De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een cursus schrijven Cursus ‘pimpen’ – Studeerbaar studiemateriaal – structuur – tekstniveau – zinsniveau - woordniveau BA - dpb Brugge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een cursus schrijven Cursus ‘pimpen’ – Studeerbaar studiemateriaal – structuur – tekstniveau – zinsniveau - woordniveau BA - dpb Brugge."— Transcript van de presentatie:

1 Een cursus schrijven Cursus ‘pimpen’ – Studeerbaar studiemateriaal – structuur – tekstniveau – zinsniveau - woordniveau BA - dpb Brugge

2 Eerste hulp bij eenvoudiger schrijven
BA - dpb Brugge

3 Verkleuteren? Laat niet na om authentiek materiaal uit boeken, kranten, tijdschriften aan te bieden. Leerlingen moeten niet enkel met voorgekauwd (herkauwd) materiaal werken. Blijf het niveau dat je voor ogen hebt, bewaken. De inhoud mag even moeilijk blijven. We helpen de leerlingen enkel om de verpakking (taal) makkelijker open te maken. BA - dpb Brugge

4 Pimpen - opleuken? functioneel aantrekkelijker maken om het studeren makkelijker/ aangenamer te maken, om structuur aan te brengen, te verduidelijken, ademruimte te geven > “functioneel pimpen” BA - dpb Brugge

5 Cursus ‘pimpen’ Zie je mogelijkheden in de cursus om zaken ook schematisch voor te stellen? oorzaak – gevolg in diagram hiërarchie stappenplan pimpen > functioneel, niet enkel opleuken BA - dpb Brugge

6 Cursus ‘pimpen’ Zie je mogelijkheden in de cursus om met icoontjes,
functionele pictogrammen … structuur aan te brengen? als je een voorbeeld geeft als je een doel beschrijft als er oefeningen komen Zijn er rubrieken die je altijd kan laten inspringen, in een kadertje kan zetten, … voorbeelden, samenvattingen van een stuk cursus … BA - dpb Brugge

7 Cursus ‘pimpen’ Waar in de cursus kan een foto of afbeelding de leerstof aanschouwelijker maken, ondersteunen, beter begrijpbaar maken? BA - dpb Brugge

8 Studeerbaar studiemateriaal
Hoe zou jij je eigen cursus studeren? Hoe kan je de leerlingen helpen om je cursus makkelijker te studeren? Waar zou een korte samenvatting van een onderdeel zinvol zijn? Waar kan het helpen om al een aantal woorden vetjes te zetten? Is het zinvol om na elk hoofdstuk aan te geven wat ze moeten kennen en kunnen? BA - dpb Brugge

9 STRUCTUUR duidelijke en functionele lay-out lettertype witruimte
Arial, Verdana, Calibri witruimte titels en tussentitels belangrijke woorden vetjes illustraties - pictogrammen BA - dpb Brugge

10 TEKST BA - dpb Brugge

11 TEKST BA - dpb Brugge

12 TEKST hardop lezen BA - dpb Brugge

13 ZIN schrappen korte, eenvoudige zinnen onderwerp vooraan
actieve zinnen directe taal voorzetselgroepen beeldspraak tangconstructies passieve zinnen BA - dpb Brugge

14 < overbodige informatie korte, eenvoudige zinnen onderwerp vooraan
ZINSNIVEAU < overbodige informatie korte, eenvoudige zinnen +/- 10 woorden, maximum 15 samengestelde zinnen in twee knippen onderwerp vooraan Vervolgens gaat u naar … > U gaat dan naar… tangcontstructies We hebben gisteren, na de verzorging, nog eventjes met de dochter gesproken. > We spraken gisteren, na de verzorging, nog even met de dochter. actieve zinnen (passief) Ze wordt verzorgd door B. > B. verzorgt haar. directe taal gelieve op te schrijven/ kunt u eventueel opschrijven/ is het mogelijk om … > Schrijf op / raadpleeg (gewone gebiedende wijs) voorzetselgroepen met betrekking tot > over beeldspraak Ze verveelde zich steendood > Ze verveelde zich erg. BA - dpb Brugge

