De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaat gericht beïnvloeden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaat gericht beïnvloeden"— Transcript van de presentatie:

1 Resultaat gericht beïnvloeden
OR Spring Resultaat gericht beïnvloeden

2 Vraag Wanneer had de OR de meeste invloed? Waar merkte je dat aan? Hoe kwam het?

3 Begint bij inhoud… omgeving inhoud OR

4 Waarde toevoegen Visie ontwikkelen Onderscheidend zijn
Waarde toevoegen Visie ontwikkelen Onderscheidend zijn Een duidelijke positie innemen, ook richting achterban “Het zijn de beste en meest betrokken medewerkers” “Het management kan niet zonder de OR” “Ik ben trots op onze OR!”

5 Concreet: Doelen stellen: Daaraan consequent werken
Concreet: Doelen stellen: Waar sta je voor? Waar ga je voor? Wanneer ben je tevreden? Daaraan consequent werken

6 Prioritering… Belangrijk Niet belangrijk Niet urgent Urgent
Crisis-situatie Problemen Te veel werkt verlammend! Ongemerkt Waan v/d dag Urgentieverslaving Proactief Preventie Plannen Eigen waarden Richting ons doel Verspilling irrelevante internetten Even op adem komen @Kwadrant 1 - Er zijn natuurlijk altijd situaties die zich onverwacht voordoen waar je direct op moet reageren. Het gevaar is echter dat je te veel van dit soort situaties hebt en er als het ware door wordt verlamd (en in kwadrant 4 terecht komt = uitstelgedrag). Probeer dan ook te voorkomen dat je veel ‘spoedjes’ krijgt door als OR pro-actief te werken. Weet wat er speelt zodat je niet pas bij de aanvraag zelf als een gek je in moet lezen. Bovendien: voedt uw bestuurder op. Anticipeer en krijg mar van je 1 activieiten in kwadrant 3 @Kwadrant 2- Voorbeeld hiervan is een OR die hapt op iedere individuele kwestie van medewerkers. In principe houdt een OR zich niet bezig met individuele gevallen of de kleur van de tafelkleedjes maar je kunt met dit soort dingen soms gemakkelijk en snel resultaat halen en jezelf laten zien aan de ander. Risico is echter dat de belangrijke dingen blijven liggen! @ Kwadrant 3 als je het goed aanpakt in dit kwadrant, wordt kwadrant 1 steeds leger. Je hebt namelijk al van te voren iets zien aankomen zodat belangrijke dingen niet urgent raken en in tijddruk komen. Kwadrant 3 vraagt wel een grote discipline van jezelf en van de OR. Soms zul je je af moeten sluiten van de wereld en je gedachten aan je en rinkelende telefoon loslaten. En dat is vaak niet eenvoudig! @Kwadrant 4 – Onzinnige dingen waarvan we eigenlijk ook wel weten dat ze tijdverspilling zijn. Echter, als je constant onder urgentie werkt kan dit zo verlammend zijn dat je in uitstelgedrag schiet en dus in kwadrant 4 terecht komt.

7 OR beleidsmatig samenwerken inhoud efficiënt

8 OR Samen werken aan visieontwikkeling Zelf initiatief nemen
OR Samen werken aan visieontwikkeling Zelf initiatief nemen Vroegtijdig inhoudelijke inbreng Mogelijkheden benutten Beleidsmatig en efficiënt werken: prioriteiten vasthouden taken verdelen Werken aan onderling vertrouwen: duidelijkheid over verwachtingen rekening houden met inbreng/belangen openheid over afweging

9 Omgeving inhoud OR HR RvC/RvT arbodienst aandeelhouders werknemers
Omgeving HR RvC/RvT arbodienst aandeelhouders werknemers middenkader bestuurder inhoud ‘concullega’ platforms OR vakbonden adviseurs financiële afd.

