De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kostprijsberekening 1. Berekeningswijze vaststellen verkoopprijs : - op basis van kosten - op basis van de vraag  marktgedreven - op basis van concurrentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kostprijsberekening 1. Berekeningswijze vaststellen verkoopprijs : - op basis van kosten - op basis van de vraag  marktgedreven - op basis van concurrentie."— Transcript van de presentatie:

1 Kostprijsberekening 1. Berekeningswijze vaststellen verkoopprijs : - op basis van kosten - op basis van de vraag  marktgedreven - op basis van concurrentie  marktgedreven 2. Kostprijselementen = alle kosten om 1 eenheid te realiseren - variabele / vaste kosten (variërend met volume) - directe / indirecte kosten (onmiddellijke toewijsbaarheid)

2 Resultatenrekening

3 Enkele kostenposten 61 : Diverse goederen en diensten
63 : Afschrijvingen / waardevermind. -huur -onderhoud machines / wagens -verzekeringen -enegie -brandstof -drukwerk -kantoorbehoeften -telefoon / internet -restaurantkost -bezoldiging zaakvoerder … -immateriële vaste activa -materiële vaste activa -vorderingen 64 : Andere bedrijfskosten -provincie / verkeersbelasting

4 Kasstroomoverzicht / liquiditeitsplan

5

6 Liquiditeitsplan = inkomsten - uitgaven in liquide middelen
Jan feb Maa Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Inkomsten -Kapitaal 18.600 -Ontvangsten klant 2.000 4.000 7.000 8.000 5.000 6.000 11.000 12.000 16.000 19.000 -Lening 10.000 Totaal Inkomsten 28.600 Uitgaven -Handelsgoederen 7.500 9.000 -Huur 1.200 -Huurwaarborg 3.600 -Energie 250 -loonkosten 3.500 -verzekering 500 400 -boekhouding 125 ….. -aflossing lening 150 -interesten 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 -BTW saldo 1.500 1.800 Totaal Uitgaven 13.675 10.135 5.634 13.033 12.632 13.131 11.330 10.129 12.528 16.527 16.126 17.125 Saldo 14.925 -8.135 -1.634 -6.033 -4.632 -5.131 -6.330 -4.129 -1.528 -4.527 -126 1.875 Cummulatief 6.790 5.156 -877 -5.509

7 Balans Activa Passiva Immateriële vast act. Materiële vast act.
Omzetbaar - voorraad - vorderingen Liquide middelen Passiva Eigen vermogen (Kap / subs / resultaat) Schulden LT - bank - derden Schuld KT - leveranciers risico kostprijs liquiditeit =

8

9

10

11

12

13


Download ppt "Kostprijsberekening 1. Berekeningswijze vaststellen verkoopprijs : - op basis van kosten - op basis van de vraag  marktgedreven - op basis van concurrentie."

Verwante presentaties


Ads door Google