De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Servicepunt examinering mbo Nelleke Lafeber Halvard Jan Hettema

Verwante presentaties


Presentatie over: "Servicepunt examinering mbo Nelleke Lafeber Halvard Jan Hettema"— Transcript van de presentatie:

1 Servicepunt examinering mbo Nelleke Lafeber Halvard Jan Hettema
Kwaliteitsborging? Natuurlijk is dat goed geregeld! Conferentie Kwaliteitsnetwerk Servicepunt examinering mbo Nelleke Lafeber Halvard Jan Hettema

2 Aanleiding aandacht voor kwaliteitsborging
MBO Raad: start in 2012 project Focus op standaarden in Examinering, in samenspraak met OCW, SBB en Excenter Ministerie OCW: samen met mbo-veld investeren in kwaliteitsverbetering en standaardisering van processen Onderwijsverslag 2012: 49% kwaliteit onderzochte mbo examens onvoldoende aangetoond Gezamenlijk doel: Kwaliteit mbo-examens is onomstreden Uit: Onderwijsverslag 2012: Examinering en diplomering Verbeteringen zijn het hardst nodig bij de examinering en diplomering. De kwaliteit van de examinering van het beroepsgericht onderwijs is steeds meer afhankelijk geworden van een betrouwbare beoordeling in de praktijk en de controle daarop door de examencommissie. De helft van de opleidingen voldoet niet aan de wettelijke eis dat onafhankelijke deskundigen de kwaliteit van het onderwijs moeten beoordelen.

3 Doel Servicepunt examinering mbo
Ondersteuning van mbo-scholen bij verbetering van de kwaliteit van beroepsgerichte examens door: Helpdesk, kennisdeling en kennismakelaar Informatie over examenthema’s, wettelijke kaders/regels Goede voorbeelden delen Serviceproducten en conferenties

4 Aan de slag met serviceproducten
Nu beschikbaar: Procesarchitectuur 1.0 (uit eerder project) Beschrijving/scan examentaken (BET/SET) Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit Binnenkort beschikbaar: Digitale procesarchitectuur 2.0 Kostenmodel examinering Teruggrijpen naar deelprojecten

5 Procesarchitectuur Examinering
Toelichting (kort) PE website procesarchitectuur

6 Beschrijving Examentaken (BET)
Zes examentaken die examenorganisatie moet uitvoeren Construeren Vaststellen Beoordelen Managen Monitoren en kwaliteit bewaken Beroep behandelen Doel: zicht krijgen op deskundigheid Gecompleteerd met eenvoudige scan examentaken (SET) Hebben betrokken examenfunctionarissen de vereiste competenties ? Gekoppeld aan PDCA cyclus (macro-meso-microniveau) Koppeling met Procesarchitectuur examinering 2.0 Koppeling met SBL-competenties (wet BIO) Ontwikkeld in samenwerking met ‘het werkveld’ Met betrekking tot specifieke deskundigheid op gebied van examinering

7

8 Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit (KSF)
Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit (poster en brochure) Benoemen van uitgangspunten (wat?) Benoemen van indicatoren in een checklist (hoe?) Aantoonbaar resultaat Op basis van literatuuronderzoek Op basis van analyse inspectiebestanden Getoetst aan praktijk (interviews)

9 En uw organisatie ...? Individueel:
Kies één processtap van de procesarchitectuur uit de brochure ‘Kritische succesfactoren’ Bepaal hoe dat bij jouw op school is geregeld/uitgevoerd? Waar ben je trots op? Wat zie je als verbeterpunt? In groepjes: Wissel ervaringen uit. Bepaal samen tip’s en top’s. Plenair: Wat neem je mee? Minuten Presentatie 20 min Uitleg werkvorm drietallen 10 min Reflectie eigen situatie 5 min Gesprekken 3 x 10 min Afsluiting tip-top 10 min

10 In gesprek Interviewer, geïnterviewde, observator (tijdbewaker)
Nabespreking Bevindingen noteren Bepaal je TOP en TIP Wat ga je ermee doen? Minuten Presentatie 20 min Uitleg werkvorm drietallen 10 min Reflectie eigen situatie 5 min Gesprekken 3 x 10 min Afsluiting tip-top 10 min

11 Dank! www.examineringmbo.nl examineringmbo@mbodiensten.nl
Voor vragen of opmerkingen: Minuten Presentatie 20 min Uitleg werkvorm drietallen 10 min Reflectie eigen situatie 5 min Gesprekken 3 x 10 min Afsluiting tip-top 10 min


Download ppt "Servicepunt examinering mbo Nelleke Lafeber Halvard Jan Hettema"

Verwante presentaties


Ads door Google