De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroep Pedagogisch Werker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroep Pedagogisch Werker"— Transcript van de presentatie:

1 Beroep Pedagogisch Werker
Visie ontwikkeling voor krimpregio

2 Werkterrein/omgeving
Pedagogisch Werker Werkterrein/omgeving Beroep Dagopvang met/zonder VVE PSZ met/zonder VVE BSO Van SPELEN naar LEREN Eenpitter of onderdeel koepel Locatie IKC of tussenvorm Overheidseisen stijgen Taal VVE meldcode Elk kind z’n etiketje Ouders willen het beste Interactie met andere org.

3 KRIMP Oorzaak Gevolg demografisch Conjunctureel
Betaalbaarheid Werkeloosheid Alle organisaties rond kind betroffen Ontslagen geen nieuwe instroom mobiliteit Opleidingsstaf minimaal Organisaties gaan/moeten samenwerken: bijv. IKC Anders samenwerken met OA, leerkracht PO

4 Beroep PW in krimpregio
Welkom in workshop Visie ontwikkeling Beroep PW in krimpregio

5 Beroep Pedagogisch Werker
Visie ontwikkeling voor krimpregio

6 Workshop Herkenning….aanvulling??
Wat betekent krimp voor (continu) leren? Bijscholing door ……… Financiering …….. Kan huidig PW-er hoger niveau aan? En het kind?

7 Situatieschets Minder kinderen beïnvloed voorzieningenniveau:
Gemeentelijk beleid: leefbaarheid/middelen/voorzieningen (MFA’s) Landelijk beleid: Achterstandenbeleid (VVE in 34 grote gemeenten, rest 2016) Focus op Vakmanschap (beroepsonderwijs) opvang onderwijs Vrije tijd structureel - 25% Ja ja conjunctureel -10%? tot ? nee deels

8 Beroep Pedagogisch Werker
Uitgangspunten: Behoefte jonge/oudere kind maatgevend Doorlopende leerlijn: persoonsvorming…spelen/leren Interactie tussen werkers in opvang/VVE/onderwijs/cultuur/beweging/… Visieontwikkeling: Welke focus/verdieping heeft PW nodig in krimpscenario? Hoe te bereiken? Initiële scholing PW (beroepskeuze, zij instroom) Bijscholing PW (inhaal, continue scholing) Cultuuromslag (samenwerking vs. eilandjes) Welke interactie met andere kind begeleiders nodig? Gezamenlijke deskundigheidsbevordering PW/OA/BO/…


Download ppt "Beroep Pedagogisch Werker"

Verwante presentaties


Ads door Google