De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AOW en pensioen beginnen gewoon op 65.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AOW en pensioen beginnen gewoon op 65."— Transcript van de presentatie:

1 AOW en pensioen beginnen gewoon op 65.

2 FNV alternatieven voor kabinetsplannen over AOW en pensioen
Op weg naar 21 november FNV alternatieven voor kabinetsplannen over AOW en pensioen

3 Trap er niet in! Financiële crisis en kabinet
Geld in banken Bezuinigingen op AOW Aanpassen pensioenleeftijd  Gewone mensen betalen de rekening!

4 Trap er niet in! 21 november  Acties in Assen,
Deventer, Eindhoven en Rotterdam. Acties moeten: er komt nog meer aan! 30 miljard bezuinigingen

5 Trap er niet in! Actie voeren nodig! Wij willen:
Geen a-sociale plannen CDA en PvdA onder druk zetten

6 Trap er niet in! FNV heeft sociaal alternatief voor AOW! Flexibel
Toekomstgericht Welvaartsvast

7 Kabinetsplan Verhoging AOW-leeftijd Geboren:
* vóór : AOW op 65 jaar * na en vóór : AOW op 66 jaar * na : AOW op 67 jaar In jaar of jonger: 2 jaar minder AOW. Kosten: € Tussen 50 en 55 1 jaar minder. Ook pensioen gaat later in.

8 Kabinetsplan AOW op 65 jaar mogelijk, maar korting: * 8% per jaar * lagere inkomens: 6,5% per jaar Grens voor laag inkomen: 1,5 x modaal (€ ) voor twee personen. 1,5 x minimumloon (€ ) voor alleenstaande. 2 jaar eerder stoppen met werken kost dus 2 x 8% = 16%. Voor lagere inkomens kost 2 jaar eerder stoppen 2 x 6,5% = 13%.

9 Kabinetsplan > Alleen AOW op 65 jaar als voldaan is aan dienstjareneis: Vanaf 2020 ononderbroken dienstverband van 15 jaar. Vanaf 2047: 42 jaar ononderbroken dienstverband. > Minimaal 3 dagen per week werken (geen ureneis). > Even geen werk (werkloos?, WIA/WGA, gestopt wegens kinderen) heeft dus AOW op 67 tot gevolg! Na 2020 wordt per jaar één jaar meer dienstjaar vereist. Er moet minstens 3 dagen per week zijn gewerkt. Maar hoe zit dit met zzp’ers (komt hier een minimumomzetniveau?) en ‘vrije beroepen’ zoals acteurs en kunstenaars? Ook (gedwongen werkeloosheid) van een korte periode heeft grote gevolgen. Hoe wordt omgegaan met de diverse verlofvormen?

10 Kabinetsplan Pensioen - Leeftijd: van 65 naar 67 jaar.
- Maximum opbouwpercentage omlaag - Middelloon 2,25%  2,15% - Eindloon 2,0 %  1,9%. - Verslechtering voor pensioenopbouw vanaf 2020! - Geen aantasting opgebouwd pensioenrecht. - Volgens kabinet geen premieverlaging. Ad 1: Pensioenrichtleeftijd naar 67 Ad 2: Onbekend is of niet-maximale opbouwpercentages ook moeten worden verlaagd. Dus moeten alle opbouwpercentages met 0,1% omlaag? Anders krijg je nl. 2 jaar meer opbouw. Hoe om te gaan met mensen die vanaf bv. 18 jaar werken en pensioen opbouwen en dus boven de 100% eigen inkomen kunnen uitkomen (65 – 18 = 47*2,15%=101,5%). Moeten die verplicht met 65 jaar met pensioen? Gaat de maximum startleeftijd van pensioen weer omhoog? Ad 4: voorzover bekend nu geen aantasting opgebouwd recht. Ad 5: Premie moet volgens kabinet worden ingezet voor verhoging dekkingsgraad en indexering. Maar pas vanaf 2020!! Premie van jongeren wordt dus niet meer gebruikt voor eigen pensioenopbouw, maar voor indexering, ook voor de ouderen! Wederom omgekeerde solidariteit!

11 Gevolgen voor inkomen € 30.000
Kabinetsplannen hebben dus vooral negatieve gevolgen voor jongeren. Kabinet verwijt ons dat wij de rekening doorsturen naar de jongeren, maar feitelijk doen zij dit zelf!

