De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Samen sterk" Ouderavond vwo 3. De mentoren … even voorstellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Samen sterk" Ouderavond vwo 3. De mentoren … even voorstellen."— Transcript van de presentatie:

1 “Samen sterk" Ouderavond vwo 3

2 De mentoren … even voorstellen

3 Vwo 3 •Op weg naar de bovenbouw •Overgangsnormen • Werkweek • Profielkeuze • Extra begeleiding via steunpunturen

4 Vwo 3 - plus •Alle plus leerlingen volgen Filosofie •Keuze tussen Latijn en Science •Latijn loopt door in klas 4, 5 en 6 •Vervolg programma Science

5 Het Mentoraat: “een vinger aan de pols” • Korte lijnen (vooral via e-mail) • Mentormomenten • Individuele (voortgangs)gesprekken

6 Aandachtspunten •Prestaties •Motivatie / welbevinden / houding •Huiswerk •Prioriteiten / balans (hobby’s/bijbaantje) •Ziekte / absentie

7 Werkweek •12 – 16 Mei 2014 •Keuze uit verschillende bestemmingen •Vorig schooljaar: Parijs, Londen, Tsjechië, Helgoland • Nadere informatie volgt (oa informatieavond)

8 Steunpunturen •Extra vakbegeleiding •Drie momenten per week: ma, wo, do 8 e uur •Tot eerste rapport: op advies van docent •Daarna: op advies van rapportvergadering

9 Overgangsnormen vannaarDe bevorderingscriteria zijn: - gerelateerd aan de algemene normen behorend bij het vwo-onderwijs - gebaseerd op de slaag-zaknormen behorend bij het inrichtingsbesluit 2 e fase vo Bij de bevordering wordt uitgegaan van een volledige cijferlijst. Voor elke leerling die niet voldoet aan bovenstaande en/of aan de uitgeschreven normen geldt een bespreeksituatie. Het hebben van één 3 op het eindrapport is daar één van. V3V411 of 12 leervakken- 1x 5 of 2x 5 of 1x 4 en de overige eindcijfers 6 of hoger, of -3x 5 en het gemiddelde van de eindcijfers 6 of hoger, of - 1x 5 en 1x 4 en het gemiddelde van de eindcijfers 6 of hoger waarbij voor gekozen CE-vakken geldt:-niet meer dan 2x 5 of -niet meer dan 1x 4 en 1x 5 en het gemiddelde van de eindcijfers van de CE vakken 6 of hoger Waarbij het gemiddelde eindcijfer van MU/BVM/LO: 6 of hoger H4Alleen mogelijk bij minder dan 10 tekortpunten (een 5 is één, een 4 is twee en een 3 drie tekortpunten) Alle cijfers boven de 3 met 1 punt verhogen en de normen voor de overgang H3 naar H4 toepassen.

10 Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) •Via website school (onder kopje “informatie”) •Bevat onder meer:  O verzicht toetsen  Overgangsnormen  Onregelmatigheden / Bezwarenregeling / Vrijstelling of ontheffing / Hoe te handelen bij absentie  Periodisering

11 Inhalen toetsen na afwezigheid •Tien inhaalmomenten voor toetsen •Aanmelding door ouders via mail aan vakdocent •“cc” naar mentor •Leerling maakt afspraak met vakdocent

12 Cijfers / absentie websi te •www.rsgterapel.nlwww.rsgterapel.nl •Knopje Magister •Inloggen met cijfercode •Meer informatie: zie kopje “Informatie” op website, daarna “Magister”

13 Een vinger aan de pols thuis… •Thuis stimulans •Proefwerkrooster •PTA •Cijfers en absentie via internet (Magister) •Contact opnemen met school (mentor) bij zorg

14 Contact mentoren •Telefonisch via school: 0599-581 226 •E-mail kauffmann@rsgterapel.nl nommensen@rsgterapel.nl kauffmann@rsgterapel.nl nommensen@rsgterapel.nl

15 Vragen / opmerkingen?


Download ppt "“Samen sterk" Ouderavond vwo 3. De mentoren … even voorstellen."

Verwante presentaties


Ads door Google