De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Racisme door de eeuwen heen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Racisme door de eeuwen heen"— Transcript van de presentatie:

1 Racisme door de eeuwen heen
De quiz

2 Waarom is de ‘Holocaust’ een goed voorbeeld van racisme?
Het is de systematische Jodenvervolging door de nazi’s en hun bondgenoten voor en tijdens WOII Het is een merk van deuren en heeft niets te maken met racisme De Holocaust is een ander woord voor haat ten opzicht van het Joodse volk

3 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is A:
de systematische vervolging van het Joodse volk. Het andere woord voor Jodenhaat is antisemitisme: de ‘Semieten’ waren het volk uit Israël en dus wordt de term ‘Semieten’ gekoppeld aan het Joodse volk

4 Wat is de NSDAP? Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei de politieke partij waar Adolf Hitler toe behoort Nieuwe Socialistisch Democratische Arbeiderspartij, een partij uit Nederland. Ze zorgde voor het verzet tegen Nazi-Duitsland Nouveau Socialist Democration A Paris, de politieke partij die hun hoofdzetel in Parijs hadden

5 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord was A:
dit was de partij die op 24 februari 1920 ontstond uit de Duitse Arbeiderspartij. De NSDAP groeide uit tot een nationaalsocialistische partij met extreem-rechtse en extreem racistische denkbeelden met als boegbeeld Adolf Hitler. Het woord Nazi is een afkorting van nationaalsocialisme

6 Wat zijn Getto’s? Getto is een merk van elektronica, ze maken voornamelijk radio's. Vandaar dat men vaak spreekt van ‘Gettoblasters’, een draagbare radio. Getto, of Ghetto is de benaming voor een stadswijk die voor het overgrote deel wordt bewoond door mensen die behoren tot een enkele etnische, religieuze of raciale groep, veelal met een laag inkomen. Vaak zijn deze mensen door de overheid of door de omstandigheden gedwongen om daar te wonen Getto’s zijn mensen uit een bepaalde sekte, ze geloven in een God die gelijkt aan de god uit het christelijke geloof. Hun god is oppermachtig. Deze groepering komt voor op een eiland nabij de VS.

7 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord was B:
Het eerste getto werd in oktober 1939 bij Piotrków Trybunalski in Polen gevestigd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het Getto van Warschau het grootste joodse getto: à mensen.

8 Wat zijn concentratiekampen?
Een concentratiekamp is een kamp, waar mensen met een concentratiestoornis, zoals ADHD, geplaatst worden en verder geholpen worden. Een concentratiekamp is een kamp, waarin mensen, meestal onder militaire dwang, in grote hoeveelheid bij elkaar gezet worden. Een concentratiekamp is stuk grond waar een hoge concentratie is van campings.

9 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is B:
Het is een inrichting om politieke tegenstanders of anderszins ongewenste mensen op grond van etnische, religieuze of sociale kenmerken te isoleren en psychisch en/of fysiek te breken, in sommige gevallen te doden.

10 Waren er concentratiekampen in België?
Ja, in Willebroek werd het Fort van Breendonk gebruikt als concentratiekamp Nee, in België werden de gevangengenomen Joden meteen gedeporteerd naar concentratiekampen in Polen Neen, de Nazi’s vonden hier geen plaats om een kamp op te richten, want alles in België is te volgebouwd.

11 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is A:
Breendonk is een Belgisch fort bij Willebroek, op circa 20 kilometer ten zuiden van Antwerpen. Het werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's gebruikt als concentratiekamp, het werd gebruikt als werkkamp en als doorgangskamp

12 Wat was de functie van Auschwitz II Birkenau?
Het was een militaire basis en een belangrijk fort aan het Oostfront dat gebruikt werd voor de verdediging van Nazi-Duitsland tegen het Rode leger. Het is een wapenfabriek van Nazi-Duitsland, dat in de bewapening van de soldaten van het Oostfront voorziet Het was een vernietigingskamp: in gaskamers werden Joden en andere etnische minderheden vergast

13 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is C:
Auschwitz II, ook wel Auschwitz-Birkenau genoemd, was het tweede van de drie grote kampen van Auschwitz. Auschwitz II was het vernietigingskamp, en het is dit kamp waaraan de meeste mensen denken bij het horen van de naam 'Auschwitz'. Het werd in officieel geopend.

