De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Basis Computergebruik Informatiebijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Basis Computergebruik Informatiebijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Basis Computergebruik Informatiebijeenkomst

2 Waarom AaBeeCee? (1) •Brede behoefte –Vraag van leerkrachten naar ict- toepassingsmogelijkheden –Vraag van ouders en kinderen –Maatschappelijke ontwikkelingen

3 Waarom AaBeeCee? (2) •Noodzaak door kerndoelen –ICT en Nieuwe media –Leergebiedoverstijgende kerndoelen

4 •Leerlingen maken verantwoord en doelbewust gebruik van communicatie- middelen waaronder nieuwe media: –Ze kunnen een tekst maken en bewerken met een tekstverwerkingsprogramma op de computer –Ze weten globaal welke mogelijkheden (digitale) informatiemedia hebben –Ze kunnen met behulp van een computer digitale leermiddelen gebruiken Citaat uit kerndoelen

5 Aandachtspunten Inspectie (1) •De school voldoet aan de condities voor goed ict-onderwijs op het gebied van hardware, software, deskundigheid, beheer en beleid; •De onderwijsgevenden en leidinggevenden gebruiken ict binnen en buiten de lessen als gereedschap;

6 •de mate waarin leerlingen leren over ict en of dat aanbod adequaat is; •de mate waarin ict wordt ingezet om leerlingen zelfstandig onderdelen van het onderwijsleerproces te laten doorlopen; Aandachtspunten Inspectie (2)

7 Aandachtspunten Inspectie (3) •de mate waarin leerlingen leren met ict als hulpmiddel bij tekstverwerking, informatieverwerking en communicatie

8 Gevolg kerndoelen •Kerndoelen leiden tot vernieuwingen –Basisvaardigheden computergebruik –Tekstverwerker gebruiken –Informatie verzamelen uit multimediale database en van internet –Communiceren met behulp van e-mail –Integreren vaardigheden in werkstuk •Kerndoelen leiden tot ict-methode

9 Opbouw alle delen •Identieke opbouw (m.u.v. Type-Basic) •Verdeling in A, B en C-gedeelte –A, in het boek –B, in kaartenbak –C, in het boek

10 Opbouw per boek (1) •Aan de slag –Voorbeeld bekijken •Compleet (oefenen deelvaardigheden) –Uitleg –Verwijzingen naar Beknopt-kaarten –Vragen en opdrachten •Aan de slag –Voorbeeld maken

11 Opbouw per boek (2) •Herhaling cyclus A > C > A (maken) –Aan de slag •Voorbeeld uitbreiden –Compleet oefenen deelvaardigheden •Uitleg •Verwijzingen naar Beknopt-kaarten •Vragen en opdrachten –Aan de slag •Voorbeeld maken

12 Opbouw per boek (3) •Extra opdrachten –Verdieping –Toepassingen

13 A – Aan de slag •Voorbeeld om te maken •Nieuwe onderdelen aangeven (deelvaardigheden)

14

15

16

17 B - Beknopt-kaarten •Per deelvaardigheid een kaart met –Eenvoudige uitleg –Stap voor stap beschrijvingen –Veel schermafdrukken

18

19 C - Compleet •Per deelvaardigheid –Uitleg van de deelvaardigheid –Verwijzing naar Beknopt-kaarten –Vragen a.d.h.v. Beknopt-kaarten •Maakt nadenken noodzakelijk •Ook computer gebruiken –Opdrachten over deelvaardigheid •Oefenen van deelvaardigheid •Wordt door leerling als beloning ervaren

20

21

22

23 Inhoud AaBeeCee (1) •Starten met de computer (cd-rom) –Rondje Windows •Kennismaking met computer •Kennismaking met Windows –AaBeeCee •Basisbegrippen computer •Basisvaardigheden

24 Inhoud AaBeeCee (2) •Een stapje verder met de computer –Basisvaardigheden m.b.v. Paint •Programma starten •Bestand openen, opslaan, opslaan als •Document afdrukken •Selecteren •Kopiëren, Knippen en Plakken

25 Inhoud AaBeeCee (3) •Typen met Type-Basic –Tienvingersysteem blindtypen –Programma + boek –Negen lessen, per les •Van beeldscherm: 12 oefeningen à 50 tekens •Uit boekje: 3 herhalingsopdrachten •Uit boekje: 1 toets –Resultaten worden opgeslagen

26 Inhoud AaBeeCee (4) •Tekstverwerken met Word (2 delen) –Onderdelen zijn onder andere: •Uitlijnen •Lettertype en puntgrootte •Opsommingstekens en nummering •Figuren •Kopiëren, knippen en plakken •Tabellen •Bijzondere tekens •WordArt

27 Inhoud AaBeeCee (5) •Informatie zoeken met Internet Explorer –Zoekstrategieën –Onderdelen: •Surfen en Bladeren •Zoeken •Favorieten opslaan, indelen en verwijderen •Tekst en figuren kopiëren en plakken

28 Inhoud AaBeeCee (6) •Informatie zoeken met Encarta (2 delen) –Zoekstrategieën –Verwerking •Zoeken op trefwoord, informatietype, rubriek, plaats en tijd •Zoeken met meerdere selectiefilters •Mogelijkheden van de menubalk •Multimedia en on line functies

29 Inhoud AaBeeCee (7) •E-mailen met Outlook Express en Kennisnet –Berichten verzenden, ontvangen en lezen –Berichten beantwoorden –Gebruik van smileys –Adresboek –Bijlagen openen en opslaan –Briefpapier maken

30 Inhoud AaBeeCee (8) •Webpagina’s maken met FrontPage –Tekstopmaak –Achtergrond instellen –Werken met figuren –Gebruik van hyperlinks –Animated gifs –Tabellen –Achtergrondfiguren

31 Inhoud AaBeeCee (9) •Presenteren met PowerPoint –Ontwerpsjabloon –Afbeeldingen –Hyperlinks –Actieknoppen –Geluid en film –Diaovergangen –Aangepaste animaties

32 Inhoud AaBeeCee (10) •Werkstukken maken met de computer –Spellingcontrole via venster –Opmaakprofielen –Inhoudsopgave –Index –Kop- en voetteksten –Paginanummers –Tekstvakken –WordArt –AutoVormen

33 •Belangrijke voordelen –Zelfstandig werken –Modulaire opbouw, eenvoudig uitbreidbaar –Eenvoudig in gebruik –Open opdrachten, vanuit context –Differentiatiemogelijkheden •Tempo en inhoud •Extra stof (o.a. in docentenset) AaBeeCee in de praktijk

34 Organisatie en werkvormen •Enkele mogelijkheden: –Individueel of in tweetallen werken –Tutor leren –Tijdens verwerkingsmoment andere lessen –Onderdeel van een weektaak –Tijdens zelfstandig werken

35 Inzetbaarheid (1) •Groep 6, bijvoorbeeld –Starten met de computer (cd-rom) –Een stapje verder met de computer –Tekstverwerken met Word, deel 1

36 •Groep 7 en 8, bijvoorbeeld –Typen met Type-Basic –Tekstverwerken met Word, deel 2 –E-mailen met Outlook Express/Webmail –Informatie zoeken met Internet Explorer –Informatie zoeken met Encarta, deel 1, 2 –Webpagina’s maken met FrontPage 2000 –Werkstukken maken met de computer Inzetbaarheid (2)

37 Vragen?


Download ppt "Algemene Basis Computergebruik Informatiebijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google