10 Netwerkanalyse Richt zich op vaststellen netwerken en de invloed van belangrijke actoren Per thema of bijvoorbeeld de organisatie als geheel

11 Netwerkanalyse Stap 1: vaststellen relevante actoren
Netwerkanalyse Stap 1: vaststellen relevante actoren Stap 2: taxeren van hun invloed Soort en mate van macht (kennis, formele positie, persoonlijkheid, etc.) Beïnvloedingsrelaties (wie kent wie en wat is de aard van hun relatie) Beïnvloedingsrichting (houding t.o.v. thema, belangen, etc.) Stap 3: wat is de eigen positie Nu? Gewenst?

12 Wederkerigheid Een contact wordt pas een relatie als de ander er wat aan heeft… OR netwerk netwerk ander

13 Stel… Je weet wat je wilt En waar je het moet halen Wat nu?

14 Beïnvloeden methoden

15 Inspireren Enthousiasme opwekken voor een verzoek of voorstel door in te spelen op waarden, idealen en aspiraties van de ander Spreekt vertrouwen uit in de capaciteiten van de ander: zij kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan geschetste toekomstperspectieven Vb: organisatie symposium voor stakeholders of film met voorbeelden

16 Consulteren Anderen laten meedenken in strategie, activiteit of verandering Je onderzoekt belangen van de ander en betrekt deze bij oordeelsvorming (en eventueel voorstellen aan anderen) Vraagt bereidheid rekening te houden met belangen en suggesties Vb. betrekken staffunctionarissen

17 Persoonlijk beroep doen
Persoonlijk beroep doen Beroep op loyaliteit of sympathie ander Inspelen op gevoelens om iets te bereiken Anderen vragen om een bijzondere behandeling op basis van een goede relatie of ervaringen Vb. t.a.v. de eigen bestuurder of leidinggevenden

18 Onderhandelen, o.a. Ander iets beloven om terug te doen als hij/zij nu steunt Onderzoek belangen van de ander en geef aan waarin je mee wilt gaan De ander een gunst verlenen om de ander mee te krijgen Vb. rondom reorganisaties

19 Gunstige sfeer creëren
Gunstige sfeer creëren Om een positieve reactie te krijgen op voorstellen of verzoeken Ander in de goede stemming krijgen (belangstelling tonen, complimenten geven, behulpzaam zijn) Initiatief tonen om de ander te ondersteunen voor zelf een beroep op hen te doen Vb. bij elkaar brengen commissarissen, informeel contact, persoonlijke aandacht

20 Rationeel overtuigen Feiten en logische argumenten aanvoeren
Rationeel overtuigen Feiten en logische argumenten aanvoeren Vanuit dossierkennis tegenargumenten inbrengen Voordelen en kansen en eigen voorstellen onderbouwen Vb. pamflet, visiestuk, zwartboek

21 Coalitie sluiten Hulp of steun van anderen gebruiken om weer anderen te overtuigen Gelijkgestemden opzoeken Gebruik maken van medestanders bij realiseren eigen belang Vb. coalitie met onverwachte medestanders (zoals middenkader)

22 Druk uitoefenen Dreigende scenario’s schetsen als uw verzoek niet wordt ingewilligd of voorstel niet gevolgd Duidelijk op gevolgen wijzen als het doel niet gehaald wordt Vb. concept persbericht

23 Legitimeren Naar jurisprudentie verwijzen
Legitimeren Naar jurisprudentie verwijzen Duidelijk maken dat voorstel conform bestaande regelingen, procedures, normen en waarden zijn Duidelijk maken aan wie gunst eerder is verleend Vb. vergelijking met andere branches of andere organisatie onderdelen

24 Invloed inhoud OR HR RvC/RvT arbodienst aandeelhouders werknemers
Invloed HR RvC/RvT arbodienst aandeelhouders werknemers middenkader bestuurder inhoud ‘concullega’ platforms OR vakbonden adviseurs financiële afd.


Download ppt "Resultaat gericht beïnvloeden"

Verwante presentaties


Ads door Google