14 Wanneer Joodse gevangenen arriveerde in Auschwitz Birkenau werden ze onderworpen aan ‘selektion’. Wat is ‘selektion’? Een selectie: hier werden de zieken van de sterkere mensen gescheiden. De gevangenen die sterk genoeg waren om te werken werden naar een werkkamp gestuurd, de andere naar de gaskamers. Het woord selektion bestaat niet, het werd nooit gebruikt Het was de naam van de mengeling van het gas dat gebruikt werd in de gaskamers. Dit gas werd ontworpen door de Duitser Josef Mengele

15 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is A:
Het gasmengsel dat door de Nazi’s gebruikt werd heet Zyklon B Josef Mengele was een onderzoeker en arts in Auschwitz, hij deed veel experimenten met een dodelijke afloop. Hij werd de engel des doods genoemd.

16 Wie werd er terechtgesteld in vernietigingskampen als Auswitz-Birkenau?
Enkel Joden Joden, Roma en mensen van Slavische herkomst Krijgsgevangenen, soldaten van vijandige legers zoals: Amerikaanse, Engelsen, Franse en Russische soldaten

17 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is B:
Er werden ongeveer 1,3 miljoen mensen naar Auschwitz gedeporteerd. Deze mensen bestonden voornamelijk uit Joden, Roma sigeuners, Polen,… Slechts mensen overleefden

18 Wat bedoelde de Nazi-Duitsers met de term Endlösung?
Het laatste offensief, aanvalsplan van Adolf Hitler, hij hoopte hiermee de oorlog in zijn voordeel te beëindigen. De ‘eindoplossing’, een plan van Nazi-Duitsland. Het stond vol met plannen van heropbouw als ze de oorlog zouden winnen. Het was de codenaam voor het plan van de nazi’s de Joodse kwestie op te lossen door alle Joden in Europa te vermoorden.

19 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is C:
Het was de oplossing voor het zoogenaamde Joodse vraagstuk. Nazi-Duitsland vond dat de schuld van het verlies van WOI en de daaropvolgende economische problemen de schuld was van de Joodse gemeenschap. De oplossing hiervoor was de volledige vernietiging van het Joodse volk.

20 Hoeveel Joden stierven er tijdens de Holocaust?
Ongeveer Joden Ongeveer 6 miljoen Joden Ongeveer 3,5 miljoen Joden

21 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is B:
Het aantal Joodse slachtoffers tijdens holocaust wordt geschat op 6 miljoen

22 Wat is Slavernij? Slavernij is de term die geplakt wordt op mensen die werken onder een lage loon. Slavernij is een vorm van onvrijwillige dienst waarin een persoon wordt behandeld als het eigendom van een ander persoon. Het werd oorspronkelijk ingevoerd, om de volkeren, die leefde ten oosten van Duitsland, uit te drukken.

23 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is B:
Slavernij is een vorm van onvrijwillige dienst waarin een persoon wordt behandeld als het eigendom van een ander persoon.

24 Wie waren de eerste slaven?
Mensen uit Sub-Saharisch Afrika, dit zijn de mensen met een ‘zwarte’ huidskleur. Ze werden als minderwaardig bekeken. Mensen uit het oosten, ze woonde in het gebied dat bekend stond als het Slavische land. Ze waren een vredige minderheid die eenvoudig onderdrukt werd. De eerste slaven waren krijgsgevangenen wiens leven werd gespaard, zodat ze in dienst konden werken van de overwinnaar

25 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord was C:
Als je een leger overwon, dan kon je overwonnen soldaten houden als werkkracht, als huishoudhulp. Uit dit idee ontstaat de slavernij, waarin overwinnaars verslagen krijgsgevangen houden als bezit

26 Door wie werden de piramides van Gizeh (Egypte) gebouwd?
Zulke grote bouwwerken kunnen niet door de mens gemaakt zijn, tot op de dag van vandaag is dit een mysterie Egyptische slaven moesten in opdracht van de farao de piramides bouwen. De mensen die de piramides bouwde waren geen slaven, maar betaalde arbeiders

27 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is C: Vroeger werd er aangenomen dat de piramides gebouwd werden door slaven, door archeologische opgravingen wordt er steeds meer aangenomen dat het arbeiders waren die betaald werden voor hun werk.

