De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vandaag ondernemingsvormen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vandaag ondernemingsvormen"— Transcript van de presentatie:

1 Vandaag ondernemingsvormen
Welkom bij Bouwrecht week 6 Vandaag ondernemingsvormen En afsluiting cursus

2 Ondernemen en riskeren
Welkom bij Bouwrecht week 6 Ondernemen en riskeren

3 Ondernemingswetgeving
Ondernemingsvormen Surséance van betaling Faillissement Wet op Ondernemingsraden

4 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Rechtspersoon Stichting Onderneming

5 Ondernemingsvormen Waarom gebruik je een bepaalde vorm?
Blz. 179 Rechten en wetten Waarom gebruik je een bepaalde vorm?

6 Ondernemingsvormen Commanditair vennootschap >maatschap
> stille vennoten brengen kapitaal in >stille vennoten niet aansprakelijk > beherende vennoten VOF

7 Ondernemingsvormen Besloten vennootschap BV >rechtspersoon
> aandelen >aansprakelijkheid als bij NV > geld van samenwerkende partijen > bestuurders soms persoonlijk aansprakelijk

8 Ondernemingsvormen Naamloze vennootschap NV >rechtspersoon
> aandelen brengen kapitaal >aansprakelijkheid als bij BV > preferente aandelen mogelijk > bestuurder 3 zelfstandige organen - aandeelhoudersvergadering - dagelijks bestuur - Raad van Commissarissen

9 Surséance van betaling
Houdt in: Indien betalingsmoeilijkheden met kans op herstel Verzoekschrift om uitstel van betaling

10 Surséance van betaling
Voorlopige surséance Behandeling verzoek Gevolgen

11 Faillisement Houdt in:
Beslaglegging op het vermogen en hetgeen tijdens de faillissement wordt verwerft Gevolgen: Niet langer beschikking over vermogen Alle gewenst inlichtingen verschaffen Geen post ontvangen

12 Faillisement

13 Wet op de Ondernemingsraden
Ondernemingsraad: Bevordering overleg met de werknemers in een onderneming Aanwezig: Elke onderneming met ten minste 35 werknemers

14 Wet op de Ondernemingsraden
Taken OR Rechten en plichten OR

15 Wet op de Ondernemingsraden
Taken OR: Opkomen voor belangen werknemers Advies geven aan ondernemer Instemmingsbevoegdheid op beleid onderneming Instellen van commissies Rechten en plichten OR

16 Wet op de Ondernemingsraden
Taken OR Rechten en plichten OR: Doorbetaling loon over bestede tijd aan OR Onderbreking werkzaamheden voor OR Bijscholing Geheimhouding van vertrouwelijke stukken

17 Voorbereiden op toets Leer behandelde hoofdstukken uit boek
20 meerkeuzevragen 2 open vragen Rapport inleveren op 28 maart, Indien later….aftrek van punten

18 Voorbereiden op toets Voorbeeld vraag uit oude toets 2007 Opgave
Deze opgave gaat over het burenrecht. Wat houdt het burenrecht in. Mag iemand binnen een afstand van 2 m. uitzicht hebben via een muuropening op het erf van de buren? En hoe zit het met lichtopeningen in een muur binnen die afstand? Wat mag nog meer niet binnen een afstand van 2 meter uit de erfscheiding? Wat houdt het begrip mandeligheid in? Wat is een erfdienstbaarheid? Geef een voorbeeld. Wat houdt het recht van opstal in?

19 Voorbereiden op toets Voorbeeld meerkeuze vraag De Raad van State is
A) een door het volk gekozen hoog College van Staat B) de hoogste instantie die rechtspreekt in bestuursgeschillen C) het hoogste en oudste adviescollege van de Kroon D) het oudste adviescollege van de ministerraad Klaassen werkt bij de gemeente en neemt bouwaanvragen in behandeling. Voordat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning verleend of geweigerd wordt, moet Klaassen deze bouwaanvraag op een vijftal punten toetsen, namelijk: A) Welstand, bouw & woningtoezicht, Bouwbesluit, bestemmingsplan en Monumentenwet B) Milieukwaliteitseis, bouw & woningtoezicht, Bouwbesluit, bestemmingsplan en gemeentelijke verordening C) Welstand, bouwverordening, Bouwbesluit, bestemmingsplan en bodemonderzoek D) Welstand, Monumentenwet, Bouwbesluit, bestemmingsplan en bouwverordening

20 Onderdeel verzekeringen
Bouwrecht Onderdeel verzekeringen Wat is verzekeren? Soorten verzekeringen in de bouw 1. CAR-verzekering 2. Ongevallenverzekering 3. WA-verzekering

21 Onderdeel verzekeringen
Bouwrecht Onderdeel verzekeringen Wat is bepalend bij verzekeringen? Wettelijke regelingen UAV Bestek Wie verzekert wat?

22 Construction All Risk Doel: dekking tijdens werkzaamheden
Materiële schade of verlies Eén enkele polis voor alle partijen

23 Construction All Risk Wie wil onbekend risico verzekeren?
Welke rubrieken wil je verzekeren? Bouwwerk zelf Kranen, gereedschap Aansprakelijkheid Schade aan eigendommen Begin en einde

24 Construction All Risk Oorzaken schade door: brand storm heiwerk
bemaling etc Ook bouwmateriaal

25 Construction All Risk Ontwerp en constructiefouten niet verzekerd
Gevolgen van deze fouten wel Bijvoorbeeld: verkeerd dakbedekkingsmateriaal kosten dakbedekking niet vergoed kosten door lekkage wel vergoed

26 WA-plicht voor werkmaterieel
WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen Kranen Graafmachines Verzekerd bedrag: circa €

27 Ongevallenverzekering
CAO-bouwbedrijf: uitkering bij ongeval premie betaald door werkgever Sociaal Fonds Bouwnijverheid

28 Samenloop van verzekeringen AVB en CAR
volgorde van aanspreken Commissie samenloop evt. pro rata


Download ppt "Vandaag ondernemingsvormen"

Verwante presentaties


Ads door Google