De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenvergadering 8 maart 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenvergadering 8 maart 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Ledenvergadering 8 maart 2010

2 1. Opening

3 2. Mededelingen

4 3. Ingekomen stukken

5 4. Vaststellen notulen ledenvergadering 23 december 2009
Secr: André Tobé

6 5. Bestuursverkiezing Aftredend: Pieter van der Loo Afgevaardigde commissie zaterdagvoetbal Kandidaat: Frank van Suchtelen

7 6. Nieuwbouw/renovatie kleedkamers / kunstgrasvelden

8 Kunstgrasvelden commissie: Paul Miltenburg. voorzitter Cees Wognum
Kunstgrasvelden commissie: Paul Miltenburg voorzitter Cees Wognum technisch Guido Brand financieel Wim van Egmond velden coördinatie Ronald Baerwaldt deskundige Maarten Evers speel technische commissie Verslag/verantwoording aan Bestuur Taak/opdracht: Aanleg kunstgrasvelden velden 1 en 2 voorbereiden en uitvoering vanuit Floreant begeleiden

9 Raadsvergadering 2 juli Besluit: Aanleg van een tweetal kunstgrasvelden t.w.v. € Gemeente opdracht gegeven aan Sportspectrum als gedelegeerde opdrachtgever vanuit de Gemeente B.A.S. (Begeleiding en Advies Sportterreinen) ingehuurd door Sportspectrum

10 B.A.S. (Begeleiding en Advies Sportterreinen) ingehuurd door Sportspectrum
Opdracht: Opstellen PvE (Pakket van Eisen) De bestekken met bestektekeningen Organisatie van de aanbesteding en de begeleiding en directievoering tijdens de uitvoering van het werk Contacten: Gemeente: F. Steefland projectburo Sportspectrum C.P. van Veen B.A.S. T. van Rossenberg Floreant P. Miltenburg

11 Complexen bezocht Do. 12 november DONK Gouda Vr. 4 december Noordwijk D.W.O. A.R.C.

12 Planning: Concept bestek klaar 4 maart Bomen kappen en beplanting verwijderen week 13 eind maart (broedseizoen) Maart / april: Aanbestedingen Start werkzaamheden: 25 mei Oplevering aannemer: week 33 (16-20 augustus) Overdracht aan Floreant: week 34 (23-27 augustus) Start trainingen en oefenwedstrijden: week 34 Bespelen officiële KNVB wedstrijden: week 37 (13-17 september)

13 Planning rest complex April: doorzaai veld 6 Bedrijfsvoetbal: 12, 17, 18, 20, 25, 27 en 29 mei (finale) Luilak: Zaterdag 22 mei Horeca: Maandag 24 mei Vanaf maandag 31 mei velden 4, mini, 5 en 6 groot onderhoud Start trainingen: Vanaf 1 augustus ? (velden ?) Complexe zomer met project kleedkamers en velden

14 Nog te doen: Nieuw huurcontract Sponsoring (reclameborden verwijderen/plaatsen, scorebord, etc) Indeling trainingen (wie, wat, waar) (Tcie) Gevolgen trainingen in relatie met wedstrijden (Tcie) (Af)Keuringsbeleid bekend maken Speel technische zaken (soorten schoeisel) bekend maken (Tcie) Hoe om te gaan met kunstgrasvelden (Tcie) (doelen, spreiding, gedrag) Onderhoud kunstgrasvelden (wie, wat) Overleg technische commissies Hoe om te gaan met (wedstrijd)verlichting Bespeling niet Floreant activiteiten

15 Punten besproken (onder voorbehoud):
Ligging velden / parkeerterrein Bestrating rondom de velden Verlichting velden Benodigde elektrische voeding Financiële gevolgen verlichting Omheining velden Reclameborden ophangsysteem Minidoelen Groen voorziening complex Soort kunstgrasvelden Sproei installatie Leidingwerk complex Keeperstrook

16 Ligging velden

17 Bestrating rondom de velden

18 Verlichting velden Veld 1: Plaatsen van 8 lichtmasten met een hoogte van 15,5 m met 16 armaturen volgens onderstaand figuur. Een lichtinstallatie voor voetbal, conform de aanbevelingen van de KNVB/ NOC*NSF en NSVV, klasse II voor het spelen van officiële wedstrijden, gemiddelde lichtsterkte bij oplevering ca. 250 lux. Geschakeld: training, wedstrijd, half veld Wedstrijd verlichting in bestuurskamer schakelen

