De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21.344A: Collector Kapellemeersen-Roeveld-Resschebeke

Verwante presentaties


Presentatie over: "21.344A: Collector Kapellemeersen-Roeveld-Resschebeke"— Transcript van de presentatie:

1 21.344A: Collector Kapellemeersen-Roeveld-Resschebeke
© Aquafin NV 2008

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waterzuivering in Vlaanderen
3. Beschrijving van het project - algemeen - rioleringswerken tlv Aquafin - rioleringswerken tlv Aalst - rioleringswerken tlv Affligem/Aquario - beschrijving wegenis door SB 4. Verloop van het project o.a. Aannemer De Moor - voorstelling, planning en fasering 5. Omgevingsvriendelijk werken 6. Vragenronde © Aquafin NV 2008

3 2. Waterzuivering in Vlaanderen
Opnieuw helder water in beken en rivieren (Dender, Kapellemeersen) Gezond oppervlaktewater voor drinkwaterproductie Druk van de Europese richtlijnen Dat we onbeperkt gebruik kunnen maken van leidingwater om te koken, te wassen of het toilet door te spoelen, is voor ons vanzelfsprekend. Pas als de gemeente een riolering vervangt of Aquafin een collector komt aanleggen, staan de meeste mensen stil bij wat er met dat water gebeurt ná gebruik. Nog niet zolang geleden stroomde het grootste deel van ons afvalwater ongezuiverd terug in beken en rivieren. Rivieren zijn voor een deel zelfzuiverend, maar de grote massa afvalstoffen die wij erin lozen, kan een rivier niet verwerken. Te veel ongezuiverd huishoudelijk afvalwater verandert onze waterlopen in stinkende, levenloze beken en rivieren, waarlangs het onaangenaam wonen is. (Geef voorbeeld van een beek of rivier die sterk vervuild was in het bekken waarover de presentatie gaat). Schoon water is bovendien levensnoodzakelijk als bron van drinkwater. Drinkwater wordt gewonnen uit grondwater, maar heel vaak ook uit oppervlaktewater. In 1991 verplichtte de Europese richtlijn stedelijk afvalwater de lidstaten bovendien om tegen 2006 al het huishoudelijke afvalwater te collecteren en te zuiveren. Sindsdien is het gewest fors gaan investeren in waterzuivering. © Aquafin NV 2008

4 2. Waterzuivering in Vlaanderen
Aquafin NV Overeenkomst met Vlaamse Gewest Transporteren van gemeentelijk rioolwater Bouwen en renoveren van zuiveringsinstallaties Financiering van de investeringen Exploiteren van de afvalwaterzuiveringsinfrastructuur Zorgen voor goede afstemming met gemeentelijke investeringen Het Vlaamse Gewest heeft in 1991 Aquafin opgericht om versneld werk te maken van de uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. Aquafin heeft als opdracht om het afvalwater van de gemeentelijke rioleringen op te vangen en naar zuiveringsinstallaties te transporteren, waar het in die mate wordt gezuiverd dat het veilig in een waterloop kan worden geloosd. Wij maken dus geen drinkwater. Aquafin prefinanciert de kosten voor de uitbouw van de rioleringsinfrastructuur is ook verantwoordelijk voor de exploitatie van de infrastructuur die we gebouwd hebben of die al bestond. Om al die investeringen zo efficiënt mogelijk uit te voeren, worden er prioriteitenlijstjes opgesteld en worden onze werken zo goed mogelijk afgestemd op gemeentelijke projecten. © Aquafin NV 2008

5 2. Waterzuivering in Vlaanderen
- 87 % inwoners aangesloten op riolering - 75 % inwoners effectief gezuiverd Vlaanderen, Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië zijn elk apart verantwoordelijk voor de uitbouw en het beheer van de afvalwaterzuiveringsinfrastructuur. In 1991 werd amper 30 % van het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen gezuiverd. Ter vergelijking: in Nederland was dat toen 93 %, in Frankrijk 68%. Ondertussen zitten we in Vlaanderen aan 63%. Een verdubbeling dus op 15 jaar tijd. Op dit moment wordt de vuilvracht van 3,8 miljoen Vlamingen gezuiverd (aangesloten industie inbegrepen). We zijn dus op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Zoals alle Europese lidstaten moet België en dus ook Vlaanderen voldoen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Die verplicht de lidstaten om al het huishoudelijke afvalwater te collecteren en te zuiveren. Op het moment geeft het gewest prioriteit aan 94 projecten die snel moeten uitgevoerd worden om te voldoen aan deze richtlijn. Daarna wacht ons nog de uitvoering van de kaderrichtlijn Water, die nog een stap verder gaat en stelt dat tegen 2015 alle oppervlaktewater van goede kwaliteit moet zijn. In Vlaanderen is 86% van de inwoners aangesloten op de riolering. Voor slechts 63% komt het afvalwater ook werkelijk op een zuiveringsinstallatie toe. Heel wat gemeentelijke rioleringen sluiten nog niet aan op een collector van Aquafin, maar lozen het afvalwater ongezuiverd in beken en rivieren. Op sommige plaatsen ligt er nog helemaal geen riolering, en lozen de huizen nog in grachten of beken. In zulke zones moet ofwel de infrastructuur nog uitgebouwd worden, ofwel zullen de bewoners - in een beperkt aantal gevallen - zelf voor hun afvalwaterzuivering moeten zorgen. © Aquafin NV 2008

