De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovaties van de arbeidsorganisatie in de bouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovaties van de arbeidsorganisatie in de bouw"— Transcript van de presentatie:

1 Innovaties van de arbeidsorganisatie in de bouw
PARTNER IN ORGANISATIE-VERANDERING Taskforce Innovatieve arbeidsorganisatie Synergie: innovatie van werk en organisatie Drs. Brend Seinen ST-Groep Drs. Bart Cambré Panta Rhei ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

2 Voorstellen ST-Groep De ST-Groep is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van organisatieveranderingsprocessen gericht op de vergroting van vitaliteit en productiviteit van de organisatie en op het verhogen van betrokkenheid van mensen. Hoe: Waar: Begeleiding en advies Opleiding (Management) Teambuilding Coaching / Klankbordfunctie Interim & co-management Voortgangsmeting en evaluatie-onderzoek Bouw Zorg Overheid Zakelijke dienstverlening Industrie Onderwijs ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

3 Sociotechnisch veranderen
Resultaten organisatie-gedrag structuur systemen verander-aanpak omgeving mensen cultuur leiderschap leidende principes missie visie strategie doelen ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

4 Redeneerlijn Omgevingsontwikkelingen Prestatie-eisen
Goedkoper Klantgerichter Flexibeler Beter , etc Prestatie-eisen Ander gewenst gedrag in de organisatie / keten Invulling op structuur, systemen, mensen en cultuur ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

5 Kwaliteits-beheersing
Aanpak op alle ‘paaltjes’ structuur systemen mensen cultuur Management structuur Planning Taakstructuur Houding Regels Oude focus/gedrag Kwaliteits-beheersing Besturings structuur Vaardigheden Opvattingen Informatie systemen Overleg structuur Belonings-systemen Feedback Helden Budgetten Besluitvorming Onderhoud Beoordelen Rituelen Resultaatsturing Proces structuur Competentie Proces control Overtuigingen Lay-out ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

6 Kwaliteits-beheersing
Aanpak op alle ‘paaltjes’ structuur systemen mensen cultuur Management structuur Planning Taakstructuur Houding Regels Kwaliteits-beheersing Besturings structuur Vaardigheden Opvattingen Informatie systemen Overleg structuur Belonings-systemen Feedback Helden nieuwe focus/gedrag Budgetten Besluitvorming Onderhoud Beoordelen Rituelen Resultaatsturing Proces structuur Competentie Proces control Overtuigingen Lay-out ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

7 Kwaliteits-beheersing
Aanpak op alle ‘paaltjes’ structuur systemen mensen cultuur Management structuur Planning Taakstructuur Houding Regels Kwaliteits-beheersing Besturings structuur Vaardigheden Opvattingen Informatie systemen Overleg structuur Belonings-systemen Feedback Helden Nieuwe focus/gedrag Budgetten Besluitvorming Onderhoud Beoordelen Rituelen Resultaatsturing Proces control Proces structuur Competentie Overtuigingen Lay-out ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

8 Efficiency: focus op kosten afzonderlijke taken
combinatie van prestatie eisen >> 50/60 >> 70 >> 80 >> 90 >> 50/60 Efficiency: focus op kosten afzonderlijke taken én >> 70 Kwaliteit: focus op kwaliteit proces keten én >> 80 Flexibiliteit: focus op flexibiliteit organisatie én >> 90 Innovatie: focus op individuele klanten wensen aanbod gestuurd voorspelbaar weinig variatie klant vriendelijk klant gericht klant gestuurd onvoorspelbaar veel variatie ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

9 Korte reflectievraag (1)
Welke ontwikkelingen ziet u in de omgeving van uw eigen organisatie? (Denk hierbij aan andere eisen van opdrachtgevers & eindgebruikers, regelgeving, arbeidsmarkt, etc) Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de eisen die aan uw organisatie worden gesteld? ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