19 Verlichting velden Veld 2: Plaatsen van 6 lichtmasten met een hoogte van 15,5 m met 8 armaturen volgens onderstaand figuur. Een lichtinstallatie voor voetbal, conform de aanbevelingen van de KNVB/ NOC*NSF en NSVV, klasse III voor trainingen en het spelen van wedstrijden, gemiddelde lichtsterkte bij oplevering ca. 150 lux. Geschakeld: training en half veld

20 Benodigde elektrische voeding
Alleen voor verlichting al W (38 lampen) 3 * 142A minimale afname 3 * 200A zekering Kantine: Kw nodig Aparte meter (incl. gas) Financiële gevolgen verlichting € 3 / uur training € 6 / uur wedstrijd

21 Veld afrastering 1,20 meter hoog Ballenvangers: Veld 1 (oost), tussen veld 1 en 2, veld 2 (west), achter pupillen doelen

22 Reclameborden ophangsysteem

23 Groen voorziening Tussen veld 1 en 2 Tussen veld 2 en 5 Tussen veld 1 en parkeerplaats Verwijderen bestaande beplanting komende weken Noodzakelijk i.v.m. broedseizoen

24 Soort kunstgrasvelden
De kunstgrasmat dient te voldoen aan de FIFA ** star eisen met een betredingsresistentie van cycli FIFA * velden in basis bedoeld voor velden die zeer intensief gebruikt gaan worden (trainingsvelden, velden voor de breedtesport en “openbare “ velden) FIFA ** velden in basis bedoeld voor de topsport en voetbalstadions Keuze: 6 cm matten rubber (gegarandeerde kwaliteit) infill

25 Opstelplaatsen doelen

26 Scorebord

27 Sproei installatie Geen sproei installatie op de velden 1 en 2
Uiteraard wel op velden 4, mini, 5 en 6 Keeperhoek wordt met groot onderhoud mee genomen (op hoogte brengen) Drainage reeds aanwezig

28 Samengevat GEEN WEL

29 Nieuwbouw / renovatie kleedkamers
Commissie: Cees Wognum voorzitter Guido Brand financieel Maarten Evers technisch Paul Miltenburg technisch Verslag/verantwoording aan Bestuur Taak/opdracht: verbouwing vernieuwing (extra) kleedkamers voorbereiden en uitvoeren voor max. € incl. BTW

30 Uitgangspunt in overleg met Gemeente:
Gemeente velden Floreant kleedkamers Of te wel samen complex opknappen Advies van Gemeente: Overleg met Sportspectrum

31 Zelf zaken opgepakt i.p.v. met Sportspectrum
Plattegrond oud – nieuw ontwerp Werkomschrijving Tekeningen en werkomschrijving bij vier aannemers ingeleverd Eis: Maak een zo scherp mogelijk prijs Prijs inzage in alle afzonderlijke onderdelen Bouw realiseren tussen 1 juni en 1 september Afspraken over zelfwerkzaamheid Afspraken over welke onderaannemers worden ingezet Aparte opdracht: 1. Asbest inventarisatie (inmiddels uitgevoerd)

32 Uitkomst en verder stappen:
Grote spreiding in prijs Grote spreiding in berekening / maten (ondanks perfecte tekening) Uitkomst: Met één aannemer inhoudelijke gesprekken Excl. niet te voorziene posten Leges Kosten extra werk velden (extra elektrameter/ gas meter/ ballenhok schakelinrichting vernieuwen) Ander onderhoud? Bijv. lichtsensors in andere kleedkamers

33 Grote tijdsdruk: Tekeningen voor vrijdag 5 maart 9.00 uur bij Gemeente voor (goed)keuring van welstandscommissie Uitkomst vrijdagmiddag: Goedgekeurd! Volgende stappen: Sloopvergunning en bouwvergunning Presentatie ALV ontwerp Bij akkoord: deze week advies naar Bestuur Definitieve keuze aannemer Finale onderhandelingen (technisch en prijs) Opdracht vanuit Floreant of ………….. AANWERVEN ZELFWERKZAAMHEID !!!!!!!!!!!

