De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitalisering RO en EV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitalisering RO en EV"— Transcript van de presentatie:

1 Digitalisering RO en EV
Kansen voor externe veiligheid? Kim den Otter Projectleider milieustrategie Imagine the result

2 Doel en inhoud Doel: Inventariseren kansen voor professionalisering externe veiligheid binnen de digitalisering van ruimtelijke ordening. Inhoud: Digitalisering en standaarden RO Risicokaart Kansen

3 Digitalisering en standaarden Ruimtelijke ordening
April 4, 2017 Digitalisering en standaarden Ruimtelijke ordening

4 RO Online Sinds 1 januari 2010 de verplichting vanuit Wro
Bestaande ruimtelijke plannen op vrijwillige basis Doel alle ruimtelijke plannen via één internetsite beschikbaar zijn Beheer Kadaster (systeem en helpdesk) en Geonovum (beheerden standaarden, contact werkveld) Tabblad bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig om geo-informatie toegankelijk te maken.

5 RO-online- omgeving RO-Online Website voorziening Validator index
Link naar alle startpagina’s van de bronhouders Weblocatie van het manifest van de bronhouder voorziening Validator Gemeente X Provincie X Waterschap X (GIS) Applicatie Organisatie X WKPB Waterportaal Etc…… Bedrijfswebsite (funda) Toetsing of gebruik GEMEENTEN PROVINCIE RIJK GML/HTML/manifest Ruimtelijke plannen Imagine the result

6 IMRO Praktijkrichtlijn SVBP STRI2008 en STRI2006
April 4, 2017 RO Standaarden Informatiemodel ruimtelijke ordening Codering van de ruimtelijke instrumenten (de praktische toepassing staat in de praktijkrichtlijn [PRBP] per plantype) Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen Bindende bepalingen over de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. Standaard toegankelijke ruimtelijke instrumenten Beschikbaarheidsstelling plannen Vaststellen technische vormvereisten Waarborgen van de vindbaarheid en raadpleegbaarheid dmv het vaststellen van regels rondom de elektronische beschikbaarstelling. Waarborgen van de rechtsgeldigheid door middel van het vaststellen van vereisten rondom integriteit, authenticiteit en volledigheid van de Wro instrumenten. IMRO Praktijkrichtlijn SVBP STRI2008 en STRI2006

7 Digitaal bestemmingsplan
Imagine the result

8 Objecten bestemmingsplan
Imagine the result

9 Gebiedsaanduiding EV in Bp
April 4, 2017 Gebiedsaanduiding EV in Bp Een gebiedsaanduiding is een aanduiding die verwijst naar een gebied waarvoor bij de toepassing van het bestemmingsplan specifieke regels gelden of waar nadere afwegingen moeten worden gemaakt verbeeld door vlakken met gekleurde grenzen. Groepen zijn limitatief. Veiligheidszone (blauw) veiligheidszone - bevi veiligheidszone - leiding veiligheidszone - lpg veiligheidszone - munitie veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen veiligheidszone - vuurwerk veiligheidszone - windturbine

10 Functieaanduiding EV in Bp
April 4, 2017 Functieaanduiding EV in Bp De functieaanduidingen (voor één bestemming) worden in de analoge verbeelding van het bestemmingsplan weergegeven met een kleine letter of een combinatie van kleine letters tussen haakjes. leiding gas vulpunt lpg verkooppunt motorbrandstoffen met lpg In de digitale weergave van het bestemmingsplan kunnen direct negatieve functies weergegeven worden (zeer kwetsbare objecten?)

11 Digitale structuurvisies
April 4, 2017 Digitale structuurvisies In de structuurvisie formuleert de overheid haar ruimtelijke beleidsdoelen en geeft het inzicht in de wijze waarop deze tot uitvoering worden gebracht. In IMRO is de inhoud (representatie van de werkelijkheid) vastgelegd vormgeving van het kaartbeeld (kleuren, lettertypen e.d.) is niet digitaal vastgelegd digitaal vastleggen van gegevens worden beschouwd die op het kaartbeeld, in de tekst voorkomen en beleidsmatig van belang zijn Paul: heb jij hier nog aanvullingen Maken jullie gebruik van standaard stuurtabellen per opdrachtgever? Wij maken inderdaad gebruik van standaard stuurtabellen, vaak per project. Dit is voor ons de meest handige manier omdat we hierin ook al de links.xml meenemen, de koppelingen zijn per project anders. Wellicht hierbij nog even aandacht voor de samenstelling van de plan idn (voorbeeldje)

12 Objecten Structuurvisie
Imagine the result

13 April 4, 2017 RO Standaarden Weinig tot geen ruimte in bestemmingsplannen binnen coderingen, verbeelding e.d. De structuurvisie is redelijk vrij qua vormgeving. RO online is juridisch sterk verankerd (validator) en ondergrond. Externe veiligheid heeft binnen de RO-standaarden geen extra aandacht gehad voor de verankering.

14 April 4, 2017 Risicokaart

15 Risicokaart organisatie
April 4, 2017 Risicokaart organisatie RRGS: Beheer IPO en grondslag Registratiebesluit EV Risicokaart beheert door provincies Grondslag regeling provinciale risicokaart en Wet veiligheidsregio’s o.b.v. risicoprofiel Regeling algemeen bindende voorschriften: Welke kwetsbare objecten/risico’s moeten getoond worden; Productie/beheer en vormgeving. Functioneel ontwerp landelijk model

16 April 4, 2017 Kansen

17 Overeenkomsten RO-online/risicokaart
April 4, 2017 Overeenkomsten RO-online/risicokaart Gelden standaarden De basis is een topografische kaart Wettelijke verplichting Toegankelijke informatie voor de burgers De standaarden hebben een ander niveau Het proces van de risicokaart is eenvoudiger Ruimtelijke plannen zijn juridisch vastgestelde plannen, de risicokaart geeft de actuele situatie weer. Verschillen RO-online/risicokaart

18 Discussie aan de hand van stellingen
April 4, 2017 Discussie aan de hand van stellingen

19 Discussie stelling 1 De risicokaart moet een informatieve ondergrond zijn op RO-online voor een goede en duidelijke weergave van veiligheidsrisico’s van de burger. Door de standaarden binnen ruimtelijke plannen kan namelijk binnen ruimtelijke plannen geen duidelijke en overzichtelijke weergave van risicobronnen weergegeven worden. Ook verandert het beleid en de ligging van risicobronnen te veel voor een borging in een ruimtelijk plan van 10 jaar.

20 Discussie stelling 2 Externe veiligheid is niet gestandaardiseerd binnen de regels voor ruimtelijke plannen. Dit moet wel gebeuren voor een goede verankering van het beleid.

21 Discussie stelling 3 Externe veiligheidsbeleid vindt de basis in structuurvisies; hier is ruimte voor een creatieve weergave van risicobronnen en gewenste ontwikkelingen. Binnen een facetbestemmingsplan (parapluplan) externe veiligheid kunnen de normen en standaarden voor de bestemmingsplannen binnen de gemeente opgenomen worden (zoals bij archeologie).

22


Download ppt "Digitalisering RO en EV"

Verwante presentaties


Ads door Google