De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaanontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaanontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Eigen Leren Centraal Ruud Gorter Klaas van Veen Helene Labout Carolien Prinsen

2 Loopbaanontwikkeling
Infrastructuur Opleidingsschool Interviews leerbehoeften Prioriteitstelling 3 topics Selectie intern adviseurs Training intern adviseurs Uitvoering 3 leertrajecten Evaluatiemethoden en -momenten

3 Leerbehoeften, analyse
Werkfasen Klaas van Veen

4 Achtergronden en onderzoek
Datum | 4 Achtergronden en onderzoek Literatuur Opzet Training Resultaten

5 Literatuur PD Veel PD is van buitenaf… tekort-opvatting
Datum | 5 Literatuur PD Veel PD is van buitenaf… tekort-opvatting Bij veel PD wordt weinig aan leraren gevraagd Vaak wel onderwerp in functioneringsgesprekken, maar… Leraren hebben zelf beelden van… Aansluiten bij problemen en zorgen van…zorgt voor… Collega’s bevragen collega’s

6 Datum | 6 Opzet en training trainen van schoolopleiders (als collega-interviewer) oefenen met vragen en format vragen over: wat heb je geleerd, waar loop je tegen aan, wat zou je nu willen leren onderscheid in werkfase, bouw, school totaal: 156 leraren

7 Resultaten Leraren willen leren
Datum | 7 Resultaten Leraren willen leren Goede gesprekken/dialoog over/erkenning Per leraar, per school, per werkfase, per bouw Algemeen: veel behoefte aan leren over leerling gedrag Per school: reflectie van schoolissues (werkdruk, onderlinge communicatie, Engels) Per werkfase: leren van het beroep vs verdieping Vooral veel leren van collega’s…

8 Verzamelen van tips met de aanwezigen
Miranda Timmermans

9 ? ? ? Selectie intern adviseurs Persoonlijke motivatie
Competenties Contextbewust Onderwijsgerichtheid Servicegerichtheid Probleemanalyse Impact Organiseren eigen werk Samenwerken Flexibel gedrag Resultaat gerichtheid ? ? Combinatie huidige werkzaamheden en intern adviseurschap Competenties : afgeleid van competenties van een onderwijsadviseur. In selectiegesprek ging het om: 1. Persoonlijke motivatie; 2. Over welke kennis beschik je precies? 3. Welke van deze competenties zijn bij jou sterk ontwikkeld en welke kunnen verbeterd worden? 4. Hoe zie je de combinatie met je huidige werkzaamheden? Adviseur is een vak; het is nog niet zo eenvoudig (en daar wordt vaak te makkelijk over gedacht) om als leraar over te stappen naar de rol als adviseur. Kennis ? ?

10 Drie leertrajecten

11 Leren van de leerlingen
Leren van intern adviseurs Leren van leraren Leren van de leerlingen Leren van de extern adviseurs Kern is: leren van intern adviseurs vergroten - leren van de leerlingen

12 In notendop kan je zeggen dat wij als extern adviseur:
Tools en tips aanreiken (gereedschapskist) Over inhoudelijke onderwerpen en over trainersschap Tot verdiepen Gelegenheid bieden tot oefenen En doen (presenteren)

13 Trainen Oefenen/ toepassen Nieuw doel Reflecteren Integreren
Nieuwe vaardigheden en kennis verkrijgen Nieuw doel bepalen Oefenen/ toepassen In de praktijk, on the job Integreren Vaardigheden optimaliseren, kennis verdiepen Reflecteren Hoe gedaan, welk effect, welke feedback, hoe verder Dat is niet iets eenmaligs, een proces van leren van de intern adviseurs. Trainen, oefenen, reflecteren, doen en opnieuw leren volgen elkaar op.

14 Opzet training intern adviseurs
Advies vaardigheden voor alle intern adviseurs 3x Train de trainer Per onderwerp Intern adviseurs & extern adviseur Voorbereiden Inhoud en opzet Voorbereiden en oefenen eigen deel (presentatie, ..) Voorbereiden interventies Scholing cursisten 2 scholingsmiddagen Tussentijds leren d.m.v. interventies intern adviseur Rol en positie als adviseur Communicatiestijl Opbouw Eigen leertraject Vaardigheden Basisvaardigheden, feedback en weerstand Presenteren Organisatie van het traject Opzet van de bijeenkomsten. Brug naar volgende onderdeel: evalueren op diverse niveaus.

15 Evaluatie ELC Effectiviteitsmodel Evaluatiemethoden en -momenten
Observatie, vragenlijst en logboek

16 Observatie, vragenlijst en logboek
Materiaal van cursisten en van leerlingen bespreken Analyse, probleemstelling, verbeterslag Literatuur bespreken, verbinden theorie en praktijk Praktijkgericht onderzoek Workshop KVA Coaching en mentoring (duo’s; door derde); intervisie Opbouwen PLG Krachtige voorbeelden, consistentie op niveaus Interactie tussen deelnemers

17 Evaluatiemethoden en -momenten
Leerbehoeften Adviestalent Werking interventies Tevredenheid Interview Alle leraren bij start ELC; steekproef tijdens project. Eind project: tevredenheid (steekproeven) Inventarisatie- formulier Bij start traject; tijdens: site. Vragenlijst Profiel intern adviseur Bij cursusdagen Observatie Tijdens trainingen Logboek Tussen cursusdagen in Gesprekken HRM cyclus HRM cyclus; assessment

18 Een model voor (onderzoek naar) professionaliseren
Bestuur, Management, Leiderschap, Processen, Procedures, Cultuur Inhoud + Interventies Leren Samenhang Duur Samenwerken Toename KVA leraar Verandering in klasse org. en ped.did. handelen Verbetering prestaties leerlingen Contextfactoren: leerlingkenmerken, demografische ontwikkelingen, educatieve partners N a t i o n a l e en I n t e r n a t i o n a l e

19 Verzamelen van tips met de aanwezigen
Miranda Timmermans

20 Bedankt voor uw aandacht!
Voor informatie neem dan contact op met Ruud Gorter, projectleider Bob Olders of ) Carolien Prinsen of )


Download ppt "Loopbaanontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google