De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatiebijeenkomst voor Studenten over AFS 4 juli 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatiebijeenkomst voor Studenten over AFS 4 juli 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatiebijeenkomst voor Studenten over AFS 4 juli 2013

2 Het voortraject • Ruim twee jaar voorbereiding leiden tot voorgenomen plan op hoofdlijnen • Laatste maanden noodzakelijke kaders en voorwaarden geformuleerd • 2 juli: voorgenomen besluit dat het mogelijk maakt om de bètafaculteiten VU en UvA te integreren

3 Voorgenomen besluit • Vertrouwen van CvB’s in plannen AFS • Startschot voor integratie van de bètafaculteiten • Uitgangspunten en kaders in ontwerp-besluit Gemeenschappelijke Regeling vastgelegd • Start procedure formele medezeggenschap 6 weken vanaf 1 september “AFS krijgt diepte en breedte die moderne topinstituten op bètagebied nodig hebben.”

4 Gemeenschappelijke Regeling Voorwaarden/uitgangspunten/kaders, o.a: • Instemming Medezeggenschap • Instellingsaccreditatietoets VU met succes afgerond • Continuering bestaande samenwerkingsverbanden met andere faculteiten • Faculteitsreglement: inrichting faculteit • Huisvestingsafspraken • Eenduidige administratiesystemen waaronder studentadministratie

5 Organisatie onderwijs • Kleinschalige opleidingen samen • Grootschalige opleidingen worden kleinschalig georganiseerd • Per opleiding: – Eén opleidingsdirecteur – Eén examencommissie • Elke opleiding heeft een eigen locatie • Heen en weer reizen wordt zo veel mogelijk vermeden

6 Bacheloronderwijs • Alle opleidingen onder 1 bachelorcollege • Er ligt voorgenomen plan op hoofdlijnen • Vanaf nu: – Ontwikkeling opleidingsaanbod in commissies met o.a. studenten – Afstemming van onderwijsadministraties en regelingen – Gefaseerde opstart van opleidingen in AFS verband

7 Organisatie graduate onderwijs • Voorgenomen plan voor vier Graduate Schools voor masterstudenten en promovendi – Human Life Science – Science for Sustainability – Fundamentals of Science – Information Science

8 Organisatie Onderzoek Vier Domeinen: • Human Life Science • Science for Sustainability • Fundamentals of Science • Information Science Acht afdelingen: • Aarde en ecologie • Neurowetenschappen • Moleculaire levenswetenschappen • Chemie en Biochemie • Natuur- en sterrenkunde • Wiskunde en Logica • Informatica • Interdisciplinaire eenheden

9 Transitiefase • Gehele transitie neemt 5-10 jaar in beslag • Huidige studenten maken hun opleiding gewoon af. – Indien noodzakelijk overgangsregeling op maat • Aio’s maken hun onderzoek gewoon af – Indien noodzakelijk overgangsregeling op maat

10 Medezeggenschap / Participatie • Centrale medezeggenschap (COR, CSR) heeft instemmingsrecht op het voorgenomen besluit: gezamenlijke verantwoordelijkheid – Start medezeggenschapstermijn 1/9 • In latere fase heeft facultaire medezeggenschap (OR, FSR) instemmingsrecht op faculteitsreglement: inrichting faculteit

11 Tijdslijn • Traject medezeggenschap t/m oktober 2013 • Besluit in december 2013 • Vanaf augustus voorbereiden inrichting AFS – Werkgroepen – Input medewerkers en studenten • Gefaseerde invoering veranderingen

12 Informatie • Bij samenwerking UvA-VU op je opleidingssite (student.uva.nl): – Plan op Hoofdlijnen – AFS in 5 pagina’s – Q&A’s • Bij de medezeggenschap liggen stukken behorende bij het voorgenomen besluit, waaronder ontwerp-besluit Gemeenschappelijke Regeling


Download ppt "Welkom Informatiebijeenkomst voor Studenten over AFS 4 juli 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google