28 Mag ‘Slavernij’ vandaag de dag nog steeds?
Volgens de rechten van de mens, artikel 4, is slavernij wereldwijd verboden. Slavernij komt op grote schaal nog steeds voor in heel de wereld. In de zuidelijke staten van de VS is het nog steeds de gewoonte om slaven te houden.

29 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is A: Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

30 Wat is Rassensegregatie?
Het is een boek waarin verschillende rassen beschreven worden. In dit boek beschrijft men gelijkenissen en verschillen. Het is een benaming voor het uitroeien van andere rassen. Het is een synoniem voor rassenscheiding, het is een wettelijk regeling waarbij groepen mensen van elkaar afgescheiden worden op grond van hun vooronderstelde ras

31 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is C:
Rassenscheiding: vaak gingen deze scheidingen tussen blank en zwart. Een voorbeeld:

32 Wat bedoelen ze met het woord ‘apartheid’?
Apartheid was het officiële systeem van rassensegregatie dat tussen 1948 en 1990 in Zuid-Afrika en het huidige Namibië in werking was. Apartheid is een term die geplakt wordt op mensen die anders zijn zoals: blinde mensen, mensen met flexibele ledematen,… Apartheid was een Nederlandse rockgroep uit de jaren ‘60 ze maakten muziek met gerecycleerd afval.

33 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord was A:
Apartheid was het officiële systeem van rassensegregatie dat tussen 1948 en 1990 in Zuid-Afrika en het huidige Namibië in werking was. Nelson Mandela was een iemand die tegen de apartheid, in Zuid-Afrika in opstand kwam. Hij was een voorstander van gelijkheid tussen blanke en zwarte

34 Welke term gebruikt men in het Engels om over de apartheid te praten?
Apartheid in het Engels is ook apartheid, een leenwoord uit het Afrikaans Apartheid is in het Engels: Differenciality Apartheid is in het Engels: seperatetation. Sperate betekent immers apart

35 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is A:
Het woord ‘apartheid’ werd als leenwoord overgenomen in de meeste talen, waaronder ook in het Engels.

36 Welke wet bestond echt tijdens de apartheid?
Wet op het verbod van het praten in het openbaar voor ‘zwarten’ Wet op het verbod van gemengde huwelijken Wet op het verbod van het lachen door ‘zwarten’: ‘zwarten mochten niet lachen in het openbaar, omdat dan hun ‘witte’ tanden zichtbaar werden.

37 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord was B:
Er was een verbod op gemende huwelijken. Een huwelijk tussen een zwarte en een blanke was dus niet toegelaten.

38 Door welke ludieke actie werd Rosa Parks wereldberoemd?
Op 1 december 1955 weigerde ze om haar zitplaats in een bus af te staan en achter in de bus te gaan zitten, zoals de wet in Alabama dat toen voorschreef Op 1 december 1956 ging ze naar een openbaar toilet dat enkel bedoelt was voor blanke vrouwen. Op 1 december 1955 trouwde Rosa Parks met een blanke man, al was dit volgens de wet verboden in de staat Verginia

39 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is A:
Rosa Parks bleef zitten tijdens een busrit. Ze ging daarmee in tegen de wet, dat zwarten hun plek moeten afstaan aan blanken. Rosa werd een voorbeeld voor de strijd tegen ongelijkheid.

40 Wat wou Martin Luther King bereiken met zijn beroemde I have a dream Speech?
Dit weet niemand, het was een poëtische tekst waar niemand aan uit kon De speech gaat over vrijheid en gelijkheid voor alle rassen. Hij wou meer aandacht voor de sociale ongelijkheid Hij wou een vrouw ten huwelijk vragen, de speech gaat als volgt: I have a dream, to marry these beautifull woman Marie…

41 Je antwoordde fout. Het juiste antwoord is B.
De ‘I have a dream’ speech gaat over gelijkheid tussen alle rassen. Martin Luther King gaf deze wereldberoemde speech op 18 augustus 1963.

42 Het einde van de quiz! Als jullie eerst zijn dan heb jullie gewonnen!


Download ppt "Racisme door de eeuwen heen"

Verwante presentaties


Ads door Google