6 2. Waterzuivering in Vlaanderen
Dender: 89 % op riolering aangesloten 78 % effectief gezuiverd Toelichting bij de bekkenkaart, en het zuiveringsgebied waarin het project uitgevoerd wordt © Aquafin NV 2008

7 3. Beschrijving van het project (alg)
Doel Verzamelen en transporteren van het afvalwater 1.800 IE (Aqf) IE (Aalst) IE (Affligem) = IE Aanleg van een gescheiden stelsel (maximale infiltratie en buffering RWA aan de bron) (2 DWA-stelsel St-Amandstraat) Heraanleg wegen Heraanleg voetpaden © Aquafin NV 2008

8 3. Beschrijving van het project (alg)
Uitvoering Opdrachtgevers Stad Aalst Gemeente Affligem/Aquario Aquafin Ontwerper Arcadis Belgium Haaltert Aannemer De Moor uit Wetteren © Aquafin NV 2008

9 3. Beschrijving van het project
Rioleringswerken tlv Aquafin De aanleg van een nieuwe afvalwater- en regenwaterriool in Sint-Amandstraat, Stillebreek, Kleistraat De aanleg van een nieuwe afvalwaterriool - 2 leidingen doorheen bos- en landbouwgebied tussen de E40 en de Dom. Modest Van Asschelaan - Door weides Ten Bos De bouw van een pompstation - in de Leuvestraat; - aan de overgang tussen Resschebeke en de Kleistraat © Aquafin NV 2008

10 3. Beschrijving van het project
Rioleringswerken tlv Aquafin De bouw van een bergbezinkingsbekken aan de overgang tussen Resschebeke en de Kleistraat De aanleg van een persleiding vanaf Resschebeke onder de Dender naar de Rodestraat in Denderleeuw. De aanleg van een DWA-leiding 2 onderdoorpersingen onder de E40 © Aquafin NV 2008

11 3. Beschrijving van het project
Rioleringswerken tlv Aalst De aanleg van een nieuwe afval- en regenwaterriool in Resschebeke, Ten Bos en de Donkerstraat (grondgebied Aalst) De aanleg van een afvalwaterriool in de achtertuinen van enkele woningen in de Sint-Amandstraat De bouw van een pompstation en persleiding in buurtweg 25 (Stillebreek) © Aquafin NV 2008

12 3. Beschrijving van het project
Rioleringswerken tlv Affligem/Aquario De aanleg van een nieuwe afval- en regenwaterriool in Ten Bos en de Donkerstraat (grondgebied Affligem) De aanleg van een pompstation en bijhorende persleiding in wijk Kavee © Aquafin NV 2008

13 © Aquafin NV 2008

14 3. Beschrijving van het project
Doel: Afvalwater van deze omgeving naar een zuiveringsinstallatie voeren (Liedekerke) Regenwaterafstroom van deze omgeving zoveel als mogelijk behouden Enkel zuiver water in Dender en Kapellemeersen © Aquafin NV 2008

15 3. Beschrijving van het project
Wegenisinrichting Beschrijving door SB Arcadis © Aquafin NV 2008

16 . © Aquafin NV 2008

17 © Aquafin NV 2008

18 © Aquafin NV 2008

19 © Aquafin NV 2008

20 3. Beschrijving van het project (alg)
Kostprijs? Aquafin: EUR Stad Aalst: EUR Affligem/Aquario: EUR TOTAAL excl. BTW EUR © Aquafin NV 2008

21 4. Verloop van het project
Totale duur: 230 werkdagen -> +/- 15 maanden (incl. verlet) werken nutsmaatschappijen - vanaf april werken in Sint-Amandstraat en Stillebreek - vanaf mei: werken in Resschebeke - lokale aanpassingen !!!! NIEUWE AANSLUITINGEN ONMIDDELLIJK AANVRAGEN !!! Vanaf 26/04/2011: Start rioleringswerken door De Moor Werken in fases © Aquafin NV 2008

22 4. Verloop van het project
Vordering binnen één fase © Aquafin NV 2008

23 4. Verloop van het project
Voorstelling aannemer + fasering en planning Aannemer De Moor © Aquafin NV 2008

