De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bom-Project Vlotte dienstverlening door procesefficiëntie: Mechelen gaat voor de digitale omgevingsvergunning Ranja Van Asbroeck – Strategie en ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bom-Project Vlotte dienstverlening door procesefficiëntie: Mechelen gaat voor de digitale omgevingsvergunning Ranja Van Asbroeck – Strategie en ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1

2 Bom-Project Vlotte dienstverlening door procesefficiëntie: Mechelen gaat voor de digitale omgevingsvergunning Ranja Van Asbroeck – Strategie en ontwikkeling

3 BOM project BOuw en Milieu project

4 Inhoud Kader project Doel bom-project Projectinhoud Implementatie
Technische implementatie en Conversies Opmaak nieuwe documenten Vereenvoudiging processen Documentbeheerssyteem Projectstructuur en overleg Opleiding Communicatie Film: aandacht veranderingsmanagement bij digitalisering

5 Kader: Goedkeuring EFRO 2007 E-link
Doel: Hedendaagse, kwalitatieve, hoogstaande en toegankelijke dienstverlening dmv een klantgerichte benadering en administratieve vereenvoudiging. Hoe: Back-office Verbeteren van de basisinfrastructuur, integratie tussen applicaties en het beheer unieke data Koppeling van centrale databanken met andere applicaties (contactendatabank, beeldbank) Digitaal archief en documentbeheersysteem Digitale workflows voor opvolging van processen en documenten (post in, notulen, klachtenbeheer)

6 Kader: Goedkeuring E-link project 2007
Hoe: Front office Uitbreiding van het e-loket Eenmalig aanmelden van bedrijven en burgers Informatie die gekend is in de centrale gegevensdatabank is vooraf ingevuld De aanvrager kan de status van de aanvraag opvolgen Bij afhandeling wordt een verstuurd

7 Kader: Overzicht projecten

8 Doel BOM-Project Digitaliseren dossiers en flows van bouw en milieudienst Koppeling informatie applicaties aan Geoweb Administratieve vereenvoudiging burger Procesvereenvoudiging en efficiëntieverhoging E-loket: Digitale bouw- en milieuaanvraag en ander producten (inname openbaar domein, vastgoedinformatie)

9 Ruimtelijke ordening Milieu Geoweb GRAB Projectinhoud
stedenbouwkundige vergunning en attesten, verkavelingsvergunning, meldingen, vastgoedinformatie, uittrekstel vergunningenregister, plannenregister, inname openbaar domein, bouwmisdrijven, statistieken en rapportage op dossierniveau Milieu milieuvergunning, bodemattesten, milieuovertredingen, informatievragen, statistieken en rapportage op dossierniveau Geoweb Upgrade en koppeling GRAB beheer straatnamen, huisnummers en subadressen, koppeling percelen, adressen en positie, historiek adressen

10 Digitale bouw en milieuvergunning (DBA)
Projectinhoud Integraties Centraal adressenbestand (Themis) Boekhouding (Mercurius,) Internet (CMS) Notulenbeheer (Cobra) Postregistratie (Docroom) Digitale bouw en milieuvergunning (DBA) Communicatie website en e-loket verbeteren

11 Projectinhoud Voorstelling integraties

12 Implementatie Nestor Aankoop Nestor -> Cipal Technische implementatie en Conversies Opmaak nieuwe documenten Vereenvoudiging processen Documentbeheerssyteem Projectstructuur en overleg Opleiding Communicatie film: rol STRO afstemming gebruiker op ICT

13 Aankoop en technische implementatie
Opmaak bestek en aankoop Project initiatiedocument (PID) Analyse velden en flows Conversies bestaande applicaties Programmatorische aanpassingen Testen Bijsturing 2de testfase => Voornamelijk Bouw, ICT dienst en Cipal

14 Opmaak Nieuwe documenten
Kwaliteitsnormen Administratieve vereenvoudiging Delegatiebevoegdheid

15 Vb Kwaliteitsnormen nieuwe documenten
Sjabloon met vast lay-out Duidelijke gegevens Openingsuren Duidelijk onderwerp Taalgebruik Geen overbodige informatie Procesbeschrijving Delegatie handtekening Verwijzing wetgeving

16 Vb Administratieve Vereenvoudiging documenten
Minstens vanaf de dag na de ontvangst van onderhavig document tot de dag van de beslissing over de aanvraag dient de hierbij gevoegde bekendmaking op geel papier te worden aangeplakt. wordt Hang de bijgevoegde bekendmaking (gele affiche) op, vanaf de dag na de ontvangst tot de dag van de beslissing over de aanvraag.