10 Het traditionele inrichtingsprincipe:
1. scheiding uitvoering - regeling 2. opsplitsing uitvoering DENKEN D O E N DOEN 3. opsplitsing regeling D E N K D O E N Omgevingskenmerken: afzetmarkt: stabiele, voorspelbare omgeving, veel vragers, weinig aanbieders: groeiende markten arbeidsmarkt: ongeschoolde arbeidskrachten technologie: weinig ervaring met industriële technieken Uitbuiten herhalingseffect: standaardisatie en specialisatie: massafabricage ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

11 Restanten bureaucratische configuratie
scheiding denken – doen organisatie om specialismen centrale besluitvorming command and control structuur eilandjescultuur interngericht wij–zij denken, stereotypering status en macht gekoppeld aan positie in de hark cultuur systemen afwachtende doeners vervreemd: niet mijn probleem alles-regelende denkers mensen veel regels & procedures controlerend & beheersend vooral van en voor ‘de top’ focus op ‘kosten’ i.p.v. ‘opbrengsten + kosten’ ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

12 Veel gesignaleerde knelpunten
kwaliteitseisen efficiency regelgeving maatwerk tijdsdruk arbeidsmarkt onbegrip & wantrouwen hoge afstemnoodzaak wij-zij denken, stereotypering grote onderlinge verstoringskans tegengestelde belangen moeizame communicatie ‘zwarte pieten’ moeizame samenwerking weinig regelmogelijkheden onduidelijke verantwoordelijkheden ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

13 Huidige trend  versterking spiraal
arbeidsdeling formalisatie d.m.v. regels procedures en contracten scheiding uitvoering en regeling gebrek aan lokale regelcapaciteit versterking arbeidsdeling, controle & procedures vergroting storingskans versterking van verstoringen in de keten vergroting storingsgevoeligheid ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

14 Korte reflectievraag Welke restanten van de bureaucratische configuratie herken je in je eigen organisatie? Welke problemen / knelpunten herken je in je eigen organisatie/ keten? ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

15 Principes ‘Anders organiseren’
Structuur Complexiteit reductie: procesgerichte organisatie I.p.v taakgerichte organisatie - op organisatieniveau - op keten niveau Balans tussen vaste samenwerkingsverbanden (teams) en maximale flexibele capaciteitsinzet over projecten Lokaal regelvermogen versterken (decentralisatie bevoegdheden en integraal management) Systemen Sturen op gezamenlijk resultaat en gezamenlijke verantwoording Systemen sluiten aan op lokale variatie ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

16 Principes ‘Anders organiseren’
‘Zachte maatregelen’ Groepsdynamische processen als drager om te komen tot commitment Bewustwoording eigen handelen op handelen van de ander Creëeren van gezamenlijk willen (ipv moeten) Mensen betrekken in het veranderingstraject ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

17 Voorbeeld BVR-bouw Prestatie-eisen Sneller
Goedkoper (met name minder opbrengstverliezen) Groter appèl op flexibiliteit en variatie Toename complexiteit projecten door toename omvang projecten en meer binnenstedelijk werk knelpunten Eilandjes Moeilijke prioriteitstelling door Te vaak wordt het management benaderd om problemen op te lossen Filosofie streven naar meer profijt uit samenwerkingsroutine door werken met vastere teams ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

18 BVR ‘oude organisatie’
Divisie Bouw BVR-Groep Directie BVR bouw Breda Directie BVR Facilitair Directie BVR bouw Roosendaal Directie BVR bouw Suikerbuik Bedrijfsleider Hoofd Inkoop Hoofd Calculatie Bedrijfsleider Projectleiders Projectleiders Projectleiders projectteams Projectteams Uitvoerders werkvoorbereiders Inkopers Calculatoren Uitvoerders werkvoorbereiders Uitvoerders werkvoorbereiders projectteams Projectteams ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