24 4. Verloop van het project
- Fase 1: bergbezinkingsbekken op grens Kleistraat-Resschebeke start: 26/04/ einde: begin oktober - Fase 2: werken in Resschebeke start: 09/05/ einde: december 2011 - Fase 3: werken in wijk Kavee start: half juni einde: half augustus - Fase 4: werken in Kleistraat, Stillebreek, Sint-Amandstraat start: eind augustus einde: december 2011 © Aquafin NV 2008

25 4. Verloop van het project
- Fase 5: Kruispunt Leuvestraat – Sint-Amandstraat rond jaarwisseling, werkdagen - Fase 6: Persleiding onder de Dender start: half oktober einde: half november - Fase 7: werken in Ten Bos voorjaar 2012 - Fase 8: werken in Ten Bos -zijstraat © Aquafin NV 2008

26 4. Verloop van het project
- Fase 9: werken in Donkerstraat voorjaar 2012 - Fase 10: werken tussen E40 en Dom. Modest Van Asschelaan start: half juni einde: half september - Fase 11: werken in achtertuinen van de Sint-Amandstraat (2 DWA stelsel + afkoppelingsdeskundige) © Aquafin NV 2008

27 4. Verloop van het project
Bereikbaarheid tijdens de werken Geen doorgaand verkeer mogelijk Plaatselijk verkeer wordt maximaal doorgelaten (langs één van beide zijden van de werken) Fietsers en voetgangers steeds maximaal doorgang Wegomleidingen volgen Richtlijnen aannemer volgen © Aquafin NV 2008

28 5. Omgevingsvriendelijk werken
Preventieve maatregelen ter voorkoming van schade Goede voorbereiding van het project Goede besteksvoorschriften (geen plaatsbeschrijvingen) Indien toch schade Zo snel mogelijk aan de werftoezichter melden Schriftelijk aangeven aan de dienst Verzekeringen, met becijferd bestek Aquafin investeert sterk in preventieve maatregelen ter voorkoming van schade. Door goede voorbereidingen en duidelijke besteksvoorschriften doen we aan preventie (uitleggen). Plaatsbeschrijvingen maken we niet op. Ze zijn duur en zouden maar zelden echt gebruikt kunnen worden. Indien er ondanks onze voorzorgen toch schade is en een expert stelt vast dat die een gevolg is van de werken, dan betaalt de verzekeraar het overeengekomen bedrag uit. Dat heeft niets te maken met het al dan niet bestaan van een plaatsbeschrijving. Als u schade zou hebben, meldt u dat het best zo snel mogelijk aan de werftoezichter, en vervolgens schriftelijk aan onze dienst Verzekeringen, liefst ineens met een becijferd bestek erbij . (Indien nodig) Waarom worden geen plaatsbeschrijvingen voor aanvang van de werken opgesteld ? Aquafin moet zeer zorgvuldig moet omspringen met overheidsgeld, dat eigenlijk het geld van de belastingsbetalers is. Aquafin verkiest dit geld te spenderen aan preventieve maatregelen eerder dan aan dure plaatsbeschrijvingen, die maar zelden gebruikt zouden kunnen worden: - omdat ze een gebrekkig instrument zijn Een PB geeft altijd maar een beperkte beschrijving van de toestand van een belendend pand. Goede PB’s kunnen pas opgesteld worden als de woning leeg staat en niet voorzien is van enige vloer-, muur- en/of plafondbekleding, zoals o.a. behang, voltapijt, houten latten/platen enz … Een volledige PB zou bovendien een gedeeltelijk destructief karakter hebben (afscheuren van behangpapier, losmaken van vaste vloerbekleding & valse plafonds om de toestand onder de bekledingen te kunnen vaststellen, enz…). - omdat het oorzakelijk verband met onze werken dan nog steeds bewezen moet worden Het bestaan van een PB op zich vormt geen garantie voor de uitbetaling van een schadevergoeding. Het is niet omdat er na de opstelling van een PB beschadigingen zijn opgetreden die er niet in stonden, dat ze ook met onze werken te maken hebben. Beschadigingen kunnen ook andere oorzaken hebben dan de werken die in opdracht van Aquafin worden uitgevoerd. Overduidelijke gevallen zijn brand- of stormschade, de aanrijding van de gevel door een lijnbus, maar er zijn ook minder duidelijke gevallen zoals bv. verbouwingswerken van buren, werken van nutsmaatschappijen enz… Het oorzakelijk verband tussen de schade en de in opdracht van Aquafin uitgevoerde werken moet bewezen worden. Als het oorzakelijke verband tijdens een expertise wordt aangetoond, zal de verzekeringsmaatschappij van Aquafin en/of Aquafin de afgesproken schadevergoeding uitbetalen, of er nu al of niet een PB voor aanvang der werken werd opgesteld. U wint dus niets met een PB. © Aquafin NV 2008

