De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oefenen voor de toets unité 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oefenen voor de toets unité 2"— Transcript van de presentatie:

1 Oefenen voor de toets unité 2

2 Inhoud van de oefentoets _________________________
Het lijdend voorwerp vervangen door een persoonlijk voornaamwoord Passé Composé Voorzetsels Zinnen over het weer Woordjes 74 t/m 102 LET OP Aantekeningen uit je schrift thuis zelf bekijken

3 Vervang het onderstreepte lijdend voorwerp door een persoonlijk voornaamwoord __________________________ 1. Je vois la voiture rouge Je la vois rouge. Je vois la rouge. Je les vois. Je la vois.

4 2. Il prend sa monnaie. Elle le prend. Il la prend.
Vervang het lijdend voorwerp door een persoonlijk voornaamwoord. __________________________ 2. Il prend sa monnaie. Elle le prend. Il la prend. Elle la prend monnaie. Il le prend.

5 3. Vous regardez la télé. Antwoord: ________________________
Vervang het onderstreepte lijdend voorwerp door een persoonlijk voornaamwoord ________________________________________ 3. Vous regardez la télé. Antwoord: ________________________

6 4. Les élèves prennent le car. Antwoord: ________________________
Vervang het lijdend voorwerp door een persoonlijk voornaamwoord. ___________________________________ 4. Les élèves prennent le car. Antwoord: ________________________

7 5. Mark et Eric écoutent la chanson sur le MP3.
Vervang het lijdend voorwerp door een persoonlijk voornaamwoord. ___________________________________ 5. Mark et Eric écoutent la chanson sur le MP3. Antwoord: ______________________________

8 6. Elles achètent les bottes (a)
Vervang het lijdend voorwerp door een persoonlijk voornaamwoord en geef de vertaling van beide zinnen. ___________________________________ 6. Elles achètent les bottes (a) Antwoord: ________________________ (b) Vertaling: (a) = _________________________ (b) = _________________________

9 ANTWOORDEN ___________________________________
1.d Je vois la voiture rouge. Je la vois. 2.b Il prend sa monnaie. Il la prend. 3. Vous regardez la télé. Vous la regardez. 4. Les élèves prennent le car. Les élèves le prennent. 5. Mark et Eric écoutent la chanson Mark et Eric l’écoutent sur le MP3. sur le MP3. 6. Elles achètent les bottes. Elles les achètent. Zij kopen de laarzen. Zij kopen ze.

10 Welke zin is correct vervoegd in de Passé Composé
7. Il ……………… (regarder) la télé. Il regarde la télé. Il regardé la télé. Il est regardé la télé. Il a regardé la télé.

11 8. Pouvoir pu pouvé pouvoir pou
Wat is het voltooid deelwoord van: __________________________ 8. Pouvoir pu pouvé pouvoir pou

12 Geef de Passé Composé van __________________________
9. Parler vous ___________________ 10. Arriver elle _____________________

13 Zet de zin in de Passé Composé en geef de vertaling __________________________
11. Nous faisons de la randonnée (a) Antwoord: ________________________ (b) Vertaling: (a) = _________________________ (b) = _________________________

14 ANTWOORDEN ___________________________________
7.d Il a regardé la télé 8.a Pu 9. Vous avez parlé 10. Elle est arrivée 11. Nous faisons de la randonnée Wij wandelen Nous avons fait de la randonnée Wij hebben gewandeld

15 Vertaal het onderstreepte voorzetsel naar het Nederlands _____________________________
12. J’habite en face de l’école. 13. À droite de l’arbre, il y a ma tente.

16 Vertaal het woord tussen haakjes naar het Frans _____________________________
14. Nous allons en vacances _________. (met het vliegtuig) 15. Je vais au supermarché _________. (te voet) 16. _______ on parle français. (hier)

17 ANTWOORDEN ___________________________________
12. J’habite en face de l’école tegenover 13. À droite de l’arbre, il y a ma tente. Rechts van 14. Nous allons en vacances met het vliegtuig. en avion 15. Je vais au supermarché te voet. à pied 16. Hier on parle français Ici

18 Zinnen over het weer (tegenwoordige tijd)
17. Il fait mauvais betekent: ______________________

19 Zinnen over het weer (tegenwoordige tijd)
18. Het regent betekent in het Frans: ______________________

20 Vertaal de zinnen over het weer (verleden tijd)
19. Il a fait beau = __________________ 20. __________________ = Het was warm/koud

21 Vertaal de zinnen over het weer (toekomende tijd)
21. Il fera froid = __________________ 22. __________________ = Het gaat sneeuwen

22 ANTWOORDEN ___________________________________
17. Il fait mauvais Het is slecht weer 18. Il pleut Het regent 19. Il a fait beau Het was mooi weer 20. Il a fait chaud Het was warm 21. Il fera froid Het wordt koud 22. Il va neiger Het gaat sneeuwen

23 Woordjes (74 t/m 102) Welke woorden horen bij elkaar:
23. le fleuve a. de hoofdstad 24. la capitale b. leggen, zetten 25. mettre c. de rivier 26. inquiet/inquiète d. ongerust

24 Woordjes (74 t/m 102) Geef de vertaling (Fr-Nl)
27. louer un appartement ________________ 28. aller à la plage ________________ Geef de vertaling (Nl-Fr) 29. het fototoestel ________________ 30. de berg ________________

25 ANTWOORDEN ___________________________________
23.c le fleuve de rivier 24.a la capitale de hoofdstad 25.b mettre leggen, zetten 26.d inquiet/inquiète ongerust 27. louer un appartement een appartement huren 28. aller à la plage naar het strand gaan 29. het fototoestel l’appareil photo 30. de berg la montagne

26 Je cijfer berekenen ___________________________________
Totaal: 30 vragen Tel de goede antwoorden bij elkaar op En deel het aantal door 3; dat is je cijfer Bijvoorbeeld: 18 vragen goed = een 6

27

28 Passé Composé (v.t.t.) Hulpwerkwoord + voltooid deelwoord
Avoir of être voltooid deelwoord VOORBEELDEN avoir: j’ai mangé ik heb gegeten (manger) avoir: j’ai fait ik heb gemaakt (faire) être: je suis parti ik ben vertrokken (partir)

29 Het persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp
Zinsdeel vervangen door: le / la / les Staat vóór het eerste werkwoord in de zin. VOORBEELD Je vois un garçon. Je le vois. Je vois une fille. Je la vois. Je vois trois enfants. Je les vois.


Download ppt "Oefenen voor de toets unité 2"

Verwante presentaties


Ads door Google