15 ZIN: kort en eenvoudig = 42 woorden
We zouden dus kunnen stellen dat het S.V.H. de wetenschappelijk verantwoorde werkwijze van de verpleegkundige is, die hem in staat stelt de verpleegproblemen van de zorgvrager op een professionele wijze aan te pakken, tegemoetkomend aan de behoeften van de cliënt of zorgvrager. = 42 woorden BA - dpb Brugge

16 ZIN: kort en eenvoudig = maximum 12 woorden
We zouden dus kunnen stellen dat het S.V.H. de wetenschappelijk verantwoorde werkwijze van de verpleegkundige is, die hem in staat stelt de verpleegproblemen van de zorgvrager op een professionele wijze aan te pakken, tegemoetkomend aan de behoeften van de cliënt of zorgvrager. We kunnen S.V.H. de wetenschappelijk verantwoorde werkwijze van de verpleegkundige noemen. Zo kan de verpleegkundige de verpleegproblemen professioneel aanpakken. Hij komt dan tegemoet (beantwoordt) aan de behoeften van de cliënt of zorgvrager. (Hij helpt de cliënt of zorgvrager dan echt) = maximum 12 woorden BA - dpb Brugge

17 ZIN: kort en eenvoudig Door op dergelijke manier problemen op te sporen, kan men duidelijker zien welke de behoeften zijn van de zorgvrager en kan men ook het verpleegkundig handelen hierop afstemmen, hetgeen een niet geringe kwaliteitsverbetering kan betekenen. = 35 woorden BA - dpb Brugge

18 ZIN: kort en eenvoudig = maximum 14 woorden
Door op dergelijke manier problemen op te sporen, kan men duidelijker zien welke de behoeften zijn van de zorgvrager en kan men ook het verpleegkundig handelen hierop afstemmen, hetgeen een niet geringe kwaliteitsverbetering kan betekenen. Je ziet de behoeftes van de zorgvrager beter door de problemen zo op te sporen. Je kan dan je verpleegkundig handelen hierop afstemmen. Dat kan de kwaliteit van de zorg verbeteren. (Dat kan kwaliteitsverbetering betekenen) = maximum 14 woorden BA - dpb Brugge

19 ZIN: onderwerp vooraan
Door op dergelijke manier problemen op te sporen, kan men duidelijker zien Je kan duidelijker zien … BA - dpb Brugge

20 WOORD consequent hetzelfde woord archaïsche/ oubollige taal
moeilijke of samengestelde woorden verborgen werkwoorden onbekende afkortingen of letterwoorden BA - dpb Brugge

21 WOORDNIVEAU zelfde woord voor zelfde item
in spreektaal hoeft dat niet > taalontwikkeling archaïsche (verouderde) taal indien > als; met betrekking tot > over; derhalve > daarom; doch > maar; je dient > je moet; eveneens > ook; wat betreft > voor alleen vakjargon dat nodig is moeilijke/samengestelde woorden Als het niet anders kan: uitleg tussen haakjes erbij. > implementeren, terugkoppeling, insteek verborgen werkwoorden (met ‘het’ ervoor) Deze mensen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de zwaar zieke patiënten > Deze mensen verzorgen de zwaar zieke patiënten. afkortingen en letterwoorden die niet bekend zijn m.a.w. , m.b.t., n.a.v., pc > voluit schrijven gsm, wc > geen probleem; CLB: wel voluit, eventueel tussen haakjes. BA - dpb Brugge

22 BA - dpb Brugge


Download ppt "Een cursus schrijven Cursus ‘pimpen’ – Studeerbaar studiemateriaal – structuur – tekstniveau – zinsniveau - woordniveau BA - dpb Brugge."

Verwante presentaties


Ads door Google