De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risico-onderzoek Nouradine El Baz Afdeling Milieupolitie en bodem Methodologie voor verspreidingsrisico.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risico-onderzoek Nouradine El Baz Afdeling Milieupolitie en bodem Methodologie voor verspreidingsrisico."— Transcript van de presentatie:

1

2 Risico-onderzoek Nouradine El Baz Afdeling Milieupolitie en bodem Methodologie voor verspreidingsrisico

3  Verspreidingsrisico  De maximale verspreidingsperiode mag niet langer zijn dan 15 jaar ;  De meest ongunstige hydraulische gradiënt, hydraulische geleidbaarheid en porositeit, gemeten op het terrein ;  De meest ongunstige geologische gegevens van het terrein;  De laagste huidige concentraties in de receptoren ;  De fysisch-chemische eigenschappen van de verontreinigende stoffen zoals gepubliceerd op de internetsite van het Instituut …

4  Berekening van de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich verplaatsen  Analytische oplossing van Domenico Methodologie voor verspreidingsrisico

5  Berekening van de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich verplaatsen Horizontale stromingssnelheid van het grondwater: Vd = -K.dh/dl Waarbij:Vd: Darcy-snelheid (m/dag) K: hydraulische geleidbaarheid (m/dag) Dh/dl: hydraulische gradiënt Methodologie voor verspreidingsrisico

6  Berekening van de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich verplaatsen De reële horizontale stromingssnelheid wordt berekend op basis van de effectieve porositeit van een bodem: Vr = Vd/ne Waarbij: Vr: reële horizontale stromingssnelheid van het grondwater ne: effectieve porositeit van de bodem Methodologie voor verspreidingsrisico

7  Berekening van de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich verplaatsen Berekening van de transportsnelheid van een verontreinigende stof Vp = Vr/R Waarbij:Vp: transportsnelheid van een verontreinigende stof (m/dag) R: retardatiefactor van de verontreinigende stof De retardatiefactor wordt berekend volgens de volgende formule: R = 1+(ρ.Kd/V) Waarbij: ρ: dichtheid (1.8kg/dm3) Kd: verdelingscoëfficiënt bodem/water (dm3/kg) V: vochtigheidsgraad (0.4 m3/m3) of porositeit in de verzadigde zone Methodologie voor verspreidingsrisico

8  Analytische oplossing van Domenico Methodologie voor verspreidingsrisico

9 Kern ? De kern wordt gedefinieerd als volgt:  puur product in vrije fase in de bodem of een drijf/zinklaag in het grondwater Of  een verontreiniging in de bodem of het grondwater die in direct verband staat met een actuele of voormalige activiteit/evenement op (het/de) onderzochte perce(e)l(en). Methodologie voor verspreidingsrisico

10 Beoordeling van het verspreidingsrisico  Bestaat er een risico, rekening houdend met de hydrogeologische kenmerken van het terrein, dat de verontreinigende stoffen die in het grondwater of in de bodem zitten binnen de 15 jaar één van de receptoren kunnen bereiken? Methodologie voor verspreidingsrisico

11  Bestaat er een risico, rekening houdend met de hydrogeologische kenmerken van het terrein, dat de verontreinigende stoffen die in het grondwater of in de bodem zitten binnen de 15 jaar één van de receptoren kunnen bereiken? In het geval van een verontreiniging in het grondwater op één enkel perceel D Contour na 15 j Perceel A Geen risico Methodologie voor verspreidingsrisico

12  Bestaat er een risico, rekening houdend met de hydrogeologische kenmerken van het terrein, dat de verontreinigende stoffen die in het grondwater of in de bodem zitten binnen de 15 jaar één van de receptoren kunnen bereiken? In het geval van een verontreiniging in het grondwater op één enkel perceel D Contour na 15 j Perceel A Er bestaat een risico Methodologie voor verspreidingsrisico

13  Bestaat er een risico, rekening houdend met de hydrogeologische kenmerken van het terrein, dat de verontreinigende stoffen die in het grondwater of in de bodem zitten binnen de 15 jaar één van de receptoren kunnen bereiken? In het geval van een aangetoonde verspreiding op verschillende percelen met een kern Perceel APerceel B Perceel C Kern Methodologie voor verspreidingsrisico

14  Bestaat er een risico, rekening houdend met de hydrogeologische kenmerken van het terrein, dat de verontreinigende stoffen die in het grondwater of in de bodem zitten binnen de 15 jaar één van de receptoren kunnen bereiken? In het geval van een aangetoonde verspreiding op verschillende percelen met een kern Perceel APerceel B Perceel C Contour na 15 j Er bestaat een risico Methodologie voor verspreidingsrisico

15  Bestaat er een risico, rekening houdend met de hydrogeologische kenmerken van het terrein, dat de verontreinigende stoffen die in het grondwater of in de bodem zitten binnen de 15 jaar één van de receptoren kunnen bereiken? In het geval van een aangetoonde verspreiding op verschillende percelen zonder kern  De verontreiniging uitsluitend aanwezig in het grondwater  De concentraties van de verontreinigende stoffen op de diverse getroffen percelen hebben waarden van dezelfde grootteorde  Geen enkele kern wordt vastgesteld Perceel APerceel B Perceel C Kern Geen risico Methodologie voor verspreidingsrisico

16  Bestaat er een risico, rekening houdend met de hydrogeologische kenmerken van het terrein, dat de verontreinigende stoffen die in het grondwater of in de bodem zitten binnen de 15 jaar één van de receptoren kunnen bereiken? In het geval van een aangetoonde verspreiding op verschillende percelen zonder kern Perceel APerceel BPerceel C Geen risico Methodologie voor verspreidingsrisico

17  Bestaat er een risico, rekening houdend met de hydrogeologische kenmerken van het terrein, dat de verontreinigende stoffen die in het grondwater of in de bodem zitten binnen de 15 jaar één van de receptoren kunnen bereiken? In het geval van een aangetoonde verspreiding op verschillende percelen zonder kern met de volgende voorwaarden  verontreiniging uitsluitend aanwezig in het grondwater;  de concentraties van de verontreinigende stoffen op de diverse getroffen percelen hebben waarden van dezelfde grootteorde;  geen enkele kern wordt vastgesteld. Methodologie voor verspreidingsrisico Geen risico

18 Dringendheid van beheer van het verspreidingsrisico Het beheer van het verspreidingsrisico wordt als dringend beschouwd indien ten minste aan één van de volgende twee voorwaarden voldaan is:  er is een risico, rekening houdend met de hydrogeologische kenmerken van het terrein, dat de verontreinigende stoffen die in het grondwater of in de bodem zitten binnen de 4 jaar na de gelijkvormigheidsverklaring door het Instituut van het risico- onderzoek één van de volgende receptoren kunnen bereiken: oppervlaktewater, grondwater openbare rinkwaterwinning, industriële of particuliere waterwinning, een aangrenzend terrein of een perceel van het onderzochte terrein waarop nog geen verontreinigende stoffen werden aangetroffen. Of  de verontreinigende stof is aanwezig in zodanige hoeveelheden dat ze leidt tot de vorming van puur product in vrije fase waaronder een drijflaag/zinklaag. Methodologie voor verspreidingsrisico

19 NeeJa Nee Methodologie voor verspreidingsrisico

20 Dank u voor uw aandacht Vragen of opmerkingen?


Download ppt "Risico-onderzoek Nouradine El Baz Afdeling Milieupolitie en bodem Methodologie voor verspreidingsrisico."

Verwante presentaties


Ads door Google