De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cao 104 : Verplicht werkgelegenheidsplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cao 104 : Verplicht werkgelegenheidsplan"— Transcript van de presentatie:

1 Cao 104 : Verplicht werkgelegenheidsplan

2 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Context Wettelijke basis Enkele cijfers Wie/wat/wanneer Model Visie Fevia

3 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Context Regeerakkoord 1 december 2011 : «  ondernemingen moeten – via sociaal overleg – een concreet en aan hun grootte aangepast plan uitwerken om oudere werknemers aan het werk te houden ». Europa 2020 strategie : tegen 2020 een werkgelegenheidsgraad van 50% voor werknemers tussen 55 tot 65 jaar.

4 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Wettelijke basis Programmawet 29 maart 2012 Cao nr. 104 van 27/06/2012 van de Nationale Arbeidsraad Aanpassing cao nr. 9 van 9/03/1972 Regering : cao komt tegemoet aan doelstelling om activiteitsgraad ouderen te verbeteren, cao vervangt de wettelijke regeling. Cao nr. 104 = onbepaalde duur, evaluatie in 2015 GEEN cao sectorvlak

5 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Enkele facts….. Aanpassing SWT Aanpassing vervroegd rustpensioen Aanpassing tijdskrediet Aanpassing regeling doelgroepverminderingen Leeftijdspiramide bij collectief ontslag Toch « ouder » vanaf 45jaar…..

6 Cao 104 : werkgelegenheidsplan

7

8

9

10

11

12

13 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Wie ? Elke werkgever in de privésector met meer dan 20 werknemers Werknemers? Vaste werknemers (ongeacht statuut) + uitzendkrachten FTE In dienst op 1ste werkdag van het kalenderjaar van opstelling van het plan Concreet : woensdag 2 januari 2013 Aantal werknemers wordt vastgesteld voor 4 jaar Concreet : volgende telling maandag 2 januari 2017

14 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Wie ? DE WERKGEVER Zijn beslissingsbevoegdheid Procedure van informatie en raadpleging

15 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Procedure (formeel) Bedrijven +20 < 50 WN’s zonder OR/CBPW/SD Louter informatieplicht Inhoud werkgelegenheidsplan (model, deel 1) Bewijs bijhouden van effectieve jaarlijkse informatie Na afloop werkgelegenheidsplan : info over resultaten maatregelen

16 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Procedure (formeel) Alle andere bedrijven (dus + 50 WN’s of – 50 WN’s met overlegorganen) Voorafgaande informatie OR (VA/CPBW/WN’s) Voorafgaande raadpleging OR (VA/CPBW/WN’s) Binnen de 2 maanden, aanvullende/alternatieve voorstellen Beslissing WG definitief plan : onderdeel jaarlijkse informatie OR Binnen de 2 maanden na ontvangst advies Informatie aan OR resultaat plan (VA/CPBW/Wn’s) Maatregelen ook BH CPBW? Voorafgaand advies CPBW Wat bij onenigheid ts OR en CPBW?

17 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Procedure Belangd alle werknemers aan Vermijd beperking tot formele overlegorganen Communicatie niet uitsluitend overlaten aan vakbonden

18 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Plan zelf Alleen maatregelen WN’s 45 jaar en ouder Model zie bijlage cao nr. 104 Verplichte vermeldingen Als bijlage (niet bedrijven – 50 zonder overlegorgaan): Toevoegen voorstellen overlegorganen waar geen rekening mee werd gehouden Toelichten beslissing Gedurende 5 jaar bewaren

19 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Actiedomeinen Selectie en indienstneming van nieuwe werknemers Ontwikkeling competenties en kwalificaties werknemers, met inbegrip van toegang tot opleidingen Loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding Mogelijkheden interne mutatie Mogelijkheden voor aanpassing arbeidstijd en arbeidsomstandigheden Gezondheid van de werknemer, preventie, wegwerken fysieke en psychosociale belemmeringen Systemen van erkenning van verworven competenties

20 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Actiedomeinen Niet limitatieve lijst Sector kan sectorspecifieke domeinen toevoegen

21 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Tips Foto van het bedrijf nu Foto van het bedrijf Knelpunten nu Vooroordelen aanpakken Ouder/duurder/minder flexibel productiviteit Absenteïsme Peter/meter

22 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Tips Leeftijd en motivatie Stijgend effect Gebruiken vaardigheden Uitvoeren zinvolle taken die iets bijdragen Autonomie Helpen van anderen werkstabiliteit Aanpassen werkomstandigheden Aanpassen taken (flexibele schil)

23 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
Tips Maatregelen < > nieuwe maatregelen Onthaalbeleid Aanpassen arbeidsorganisatie startuur ploegen Invoeren van 12-uurdiensten rotatiesystemen

24 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
En nu aan de slag!! Wie vindt het warm water uit? Geen illusies : DE oplossing bestaat niet maatwerk

25 Cao 104 : werkgelegenheidsplan
MAAR VOORAL Best practices en ervaring uitwisselen


Download ppt "Cao 104 : Verplicht werkgelegenheidsplan"

Verwante presentaties


Ads door Google