34 Oude situatie

35 Nieuwe situatie

36

37 Onderdeel van zowel velden commissie en bouw commissie
Financiën Onderdeel van zowel velden commissie en bouw commissie Guido Brand, adviseur bestuur en commissies

38 Financiële aspecten nieuwbouw
Budget nieuwbouw Kosten nieuwbouw Rekenvoorbeeld Contributie verhoging Voordelen stichting Onderdelen exploitatie complex (stichting) Actiepunten

39 Budget afhankelijk van diverse factoren
Budget nieuwbouw Budget afhankelijk van diverse factoren Aparte beheerstichting / btw compensatie 1.1 Rentepercentage geldlening 1.2 Leegloop leden 1.3 Hoogte contributie verhoging 1.4 Looptijd afschrijving nieuwbouw 1.5

40 1.1 Stichting exploitatie sportcomplex
Stichting huurt velden van gemeente boskoop Stichting bouwt kleedkamers Stichting geeft gelegenheid tot sport aan Floreant (“verhuur” complex) Btw bouw en inkopen 19% verrekenbaar Huur aan Floreant 6% belast (i.p.v.19%) Stichting koopt doelen, ballen etc.

41 1.2 Rente nieuwe geldlening
Afhankelijk van geldmarkt Afhankelijk van risicoprofiel floreant Afhankelijk van gemeentegarantie Rekenrente 6,5%

42 1.3 Leegloop leden Hoeveel leden zeggen op bij aanzienlijke contributieverhoging?

43 1.4 Hoogte contributie verhoging
Alle leden dezelfde verhoging? Junioren en pupillen minder verhoging? (dan meer verhoging bij senioren!) Minder categorieën contributie bij junioren en pupillen? Bijvoorbeeld: a/b, c/d, e/f junioren/pupillen

44 1.5 Looptijd nieuwbouw In hoeveel jaar moet de nieuwbouw worden afgeschreven 40 jaar onhaalbaar, gebouwen zijn eerder “versleten” 20 jaar realistische looptijd

45 2.1 Overige projectkosten
Verlaagde plafonds in wc's (tbv regelunits electra) Camera's beveiliging (aanschaf en aanleg) Ophogen dakrand Aanpassen dak oud aan dak nieuw (verhoging dak oud) Aanbrengen extra isolatie Opknappen terrein inclusief straatwerk Vernieuwen riool Vernieuwen putten (riool) Aarding Aansprakelijksheidsverzekering tijdens bouw Overige projectkosten Schilderwerk (eigen werkzaamheden)

46 3 Rekenvoorbeeld: investering
NIEUWBOUW KLEEDKAMERS FLOREANT Investering ex btw € ,00 btw 19% € ,00 totale investering € ,00 rekenrente lening bank 6,5%

47 3 Rekenvoorbeeld: voordelen reserve bij stichting
onderhoudsreserve apart van Floreant gelden altijd ten gunste van Floreant besteed door “slimme” statuten nieuwe stichting besteding gelden i.o.m. Floreant

48 4. Contributie verhoging (1)
Alle leden dezelfde verhoging? Junioren en pupillen minder verhoging? (dan meer verhoging bij senioren!) Minder categorieën contributie bij junioren en pupillen? Bijvoorbeeld: a/b, c/d, e/f junioren/pupillen

49 5 Voordelen stichting Financieel voordeel (ivm btw)
BTW nieuwbouw verrekenbaar Lagere geldlening / afschrijvingskosten BTW exploitatie verrekenbaar Exploitatie complex op lange termijn zeker gesteld: staat formeel los van Floreant

50 6 Onderdelen Exploitatie complex
Wat valt er onder de exploitatie van het complex? Onderhoud gebouw (kleedkamers) Investering in spelmateriaal (doelen, ballen etc) Exploitatiekosten velden en kleedkamers (electra, water etc) Kortom: alles wat te maken heeft met het geven van gelegenheid tot sport

51 7 Actiepunten Aanvragen bouwvergunning en sloopvergunning
Overleg met aannemer over definitieve PVE Onderzoek naar overdracht oude/andere kleedkamers naar nieuwe stichting Overleg met belastingdienst i.v.m. structuur nieuwe stichting Overleg met bank(en) inzake nieuwe geldlening Overleg met gemeente inzake garantie op geldlening

52 Vragen ?????

53 7. Rondvraag

54 8. Sluiting


Download ppt "Ledenvergadering 8 maart 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google