17 Vereenvoudiging van processen
Film: waarom administratie digitaliseren Volgens de KAVKA- methode: Kwalitatieve Administratieve Vereenvoudiging door Klantgerichte Analyse Lean management (handboek zet je leanbril op)

18 Procesvereenvoudiging: Keuze processen
Selectie van 5 relevante processen met Excel-tool Structurele vereenvoudiging Andere processen blijven zoals ze zijn of worden intern door dienst zelf bijgestuurd.

19 Procesvereenvoudiging volgens KAVKA-Methode

20 Procesvereenvoudiging Beschrijving As-IS
Op de werkvloer 1ste beschrijving door proceseigenaar Uitteken flow (Visio)

21 Vb sjabloon procesbeschrijving As-IS

22 Procesvereenvoudiging Workshop betrokken diensten
Uitteken flow Toelichting met eigen stukje proces Problemen Verbetervoorstellen Prioriteiten procesvereenvoudiging vastgoedinformatie voor notarissen met begeleiding Cipal

23 Procesvereenvoudiging To Be proces
Visueel uittekenen TO BE-proces Bespreking met schepen en secretaris Budgetraming Opmaken implementatieplan fase 1/ fase 2 Terugkoppeling met werkgroep Beslissing door CBS Implementatie Communicatie intern/extern

24 Procesvereenvoudiging Implementatie To Be proces
Opmaak van een projectfiche en plan van aanpak doelstelling in scope – out scope budget randvoorwaarden mijlpalen en timing bepaling taken en rollen communicatie overlegstructuur overdracht Goedkeuring projectfiche in stuurgroep Plan van aanpak basis voor teamoverleg

25 Projectstructuur en overleg
2 maandelijks stuurgroep: schepen – secretaris – Cipal – betrokken diensten Wekelijks teamoverleg Inhoudelijk: Betrokken dienst Organisatie: strategie en ontwikkeling ICT Software leverancier Dynamisch plan van aanpak en regelmatige bijsturing Afstemmen ICT toepassing op gebruiker en omgekeerd

26 Vb plan van aanpak

27 Documentbeheersysteem
Film: waarom documenten beheren Doel: Zoek minimaliseren Maximale kennisdeling Hoe: Uniforme basismappenstructuur Richtlijnen uitbouwen van structuur Uitgangspunt volledige dossiers Uniform naamgeving mappen en documenten Iso-normen Type document Vaste structuur en richtlijnen

28 Opleiding per rol Verschillende opleidingen per rol
Gebruiker, Adviesverlener, Gast Verschillende opleidingen per applicatie Nestor, Geoweb, Grab, Ego, Documentbeheer Steeds: technische opleiding + inhoudelijk proces Film: Iedereen voldoende opgeleid om te werken met de nieuwe applicaties en werkwijze

29 Rechtstreeks betrokken diensten en medewerkers
Interne communicatie Regelmatig informeren + aftoetsing van deelprojecten op verschillende niveaus (feed back = welslagen van het project) Dienstenoverleg Rechtstreeks betrokken diensten en medewerkers Toeristen van het systeem Personeelsblad Intranet/intranetflits

30 Projectcoördinator Nestor:
Vragen Ranja Van Asbroeck Strategie en ontwikkeling - Stad Mechelen Projectcoördinator Nestor: Cipal – Koen Cleynhens


Download ppt "Bom-Project Vlotte dienstverlening door procesefficiëntie: Mechelen gaat voor de digitale omgevingsvergunning Ranja Van Asbroeck – Strategie en ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google