De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken MaS en intentieverklaringen 8 november 2010 Dorien Broekhoven Accountmanager Maatschappelijke Stage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken MaS en intentieverklaringen 8 november 2010 Dorien Broekhoven Accountmanager Maatschappelijke Stage."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken MaS en intentieverklaringen 8 november 2010 Dorien Broekhoven Accountmanager Maatschappelijke Stage

2 Inhoud •Actualiteit •Landelijke trends en ontwikkelingen •Stand van zaken intentieverklaringspartners •Communicatie

3 Wat is maatschappelijke stage? Een vorm van leren waarbij leerlingen in het voortgezet onderwijs vanuit de school door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met, en een onbetaalde bijdrage leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Het is praktische leerervaring gedurende een bepaald aantal uren. Het zijn activiteiten die bijdragen aan een behoefte in de samenleving. Leerlingen reflecteren over de betekenis van deze activiteiten in een bredere maatschappelijke context onder begeleiding van de school. De belangrijkste eigenschappen van een maatschappelijke stage: • dat de leerling zelf iets doet • dat de activiteiten bijdragen aan een maatschappelijk doel • dat het werk onbetaald is • dat het geen beroepsstage is Definitie maatschappelijke stage

4 1. Wetsvoorstel maatschappelijke stage: Ligt in de Tweede Kamer ter behandeling Belangrijkste wijzigingen: • MaS 30 uur voor alle onderwijsniveaus • ATW verruimd voor 13 jarigen- mogen meer. • Per 2011 zit MaS in vrijwilligersverzekering VNG Per 1 augustus wettelijk verplicht voor leerlingen die in het schooljaar 2011-2012 instromen. Actualiteit MaS

5 2. Financiën/begroting 2011 • Budget gemeenten blijft stabiel, 20 miljoen - ontwikkelen makelaarsfunctie • Budget scholen blijft stabiel, 55 miljoen (60 euro per telleerling) - mensen - middelen - kosten derden Actualiteit MaS

6 Implementatie 2011 • Vanaf augustus 2011 MaS verplicht • Focus op bestaande speerpunten - Inbedding in school - Begeleiding van de leerling • 2011 Europees jaar voor vrijwilliger

7 Leereffecten bij leerlingen • persoonlijke ontwikkeling (94,1%) • ontwikkeling van sociale vaardigheden (93,2%). • ontwikkeling van zelfvertrouwen (83,9%) • respect voor een ander (81%), • bekendheid met andere sociale groepen (84%) • waardering voor vrijwilligerswerk (80,5%) • bewustwording van de eigen leefstijl (41,5%).

8 Sectoren • Bij goede doelen t.o.v. 2009-2010 flink gedaald, (18,7% naar 11,3%). Afname van 40%. • Aantal maatschappelijke stages in de zorgsector is iets afgenomen. • De sportsector relatief aanzienlijk meer maatschappelijke stages aangeboden: 17% meer dan het vorige schooljaar. • Bijna in alle andere sectoren is sprake van een lichte groei.

9 Stand van zaken Intentieverklaringen •16 Intentieverklaringen • De Grote Clubactie 7.750 plekken • ANWB 1.500 plekken • Nederlandse Hartstichting 500 plekken • totaal 80.000 plekken • Daarnaast intentieverklaring met bedrijfsleven

10 Samenwerking scholen Aantal scholen (%) Rode kruis145 (22,4%) Groene Coalitie44 (6,8%) LTO18 (2,8%)) MO−groep17 (2,6) Youth for Christ20 (3,1%) Aedes9 (1,4%) Scouting146 (22,6%) Erfgoed Nederland28 (4,3%) Zonnebloem101 (15,6%) Mezzo8 (1,2%) CBL2 (0,3%) NISB12 (1,9%) Amateurkunsten36 (5,6%) Podiumkunsten37 (5,7%) Totaal623 (100%)

11 Aandachtspunten Inbedding in organisatie Personen aangesteld: - stagecoördinator - nieuwe vrijwilligersfunctie Opgenomen in plannen organisatie: - werkplan/meerjarenplan, communicatieplan - prestatieafspraken gemaakt - structurele samenwerkingsverbanden Financieel: - bundeling van verschillende geldstromen - creatieve samenwerkingsverbanden

12 Succesfactoren stagebieders Stageplaatsen (diversiteit): - type activiteiten geschikt voor doelgroep - stageconcepten en toetsen bij stagebieders en scholen Begeleiding: - begeleiders affiniteit met jongeren - lesmaterialen voor vrijwilligers Kennisdeling: - Delen van “best practices” en ervaringen Meerwaarde voor stagebieder: - Het werven van nieuwe vrijwilligers bij de ouders - `frisse’ inbreng - nieuwe activiteiten ondernomen

13 Knelpunten stagebieders Randvoorwaarden: - Wet- en regelgeving beperkt mogelijkheden voor bepaald type stages - Verzekering Stageplaatsen: - Aansluiting bij doelgroep qua interesse, mogelijkheden en wetgeving - Schooltijd versus tijd voor vrijwilligerswerk Begeleiding: - Meer voorlichting/voorbereiding voor de leerlingen nodig - Teveel leerlingen bij een activiteit - Te weinig tijd beschikbaar Samenwerking - Gebrek aan continuïteit (wisseling coördinatoren scholen) - Soms onduidelijk welke makelaars actief zijn in de regio Lidorganisaties/achterban - Lastig te enthousiasmeren (uitvoeren onderzoek, evaluatie, registreren) - Diversiteit lidorganisaties leidt tot verschillende benaderingen Financieel: - Geen vergoeding voor stagebieders

14

15

16

17

18 Aandachtspunten 1.Hoe komt jouw aanbod bij de leerlingen? 2.Hoe is jouw samenwerking met makelaars? 3.Hoe is jouw samenwerking met scholen? 4.Wat hebben makelaars en scholen van jou nodig? 5.Hoe is je communicatie met jouw doelgroepen?

19 Communicatie! 1. Wat is je doel en wie is je doelgroep? - Intern/ achterban - Makelaars - Scholen - Jongeren zelf! 2. Wat is belangrijk in je communicatie? - Meerwaarde (what’s in it for me?) en persoonlijk 3. Via welke kanalen? - bekendheid/ MAS ingang op je eigen site (banner) - Nieuwsbrief makelaar - Schuif aan bij scholenoverleg met makelaar - Workshops bijeenkomsten/ stagemarkt - Sluit aan bij digitale vacaturebank

20 •Landelijke Netwerkbijeenkomst april 2011 •Afsluitende bijeenkomst intentieverklaringspartners mei 2011 •www.maatschappelijkestage.nlwww.maatschappelijkestage.nl •D.broekhoven@maatschappelijkestage.nl Meer informatie


Download ppt "Stand van zaken MaS en intentieverklaringen 8 november 2010 Dorien Broekhoven Accountmanager Maatschappelijke Stage."

Verwante presentaties


Ads door Google