De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evalueren-Rapporteren-Communiceren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evalueren-Rapporteren-Communiceren"— Transcript van de presentatie:

1 Evalueren-Rapporteren-Communiceren
Evaluatiefase IN de les Muzische evaluatie VAN de les De kinderen evalueren Zelfevaluatie Rapporteren Doelenroosters Leerplannen Communiceren Muzenbox, muzenbum, website, blogs

2 Muzisch evalueren Muzisch evalueren kan gaan over:
De evaluatiefase in de les Wat, hoe, werkvormen De muzische evaluatie van de les/activiteit: Uitdagingen, opdrachten, werkvormen i.f.v. Hoofddoelen muzische vorming Leereffecten De verhouding ‘Materiaal – Vormgeving – Betekenis’ De cultuureducatieve waarde van de les De kinderen (dit doen we in het derde jaar) De evolutie van de kinderen evalueren i.f.v. de leerplandoelen Rapporteren, communiceren met de ouders

3 Evalueren: de evaluatiefase in een les > WAT?
Inzet, identificatie, attituden (muzische grondhouding) Dit kan je vragen aan de kinderen, of als lkr observeren, later in kaart brengen en rapporteren aan de ouders, … Vormgeving Hebben de kinderen het goed gedaan? Wat het origineel, met overtuiging.. Cfr leerinhouden oude huizen in dia 9 De leereffecten Zie bovenstaande dia’s Vaardigheden Hebben de kinderen bijgeleerd in die vaardigheden? ----- Notulen (6/11/11 15:05) -----

4 Evalueren: de evaluatiefase in een les > HOE?
Het hele proces nog eens overlopen: vragen over De opdrachten, werkvormen, onderdelen van het werkproces Toonmoment met vragen voor de uitvoerders en voor de toeschouwers Voor de makers: is de voorstelling verlopen zoals jullie dat voorzien hadden, wat was er anders, hadden jullie eerst andere plannen, hoe verliep de samenwerking, vonden jullie het zelf geslaagd,….? Voor de toeschouwers: vonden jullie het duidelijk, was het met overtuiging, wat vonden jullie echt goed aan deze voorstelling? Foto, audio, video > onmiddellijke feedback of klaswebsite Niet altijd mondeling: met kleurkaarten, smiley’s, bewegingen en gebaren, applausje met de handen of de voeten Beoordelingsschaal > zie volgende dia Zichtbaar maken > je kan vaak niet alles omhoog hangen of op een website zetten. Dan maar de leukste dingen, maar zorgen dat alle kinderen aan bod komen. ----- Notulen (6/11/11 15:05) -----

5 Evalueren: de evaluatiefase in een les > WANNEER?
Bij het geven van de opdracht Kinderen moeten weten wat je kriteria zijn. Wanneer is het goed gedaan? Tussenevaluatie Bij complexe opdrachten kan je deze in twee of meerdere stappen opdelen en … Halfweg al eens een paar ‘goede’ groepjes een tussenresultaat laten tonen. Op ‘t einde van de les Later, bij een volgende les. Soms heb je als leerkracht nog wat selectie- of montagewerk achteraf. Een mooi resultaat werkt motiverend voor de volgende keer. De resultaten gebruiken als nieuwe ‘starter’. Ook de kinderen leren omgaan met zaken die ‘onaf’ zijn. ----- Notulen (6/11/11 15:05) -----

6 Beoordelingsschalen: beschrijving muziek

7 Beoordelingsschalen: waardeoordeel

8 Beoordelingsschalen: waardeoordeel ‘oude huizen’

9 Evalueren: Muzische evaluatie VAN de les
Wisselwerking beschouwen en creëren Identiteit van het kind Leereffecten Zelfzekerheid Zelfstandigheid Creativiteit Expressievaardigheden Evaluatie Wat? Hoe? Verhouding Materiaal-Vorm-Betekenis Goede starter, materiaal Thema Originele werkvorm

10 Kinderen evalueren: Mikado > muzisch logboek

11 Kinderen evalueren: Mikado > Open doekjes

12 Evalueren: Mikado > Zelfevaluatie: ik kan …

13 Rapporteren Doelenroosters: > website OWP, OD, ET, LP, LOET
In kaart brengen ----- Notulen (3/12/11 19:19) ----- Algemeen veel irritatie hierover? Sommige scholen verdelen de doelen van de deelleerplannen over de graden en zelfs de leerjaren. Op die manier zijn ze zeker dat alle doelen een keertje aan bod komen. Letterlijk werd gezegd: "de kans dat de mensen van het zesde leerjaar dan met de overschot zitten, is heel groot". De leerlijn van de koepel vvkBao is heel complex. Leerkrachten zetten kruisjes in doelenroosters en geven die dan door aan juf of meester van de volgende klas. Natuurlijk geef je dan alleen maar kruisjes door. In document optimuz… staat ook dat je kan afspreken wat betreft werkvormen, materiaal, … De zoerg om alles eens gedaan te hebben is blijkbaar heel groot.

14 Communiceren Hoe doelmatig communiceren over de muzische ontwikkeling van kinderen? Communicatie tussen Lln, Lkn, ouders, klassen, begeleiding, doorlichting, … Doelmatig communiceren houdt in: Opslaan, bijhouden Beoordelen, coachen Rapporteren

15 Communiceren: Bijhouden, opslaan, onthouden, laten zien
Wandfries + wederzijdse feedback Muzenbox (allerlei soorten materiaal, één doos per kind)

16 Dummie Soort muzisch kladschrift, poëzie, logboek, …
Een boek per kind. Het blijft in de klas, mag af en toe mee naar huis, en kan tijdens oudercontact ter inzage liggen en besproken worden. Geen remmen: taalfouten, schuin schrijven, .. worden niet gecorrigeerd. Er komt enkel feedback in functie van muzische doelen. Een dummie bevat: Inkleefpapiertjes gemaakt door de leerkracht om gericht te kunnen evalueren Foto’s van de leerprocessen, activiteiten, producten,.. Ontwerpjes van tekeningen, schilderijen, constructies, muziekstukken, stukjes partituur,

17


Download ppt "Evalueren-Rapporteren-Communiceren"

Verwante presentaties


Ads door Google