verbinden 24 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google