19 ‘Signalen uit de organisatie’
“getrouwtrek om de inkoper” “iedereen staat voor zijn eigen werkzaamheden” “als ik vragen krijg moet ik er opnieuw induiken” “spanning tussen inkoop en uitvoering” “iedereen let op zijn eigen kolommetje” “uitvoering moet zich verantwoorden” “bij meerdere projecten vind ik (wvb) het lastig om prioriteiten te stellen” “weinig lerend vermogen in de keten” “we zijn veel met ad hoc probleemoplossing bezig” “we proberen het steeds beter te beheersen, maar externe factoren laten zich niet plannen” “extern inlenen, terwijl in Breda mensen over zijn” ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

20 BVR ‘nieuwe organisatie’
Directie Divisie Bouw Vestigingsmanager Breda Roosendaal Bouw Suikerbuik BVR-Groep Calculatoren Mini-company’s Mini-company kenniscompay Advies ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

21 Voorbeeld ketensamenwerking
Nieuwe uitgangspunten samenwerking De winst of verlies over het totale project wordt gedeeld naar rato van gemaakte uren Er wordt gewerkt met een zelfde uurtarief, namelijk iedereen €40,-- per medewerker. Dit geldt ook voor de uitvoerder en andere betrokkenen van de verschillende partijen. (Er wordt dus ook door niemand gerekend met de zogenaamde algemene bouwplaats kosten (AK)) Er wordt gewerkt met een open boekhouding. Alle inkoopresultaten zijn transparant voor elk van de betrokken partijen. Alle inkoopvoordeel komt ten goede van het totaal De winst die gemaakt wordt op de verkoop van de woningen wordt ook gedeeld naar rato van de uren. ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

22 Voorbeeld ketensamenwerking
Huidige ervaringen - Slimmere en efficiëntere logistiek - Meer Creativiteit in zoeken naar slimme oplossingen - Efficiënte inzet personeel - Minder conflict en getouwtrek - Winst voor de opdrachtgever Te verbeteren Cultuurverandering op alle lagen Aanscherpen samenwerkingscondities Meer onderling overleg over de nieuwe samenwerking ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

23 Van Voorbeeld werken met (vaste) teams Uitvoerder 2 Uitvoerder 4
Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

24 Naar Voorbeeld werken met (vaste) teams Uitvoerder 1 Uitvoerder 2
Medewerker a Medewerker 2a Medewerker 3a Medewerker 4a Medewerker 5a Medewerker b Medewerker 2b Medewerker 3b Medewerker 4b Medewerker 5b Medewerker c Medewerker 2c Medewerker 3c Medewerker 4c Medewerker 5c Medewerker d Medewerker 2d Medewerker 3d Medewerker 4d Medewerker 5d Medewerker e Medewerker 2e Medewerker 3e Medewerker 4e Medewerker 5e Medewerker f Medewerker 2f Medewerker 3f Medewerker 4f Medewerker 5f ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

25 Naar Voorbeeld werken met (vaste) teams Uitvoerder 1 Uitvoerder 2
Medewerker a Medewerker 2a Medewerker 3a Medewerker 4a Medewerker 5a Medewerker b Medewerker 2b Medewerker 3b Medewerker 4b Medewerker 5b Medewerker c Medewerker 2c Medewerker 3c Medewerker 4c Medewerker 5c Medewerker d Medewerker 2d Medewerker 3d Medewerker 4d Medewerker 5d Medewerker e Medewerker 2e Medewerker 3e Medewerker 4e Medewerker 5e Medewerker f Medewerker 2f Medewerker 3f Medewerker 4f Medewerker 5f Naar ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

26 Korte reflectievraag Welke van de gepresenteerde ideeën spreken je aan? Hoe zouden die ideeën praktisch kunnen worden toegepast in je eigen organisatie? Welke kansen en bedreigingen zie je hierbij? ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie

27 Arboconvenant Bouw Werknaam: Werkgoed ‘Anders organiseren in de bouw’
Onderdeel van Arboconvenant in de bouw: ‘werkdruk’ Belangrijk voor de Bouw BBC: visie op werkdruk & actieonderzoek (niet alleen rapport, directe actie in de branche) ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie


Download ppt "Innovaties van de arbeidsorganisatie in de bouw"

Verwante presentaties


Ads door Google