De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biometrie, blik op de toekomst 29 november 2007 Prof. dr mr Jan Grijpink Universiteit Utrecht / Ministerie van Justitie Voorzitter Nederlands Biometrie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biometrie, blik op de toekomst 29 november 2007 Prof. dr mr Jan Grijpink Universiteit Utrecht / Ministerie van Justitie Voorzitter Nederlands Biometrie."— Transcript van de presentatie:

1 Biometrie, blik op de toekomst 29 november 2007 Prof. dr mr Jan Grijpink Universiteit Utrecht / Ministerie van Justitie Voorzitter Nederlands Biometrie Forum

2 INHOUD •Het Nederlands Biometrie Forum •Trends •Profijtelijke toepassingen •De echte uitdagingen

3 •2002-2007 •Belangstelling; betrokkenheid •Technieken centraal •Ontmoetingsplatform •Visie en strategieontwikkeling •2007-2012 •Kennis en invloed; belangen aan tafel •Toepassingen centraal •Meningsvorming •Communicatie en initiatieven Het Nederlands Biometrie Forum

4 Trends 2007 e.v. 1.Identiteitsmanagement en identiteitsfraude bestrijding worden de dominante invalshoeken 2.De grootschalige toepassingen komen nog steeds moeizaam van de grond (technische en organisatorische problematiek) 3.Kleinschalige toepassingen zijn vaak succesvol 4.Technologie blijft in beweging, steeds meer vanuit veiligheid

5 De profijtelijke kleinschalige toepassingen •Europcar (London, mei 2007) •COA-vreemdelingenketen •Containerhaven Rotterdam •Privium Schiphol •Etc: help het NBF met het opbouwen van een overzicht!

6 De echte uitdagingen • Grootschaligheid • Identiteitsfraude • Veiligheidsstrategie

7 1 --- Grootschaligheid • Grootschalige voorzieningen en mechanismen werken anders dan men verwacht (of hoopt), soms zelfs omgekeerd • Veel kennis is afgeleid uit lagere analyseniveaus en getoetst in kleinschalige situaties

8 2 --- Identiteitsfraude •Iemand gebruikt met kwade bedoelingen de identiteit van iemand anders, bestaand of verzonnen •Elk persoonsnummer, foto, handeling of gebeurtenis bevat suggesties waaruit mensen afleiden wie ze tegenover zich hebben; een identiteitsbewijs is niet vereist •Identiteitsfraude kan overal plaatsvinden en op allerlei manieren, niet beperkt tot specifieke situaties, procedures of documenten

9 Identiteitsfraude, iets nieuws? •Geslaagde identiteitsfraude wordt niet opgemerkt •Slachtoffers hebben het soms, maar te laat in de gaten •Eventuele sporen leiden naar het slachtoffer, niet naar de dader •Geslaagde identiteitsfraude in een bepaald proces of keten verspreidt zich ongemerkt over andere processen of ketens •Slachtoffers hebben moeite om zich vrij te pleiten; onderscheid tussen daders en slachtoffers is moeilijk

10 Identiteitsfraude: inzichten •Meeliften op andere identiteiten is niet moeilijk en levert veel voordeel bij slagen, nauwelijks nadeel bij mislukken •Voorspelbare identiteitscontroles met één- dimensionale, verplichte algemene controle- instrumenten lokken identiteitsfraude uit •Generieke voorzieningen zoals BSN en het oogmerk ‘dienstverlening’ vergroten de kwetsbaarheid van processen

11 Oplossingsrichtingen: draagt biometrie bij? 1.Meer aandacht voor de persoon. 2.Meer variatie in het proces van identiteitscontrole, het moet voor de fraudeur minder voorspelbaar worden of identiteitsfraude gaat lukken! 3.Onafhankelijke controlegegevens; geen onnodige gegevens op identiteitsbewijzen (sofi-nr, BSN, biometrie!) 4.Waarde van identiteitsbewijzen en persoons- nummers moet kleiner; hoe méér je ermee kunt doen, hoe harder de aanval!

12 3a --- Betere veiligheidsstrategie: kenmerkniveau toegevoegd 1.Organisatieniveau: bijvoorbeeld functiescheiding 2.Procedureniveau: bijvoorbeeld autorisatie 3.Applicatieniveau: bijvoorbeeld meervoudige biometrie 4.Kenmerkniveau: afscherming en versluiering (mozaiekvinger, barcode)

13 •Oostenrijkse model voor persoonsnummers: het origineel wordt niet gebruikt, per overheidssector wordt een sectoraal persoonsnummer afgeleid (alleen met de persoon erbij terug te filmen). Blijkt interoperabel binnen EU •IBM/Philips: originele biometrische kenmerk wordt vervormd of vertaald (bijvoorbeeld Philips met barcode), daarmee wordt de vergelijking gedaan (bij vermissing ID- document: nieuwe vervorming of vertaling); origineel blijft buiten schot •UU/Informatica: vingerafdruk wordt verminkt met kenmerken van andere vingers; alleen terug te filmen met de juiste persoon erbij. Wel biometrische vergelijking met het echte biometrische kenmerk! 3b --- Betere veiligheidsstrategie: afscherming en verminking: combineren?

14 EINDE


Download ppt "Biometrie, blik op de toekomst 29 november 2007 Prof. dr mr Jan Grijpink Universiteit Utrecht / Ministerie van Justitie Voorzitter Nederlands Biometrie."

Verwante presentaties


Ads door Google