12 Individuele gevolgen (1a)
> Schoonmaak Meriam, (55, getrouwd), aanvangssalaris € bruto per jaar, € per maand. Vanaf 65 jaar levenslang: € 730 OP en € 730 AOW. Totaal € bruto per maand Door pensioenrichtleeftijd in pensioenopbouw te verschuiven van 65 naar 67 jaar verslechterd de pensioenuitkering met ongeveer 15%. Dit komt door de actuariële herrekening: Wat je op 67 jaar hebt opgebouwde moet je 2 jaar terugrekenen. Dus stel levensverwachting is op 67 nog 12 jaar (79 jaar). Maar deze persoon ontvangt dan niet 12 jaar een uitkering, maar het totale bedrag moet worden uitgesmeerd over 14 jaar. Bovendien mist hij nog beleggingsopbrengsten en 2 jaar pensioenopbouw. Dus ook al verslechtert het opbouwpercentage niet, ook dan gaat de pensioenuitkering achteruit! Nazli is getrouwd en moet 42 jaar gewerkt hebben om op 65 jaar AOW te krijgen. Haar AOW wordt gekort, maar omdat zij en haar partner een inkomen hebben onder euro is die korting lager (6,5% per jaar totaal dus 13%)‏

13 Individuele gevolgen (1b)
> Nazli, dochter van Meriam, gaat werken in 2020 en verdient € per maand. Zij wil ook op 65 jaar met pensioen. Zij krijgt levenslang € 623 OP en € 635 AOW. Totaal € bruto per maand. Dus minus € 200 bruto per maand = minus € bruto per jaar (-16%)‏

14 Individuele gevolgen (2a)
> Detailhandel Jan, (55, alleenstaand), aanvangssalaris € bruto per jaar = € per maand. Vanaf 65 jaar levenslang: € 560 OP en € 1050 alleenstaande AOW. Totaal € bruto per maand. Robyn is alleenstaand en moet 42 jaar gewerkt hebben om op 65 jaar AOW te krijgen. Haar alleenstaanden AOW wordt gekort, maar omdat zij heeft onder euro is die korting lager (6,5% per jaar totaal dus 13%)‏

15 Individuele gevolgen (2b)
> Robyn, dochter van Jan, gaat werken in 2020 en verdient € per maand. Zij wil ook met 65 jaar met pensioen. Zij krijgt levenslang € 470 OP en € 910 AOW. Totaal € bruto per maand. Dus minus € 230 per maand = minus € bruto per jaar (-17%)

16 Individuele gevolgen (3a)
> Klein metaal Jos (57, getrouwd), aanvangssalaris € bruto per jaar, € bruto per maand. Vanaf 65 jaar levenslang € 825 OP en € 730 AOW. Totaal € bruto per maand. Michel is getrouwd en moet 42 jaar gewerkt hebben om op 65 jaar AOW te krijgen. Zijn AOW wordt gekort, maar omdat zijn vrouw en hij een inkomen hebben onder euro is die korting lager (6,5% per jaar totaal dus 13%)‏

17 Individuele gevolgen (3b)
> Michel, zoon van Jos, gaat werken in 2020 en verdient € per maand. Hij wil ook op 65 jaar met pensioen. Hij krijgt levenslang € 665 OP en € 635 AOW. Totaal € bruto per maand. Dus minus € 255 bruto per maand = minus € bruto per jaar (-16%)‏

18 Kabinetsplan Zware beroepen
> Werkgever moet werknemer na 30 jaar een aanbod doen voor lichter werk. > Verzuimt werkgever dit: boete. Werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer toch met 65 kan stoppen. > Aangekondigde wijziging van Arbowet: duurzame inzetbaarheid van werknemers”. Verplichting voor werkgever én voor werknemer om mee te werken aan goede arbeidsomstandigheden, maar ook aan tijdige om -en bijscholing en een adequaat loopbaanbeleid!! Dus sociale partners moeten het maar regelen. Maar dit is tegen de huidige trend in: De Arbo-wet wordt gedereguleerd. Dus beschermingsniveau van werknemer daalt.

