De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomst van het buitengebied

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomst van het buitengebied"— Transcript van de presentatie:

1 De toekomst van het buitengebied
boer, burger en gemeente Janneke Zevenbergen, voorzitter Rietgors

2 boer, burger en gemeente
Opbouw presentatie Voorstellen Rietgors Band agrariër en stedeling Neveninkomsten en belemmeringen Conclusies boer, burger en gemeente

3 Wie/wat is Rietgors? Stichting voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard Brede samenstelling: LTO-Noord Hoeksche Waards Landschap WBE Vrouwen van nu Werkgroep Vaktechniek Akkerbouw LTO-Noord Commissie Hoeksche Waard (gemeenten) Aangesloten bij Natuurlijk Platteland West

4 boer De boer Is in de eerste plaats ondernemer, maar ook:
belangrijke landschapsbeheerder

5 boer Groene diensten Voorbeelden: Onderhoud natuur en landschap
Akkerranden Water/kreken Biodiversiteit

6 boer Akkerrandenregeling 3,5 meter uit sloot met vanggewas
Vergoeding €0,50 per m Doel Waterkwaliteit (functionele) biodiversiteit Landschap

7 burger Buitengebied als recreatiegebied ‘Sociaal kapitaal’

8 belemmeringen Financiering: Investeringsbudget Landelijk gebied POP
Groenfonds sponsoring Vaak co-financiering nodig

9 belemmeringen Overige regelgeving bijv: voedselveiligheid
voorwaarden SAN flora- en faunawet ruimtelijke ordening

10 het bestemmingsplan Nevenfuncties uitsluiten
Nevenfuncties rechtstreeks toelaten (voorwaarden) Nevenfuncties na afweging toelaten (voorwaarden)

11 voorbeeld voorschrift agrarische doeleinden
Artikel x Agrarische doeleinden (A) Doeleindenomschrijving 1. gronden op de kaart aangewezen voor Agrarische doeleinden (A) zijn bestemd voor: T.p.v de subbestemming Ava: akkerbouw, opengrondse tuinbouw en grondgebonden veehouderij; T.p.v. de subbestemming Ag: glastuinbouw; 2. De gronden binnen de bebouwingsgrenzen zijn mede bestemd voor de volgende niet-agrarische nevenfuncties: veearts, hoefsmederij; verkoop aan huis van eigen agrarische producten; hoveniersbedrijf; kano- en roeiboot- of fietsenverhuur; paardenstalling, paardenpension; Vrijstellingsbevoegdheid niet-agrarische nevenfuncties 3. Burgemeester en wethouder zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 voor de volgende niet-agrarische neven­functies: 4. De in lid 3 bedoelde functies zijn alleen toegestaan als de functies te allen tijde ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie, de activiteiten binnen het bouwvlak plaatsvinden en met inachtneming van het volgende:

12 voorbeeldtabel nevenfuncties
aard van de nevenfunctie T.p.v. bouwvlakken Agrarische doeleinden voorschriften A m2 bouwen gebruik Agrarische loonbedrijven (cat 1 en 2) V 500 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 14 Veearts; hoefsmederij o 200 2, 4, 13 Verkoop ‘streekeigen’ producten 100 2, 4, 5, 13 Opslag/stalling 1, 3, 4, 9, 13, 14 Overige bedrijven (cat 1en 2 ) Kinderboerderij 1000 Paardrijactiviteiten 1200 2, 4, 12, 13, 14 Verhuur fietsen/kano's/roeiboten Kleinschalig kamperen 2000 2, 4, 8, 13, 14 Bed & breakfast 50 Recreatief nachtverblijf 300 Kampeerboerderij 400 1, 2, 4, 13, 14 Kleinschalige horecagelegenheid 2, 4, 7, 13, 14 Sociale nevenfunctie (resocialisatie, therapie, gehandicaptenzorg) Museum/tentoonstellingsruimte 1, 2, 4, 10, 13, 14

13 Nevenfuncties onder voorwaarden
vrijstelling - belangen natuur, landschap & cultuurhistorie - gevolgen omliggende agrarische bedrijven - milieubeschermingsgebieden - aard en omvang wel/niet alleen in bestaande bebouwing grootte van een buitenrijbaan voorzieningen en parkeren verkeerssituatie oppervlak kleinschalige horecagelegenheid/bed & breakfast

14 conclusie Buitengebied is belangrijk voor de boterham van de boer
voor de recreatie van de stedeling

15 conclusie Band boer en stedeling verbeteren groene diensten
recreatieve mogelijkheden

16 boer, burger en gemeente
conclusie Ondersteuning overheid door: financiering regelgeving  kansen bieden i.p.v. verbieden boer, burger en gemeente


Download ppt "De toekomst van het buitengebied"

Verwante presentaties


Ads door Google