De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Hoog)begaafde kinderen uitdagen met de Techniek Torens

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Hoog)begaafde kinderen uitdagen met de Techniek Torens"— Transcript van de presentatie:

1 (Hoog)begaafde kinderen uitdagen met de Techniek Torens
Edith Louman, iPabo Wim de Haan, St Wulfram Wendy Steltenpool, Bonifatius

2 Opzet Werken in het ontwikkelteam Meeraanbod voor (hoog)begaafden
2 voorbeelden Zelf aan de slag per bouw Afsluiting

3 Ontwikkelteam SKO West-Friesland
Raamwerk Protocol Hoogbegaafdheid Werkgroep Talentcoördinatoren

4 (Hoog)begaafden en W&T
Brede of juist specifieke interesse Goed leggen van (causale) verbanden Gemakkelijk kunnen analyseren van problemen Creatief, gemakkelijk kunnen ontwikkelen van oplossingsmethoden (Bron: SLO, kenmerken van hoogbegaafden)

5 (Hoog)begaafden en W&T
Inventarisatie gedaan, rond gevraagd: geen literatuur bekend over combinatie van (hoog)begaafden en W&T, geen ervaringen vastgelegd Wat steeds terug komt: taxonomie van Bloom Open vragen die de lessen uitdagender maken, die uitnodigen om creatief met kennis om te gaan Vanuit hersenonderzoek (frontale kwab) Gebruikte bronnen: Knappe koppen, Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, Minka Dumont Toelichting op taxonomie (edith nog uitwerken) Koppeling met W&T: onderzoekscyclus, ontwerpcyclus Taxonomie van Bloom

6

7

8 Aanpassingen Uitbreiden met stappen van de onderzoekscyclus of de ontwerpcyclus Verkennen Voorspellen Een onderzoekje of open ontwerpopdracht toevoegen Vragen stellen die de kinderen uitdagen tot denken Voorspellen, verklaren, oplossingen bedenken, evalueren Hoe kunnen we dit onderzoeken/ aanpakken? (proces) Zoveel mogelijk laten verwoorden en delen met elkaar Verdiepende kennis laten opzoeken

9 Morse en seinen De bestaande opdracht
Eenvoudige toepassingsopdracht, gesloten De bestaande opdracht

10 Verkennen Verkennen (Wat ga je doen?)
1 De twee teams gaan ieder aan een kant van de aula zitten. Je probeert een boodschap over te brengen naar de andere kant. Je mag hierbij niet praten. Hoe pak je dit aan? 2 Vroeger hadden de mensen ook het probleem dat ze een boodschap wilden overbrengen, maar dat de afstand te groot was om dit pratend/roepend te doen. Bekijk het volgende filmpje op Beeldbank om te zien hoe de mensen dit oplosten:

11 Op afstand een bericht overbrengen
Hoe kun je dat doen?

12 Verdieping Ontwerpen Verdiepen
Ontwerp je eigen codetaal. Probeer symbolen in plaats van letters te gebruiken. Verdiepen Zou je andere manieren weten om boodschappen over te brengen, naast gebaren en het Morseschrift? Probeer hier wat informatie over te vinden. Dit is een open ontwerp-opdracht

13 Een zelfbedachte code Interessant: Kun je er nog meer over vertellen? Wat voor soort codes hadden de knd bedacht? Eenvoudig en moeilijker (abstracter)

14 Geschikt voor (hoog)begaafde leerlingen
Verkennen: nieuwsgierig maken, vragen oproepen, creëren Aan de slag: toepassen Verdieping 1: informatie opzoeken: differentiatie in kennisniveau Verdieping 2: vervolg- ontwerponderzoek: code ontwerpen: creëren evalueren a.d.h.v. de eisen Onderstreept zijn de hogere denkvaardigheden

15 Techniekdoos 1.2 Wat blijft er hangen?

16 Ontdekplek magneten De techniekdoos 1.2 is uitgebreid door het op te splitsen in de volgende stappen: Verkennen Voorspellen Aan de slag – testen Verdieping

17 Met de hele klas experimenteren met magneten en andere voorwerpen.
Verkennen Met de hele klas experimenteren met magneten en andere voorwerpen.

18 Voorspellen Ik zie dat je de voorwerpen aan het verdelen bent, kun jij mij vertellen hoe je dat doet? Waarom leg je de lepel naast het mandje met de blijde smiley?

19 Aan de slag - experiment
Wat ben je nu aan het doen? Je dacht dat de lepel bleef plakken, klopt dat ook? Heb je een idee hoe het komt het dat de lepel aan de magneet blijft plakken?

20 Verdieping Probleemstelling: Is er een verschil in sterkte tussen de magneten? Hoe kunnen wij daar achter komen? Laat de leerlingen eerst zelf een oplossing bedenken en laat ze dit uitproberen. Komen ze er niet uit, begeleid ze dan door ze erover te laten praten hoe ze het kunnen vergelijken. Bespreek ook wat ze nodig hebben, bijvoorbeeld een strook papier en een stift.

21 Evalueren Bespreek klassikaal de bevindingen in de ontdekplek.
Een hele mooie kans om de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te laten vertellen wat zij ontdekt hebben! Laat de leerlingen continu verwoorden wat zij aan het doen zijn. Zo worden zij zich bewust van hun denkproces. Begeleidt de kinderen met een ontwikkelings-voorsprong door ze continu open vragen te stellen. Ik zie dat je… Kun jij vertellen waarom je dat doet? Hoe komt het dat…? Wat is het verschil tussen…?

22 Geschikt voor leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong
Verkennen: nieuwsgierigheid oproepen Voorspellen: analyseren Aan de slag: verklaren & conclusies trekken = analyseren Verdieping (vervolg-onderzoekje): Onderzoekje opzetten -> creëren Beoordelen of het goed is opgezet-> evalueren Verklaren & conclusies trekken -> analyseren Onderstreept zijn de hogere denkvaardigheden

23 Zelf aan de slag per bouw
Opdracht: Bekijk in uw groepje de inhoud vd box en het bijbehorende werkblad Bespreek mogelijke aanpassingen van de box m.b.v. het formulier 10 Minuten , aansluitend 5 minuten uitwisselen We maken 3 groepen, iedere groep

24 Afsluiting Reactie van de aanwezigen; vind je het bruikbaar?, wat vind je van de inzet op hogere denkvaardigheden?, heb je andere suggesties? Ook belangstelling voor het werken in een ontwikkelteam binnen uw bestuur? Neem contact op met Edith Louman


Download ppt "(Hoog)begaafde kinderen uitdagen met de Techniek Torens"

Verwante presentaties


Ads door Google