19 Kabinetsplan Gevolgen sociale zekerheid
> Vóór 65 jaar werkloos of arbeidsongeschikt: van 65 tot 67 jaar IOW-uitkering. Hoogte IOW onbekend, mogelijk afhankelijk van samenlevings- vorm. Hierbij is geen vermogens- of partnertoets als ze terugvallen naar een bijstandsuitkering. > Gevolgen voor andere uitkeringen onbekend. Letterlijke tekst uit brief aan 2e Kamer: Voor werknemers die voor hun 65e werkloos of arbeidsongeschikt zijn geworden komt er een nieuwe regeling. De regeling geeft aan ouderen die 65 jaar of ouder zijn en waarvan de loongerelateerde WW- of WGA-uitkering afloopt, recht op een uitkering tot aan 67, die rond het AOW-niveau uit kan komen. De regeling kent geen vermogenstoets en een vrijlating van een deel van het inkomen uit arbeid, waardoor werken loont en de regeling voor ouderen na de loongerelateerde uitkering een overbrugging biedt tot de AOW-leeftijd. Maar IOW-uitkering pakt voor iedereen anders uit. De uitkering is afhankelijk van arbeidsverleden (duur en hoogte salaris) en samenlevingsvorm (samenwonend of alleenstaand). Dit heeft tot gevolg dat met name de lage inkomens de klos zijn. Bij een alleenstaande met een laag inkomen kan de IOW-uitkering lager zijn dan de AOW-uitkering (bij huidige regelgeving).

20 Andere versoberingsmaatregelen in verleden en toekomst
> Tot midden jaren ‘90: Vut: stoppen voor 60e jaar vaak mogelijk; > Vanaf 1997: omzetten vut in prepensioen, vaak verhoging van uittredingsleeftijd; > 2005: afschaffen VUT/prepensioen, door reparatie blijft uittreden eerder dan 65 jaar mogelijk; > 2009: AOW naar 67 jaar; > 2015: vervallen AOW-partnertoeslag. Vanaf 2015 geen partnertoeslag in de AOW meer voor iedereen die in jaar wordt

21 Trap er niet in! De kabinetsplannen zijn: > Oneerlijk!
> Onbegrijpelijk! > Onuitvoerbaar! Oneerlijk: mensen met lagere en middeninkomens worden het hardst getroffen. Jongeren betalen de rekening. De werkgevers betalen niets. Onbegrijpelijk: Het lijkt alsof iedereen die jong is begonnen met werken, eerder mag stoppen. Maar dan mag er geen enkele onderbreking (wegens al dan niet gedwongen werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, verlof o.i.d.) inzitten. Voor ouderen is het zeer lastig, zo niet onmogelijk weer werk te vinden. Wie wel kan of moet stoppen met 65 jaar ontvangt levenslang een fikse strafkorting. Onuitvoerbaar: de zware beroepen moeten worden ontzien. Maar wat is een zwaar beroep? De werkgever moet ervoor zorgen dat mensen met zware beroepen na 30 jaar ander werk krijgen. De kans is groot dat de werkgevers nu al het zware werk in flexbanen gooien of mensen na dertig jaar trouw dienst ontslaan. FNV wil welvaartsvaste AOW (AOW is al jaren achtergebleven bij de verdiende lonen). Flexibele AOW zorgt voor keuzevrijheid. FNV wil ook vervroegd pensioen mogelijk houden.

22 Trap er niet in! Oneerlijk
> Niet sterkste schouders, zwaarste lasten. > Jongeren betalen de rekening. > Bedrijfsleven betaalt niets.

23 Trap er niet in! Onbegrijpelijk
- Het plan is a-sociaal. Tot 65 jaar onafgebroken werken is niet altijd mogelijk. - Eerder stoppen alleen mogelijk met fikse levenslange strafkorting.

24 Trap er niet in! Onuitvoerbaar - Te ingewikkeld
- Wat is een zwaar beroep?

25 Waar gaat de FNV voor? > Met 65 jaar kunnen stoppen met een fatsoenlijke uitkering. > Flexibele AOW: vrije keuze van 65 tot 70 jaar. > Welvaartsvaste AOW. Op 65 jaar uittreden moet kunnen met fatsoenlijk inkomen (gelijk niveau aan huidig)‏ Flexibele AOW: langer werken moet kunnen AOW generatieproof en toekomstgericht: AOW indexeren met loonsverhogingen en levensverwachting ook meerekenen. Het Witteveenkader moet gelijk blijven. Geen nepoplossing voor de zware beroepen, die de sociale partners maar moeten regelen, maar een echte oplossing. Dus AOW op 65 jaar en eerder uittreden mogelijk maken. Niet alleen lasten bij individuen leggen, maar ook bij bedrijfsleven.

26 Waar gaat de FNV voor? > Afblijven fiscaal kader pensioenen.
> Een echte oplossing voor mensen met zware beroepen. > Eerlijke bezuiniging, waarbij sterkste schouders zwaarste lasten dragen en geen rekeningen naar jongeren worden doorgeschoven. Wel: verhoging van vennootschapsbelasting, aanpak renteaftrek voor hoge hypotheken.


Download ppt "AOW en pensioen beginnen gewoon op 65."

Verwante presentaties


Ads door Google