29 5. Omgevingsvriendelijk werken
Goede organisatie voordat de werken van start gaan Sociale hinderanalyse Goede afspraken met nutsmaatschappijen en gemeente Organisatie van de werken (bereikbaarheid, veiligheid) i.s.m. lokale handelaars en buurtbewoners Vanaf helemaal het begin van het project doet Aquafin zijn best om de hinder van de werken te beperken. In de ontwerpfase bestudeert Aquafin de verschillende trajecten die economisch en ecologisch haalbaar zijn. Voor elk traject wordt de impact op het milieu nagegaan, maar ook de mogelijke hinder voor bewoners, instellingen, bedrijven en handelaars. Hierover wordt intensief overleg gevoerd met verschillende administraties, adviesstructuren en het gemeentebestuur. Met de nutsmaatschappijen worden regelmatig coördinatievergaderingen gehouden, om de werken van alle partijen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en zo de uitvoeringstermijnen te verkorten. Al tijdens de opmaak van het voorontwerp van een project wordt op de plannen aangegeven waar de lokale handelaars zich bevinden, zodat ingrijpende werken voor de deur zo veel mogelijk vermeden kunnen worden. [Indien van toepassing: Na de goedkeuring van het technisch plan is er met de hulp van de gemeente en UNIZO een lokale handelaar aangeduid, die als aanspreekpunt kan fungeren en verdere opmerkingen van de handelaars kan doorgeven (vb; wij moet dagelijks vrachtwagens kunnen ontvangen om te leveren…) (Als de handelaar in de zaal zit, hem voorstellen)] Ook andere bewoners van de buurt kunnen ons zoals gezegd aandachtspunten doorgeven, liefst via één buurtverantwoordelijke. Met deze opmerkingen houden wij dan in de mate van het mogelijke rekening bij het detailontwerp en tijdens de uitvoering van de werken. Waar mogelijk worden in een latere fase alternatieve routes uitgewerkt om handelaars vlot bereikbaar te houden. Op bepaalde bouwplaatsen wordt er in samenspraak met de gemeenten gewerkt met kleurencodes op de omleidingsborden, die aangeven hoe klanten het best een winkel kunnen bereiken. Hoe dat voor dit project het best kan gebeuren, moet nog worden bestudeerd. In elk geval zal u daarover gedetailleerde info krijgen op de vergadering die gepland wordt voordat de werken van start gaan. © Aquafin NV 2008

30 5. Omgevingsvriendelijk werken
Tijdens de werken goede verstandhouding op de werf Tweewekelijkse planning op de website Handelaars- en/of buurtvertegenwoordiger 2-maandelijkse vorderingsbrief Informatie bij eventuele vertragingen of problemen Ombudsman Wij vinden het belangrijk dat de werken voor iedereen zo vlot mogelijk verlopen. Om u op de hoogte te houden, zal er een weekplanning aan de werfkeet hangen. Waar die zal staan, hoort u op de volgende vergadering. Mochten er zich vertragingen of eventuele andere problemen voordoen, zullen we u dat uiteraard ook laten weten. Op het einde van de wekelijkse werfvergaderingen is ook een afgevaardigde van de buurt welkom, die kleine punten van wrevel naar voren kan brengen en meer informatie over de planning kan doorgeven aan de andere bewoners. Op de bouwplaats is de toezichter uw eerste aanspreekpunt voor alle vragen en problemen, gevolgd door de projectleider van Aquafin. Als u zaken ter plekke niet kan oplossen, of ‘s avonds niemand kan bereiken, kan u ook steeds contact opnemen met de ombudsman van Aquafin, Julien De Mulder. Hij zal dan al het mogelijke doen om u verder te helpen. © Aquafin NV 2008

31 5. Omgevingsvriendelijk werken
Info ook via © Aquafin NV 2008

32 5. Omgevingsvriendelijk werken
© Aquafin NV 2008

33 5. Omgevingsvriendelijk werken
Nuttige telefoonnummers (noodnummer ) Projectleider Aquafin Thierry Adriaensens, tel Werftoezichter Jean-Pierre De Backer, tel Aannemer De Moor Matthias Van Durme, tel Studiebureel Arcadis Rudy Vijverman, tel Technische dienst Aalst Hans Van Langenhove, tel Technische dienst Affligem Koen Surdiacourt, tel Aquario Mieke Puttemans, tel Ombudsman Julien De Mulder, tel © Aquafin NV 2008

34 5. Omgevingsvriendelijk werken
Aansluitingen drinkwater (TMVW) Via aquafoon tel Aansluitingen gas- en elektriciteit (Eandis) Via de site of tel Aansluitingen Belgacom Via de site of tel Aansluitingen Telenet Via de site of tel © Aquafin NV 2008


Download ppt "21.344A: Collector Kapellemeersen-Roeveld-Resschebeke"

Verwante presentaties


Ads door Google