De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dit is de start- en eindpagina

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dit is de start- en eindpagina"— Transcript van de presentatie:

1 Dit is de start- en eindpagina
Je begint en eindigt een presentatie altijd met dit blad. Dit blad kun je bij aanvang al presenteren, terwijl de mensen rustig een plekje zoeken in de presentatieruimte. Hetzelfde geldt ter afsluiting van je presentatie

2 Informatie avond 3 havo Algemene inleiding door Sandra Dekker
Informatie over LOB / profielkeuze door Wouter Keizer Korte pauze Mentorengedeelte Informatieavond 3 havo

3 Doel van de avond (Hernieuwde) kennismaking met de afdeling en mentoren Informatie over het 3 havo jaar Informatieavond 3 havo

4 De afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Sandra Dekker
Jaarcoördinator 3 havo Alexander Kooijmans Decaan Wouter Keizer 6 mentoren: 3HA Mw. De Roode 3HB Mw. De Viet 3HC Dhr. Mengelberg 3HD Dhr. Schouten 3HE Mw. Van der Nat Informatieavond 3 havo

5 Afgelopen weken Eerste week: Ysselsteyn
Nieuwe klasgenoten en nieuwe docenten Leerlingen enthousiast begonnen 3 havo klassen zijn relatief klein (25 leerlingen) Informatieavond 3 havo

6 Ysselsteyn JOC Ysselsteyn, Noord-Limburg.
Vakoverstijgend programma (bi, ak, lo, gs) ontmoeting met het verleden, verkennen van de omgeving, kennismaken met 3 havo. Informatieavond 3 havo

7 Accommodatie Ysselstein
3 Informatieavond 3 havo

8 Aandachtspunten (school-)regels
Uw zoon / dochter (op tijd) in de les Geen gebruik van mobieltjes e.d. in de les tenzij een docent toestemming daarvoor geeft. Lessen lichamelijke opvoeding zijn belangrijk! Goed communiceren! Informatieavond 3 havo

9 Aandachtspunten onderwijs
Einde aan de 6-jes cultuur - kwaliteit is belangrijk - examennormen zijn strenger dan aantal jaren geleden. - rekentoets komt er aan! Voorbereiding op de bovenbouw Vakoverstijgende projecten - Sport en bewegen (voorjaar) - Maatschappelijke stage (MAS) Informatieavond 3 havo

10 Aandachtspunten mentoraat
Behalve de gebruikelijke zaken als welzijn leerling schoolvoortgang studieaanpak profielkeuze (o.a. ‘aandachtsweek 4 havo’) Ook aandacht voor nieuwe media en gebruik mobiele telefoon, respect voor elkaars spullen Informatieavond 3 havo

11 Cijfers en absentie Leerlingen en ouders kunnen behaalde resultaten bekijken via onze cijferadministratie via onze website (magister) Ook te bekijken: absentie. Code kwijt? Schriftelijk aanvragen bij onze administratie Informatieavond 3 havo

12 Elektronische leeromgeving (ELO)
Voor leerlingen in magister - planners - lesmateriaal - huiswerk in de digitale agenda - berichtenservice Informatieavond 3 havo

13 E-mailadressen Herhaling: post Alfrink College is digitaal
Verzoek: adressen up to date te houden. Informatieavond 3 havo

14 Overgangsnorm 3 naar 4 havo (zie ook schoolgids)
Een leerling is bevorderd naar 4 havo indien hij / zij * heeft voldaan aan de kernvakkenregeling; * voor alle vakken een voldoende heeft behaald of - maximaal 1 x 5 heeft of - maximaal 2 x 5 heeft waarbij het gemiddelde van eindcijfers van de vakken tenminste 6.0 bedraagt of - maximaal 1 x 4 heeft waarbij het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken tenminste 6.0 bedraagt. Informatieavond 3 havo

15 Kernvakkenregeling (zie ook schoolgids)
Een leerling is bevorderd als hij / zij maximaal 1 x 5 heeft voor de vakken NE, EN & WI. Bespreekmarge: een leerling zit in de bespreekmarge als hij / zij 1 x 4 of 2 x 5 heeft bij NE, EN & WI. Een leerling doubleert direct bij 2 x 4 of 3 x 5 of 1 x 4 & 1 x 5 bij NE, EN & WI Informatieavond 3 havo

16 Bespreekmarge hele cijferlijst
Een leerling zit in de bespreekmarge als hij - 3 x 5 of 1 x 5 & 1 x 4 heeft waarbij het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken tenminste 6.0 bedraagt of - 2 x 5 of 1 x 4 heeft waarbij het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken onder de 6.0 zit Informatieavond 3 havo

17 Tot slot Ouders uit 3 havo gezocht voor de klankbordgroep havo.
Interesse? Meld u zich dan aan via: Informatieavond 3 havo

18 Dit is de start- en eindpagina
Je begint en eindigt een presentatie altijd met dit blad. Dit blad kun je bij aanvang al presenteren, terwijl de mensen rustig een plekje zoeken in de presentatieruimte. Hetzelfde geldt ter afsluiting van je presentatie

19 Loopbaanoriëntatie en begeleiding
Profielkeuze in klas 3 Keuzebegeleiding door mentor en decaan Belangrijke data Informatieavond 3 havo

20 Profielkeuze CM: Cultuur en Maatschappij EM: Economie en Maatschappij
NG: Natuur en Gezondheid NT: Natuur en Techniek Informatieavond 3 havo

21 Keuzebegeleiding Decaanlessen: Informatie over vakken, profielen, vervolgopleidingen en studiewijzerinteressetest. Mentorlessen: Aandacht voor vragen als: wat zijn mijn sterke en zwakke kanten, wat wil ik, wat kan ik. Informatieavond 3 havo

22 Alfrink.dedecaan.net Belangrijke onderdelen van dedecaan.net Links
Vooropleidingseisen Profielkeuze Keuzekenners Keuzeweb (de methode) Informatieavond 3 havo 22

23 Belangrijke data sept-jan LOB lessen december Kieswijzer
januari Vakdocenten geven adviezen 3 februari Info avond over profielkeuze 7 februari Invullen voorlopig keuzeformulier feb-mei Individuele gesprekken met decaan 25 april Inleveren definitief keuzeformulier Informatieavond 3 havo

24 Lokalen mentoren 3HA Mw. De Roode lokaal 125
3HB Mw. De Viet lokaal HC Dhr. Mengelberg lokaal 123 3HD Dhr. Schouten lokaal 122 3HE Mw. Van der Nat lokaal 127 Informatieavond 3 havo

25 Dit is de start- en eindpagina
Je begint en eindigt een presentatie altijd met dit blad. Dit blad kun je bij aanvang al presenteren, terwijl de mensen rustig een plekje zoeken in de presentatieruimte. Hetzelfde geldt ter afsluiting van je presentatie


Download ppt "Dit is de start- en eindpagina"

Verwante presentaties


Ads door Google