De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Lonneke Roza MscBA Strategische filantropie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Lonneke Roza MscBA Strategische filantropie."— Transcript van de presentatie:

1 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Lonneke Roza MscBA Strategische filantropie en vrijwilligerswerk Naar nieuwe financiering….. @LucasMeijs (zelf)

2 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Programma •27 mei –Interactief bespreken van uw eigen analyse •2 juni –Plannen voor actie

3 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl •Wat voor bronnen zijn er? Wat is duurzaam? Wat zijn de trade offs waarmee je rekening mee moet houden? •Na les 2 vragen we ze om de ideale situatie in te vullen en aan te geven waar dus de veranderingen zitten. •

4 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Donaties  Kleine donaties Donaties door particulieren  Structurele donaties Donaties door particulieren via automatische overschrijving  Grote donaties Donaties door particulieren van een dergelijke grootte dat ze voor de NPO van significante invloed zijn. Sponsoring  Commerciele sponsoring Steun door bedrijven waarvoor een (communicatieve) tegenprestatie wordt verwacht.  Maatschappelijke sponsoring Financiële steun door bedrijven aan een NPO waarvoor geen (communicatieve) tegenprestatie wordt verwacht. Fondsen  Vermogensfonds en Financiële steun door onafhankelijke, speciaal opgerichte fondsen met een eigen bestuur en inkomstenbron.  Wervende fondsen Financiële steun door fondsen die geld inzamelen om zo projecten en organisaties te kunnen steunen.

5 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Subsidies  Structurele subsidies Financiële steun door overheden over meerdere jaren gericht op het steunen van de gehele NPO.  Projectsubsidies Financiële steun door overheden gericht op het steunen van een bepaald project voor de tijdsduur van dit project. Evenementen Evenementen georganiseerd door de NPO zelf met als voornaamste doel het bedanken van huidige financiers en/of het werven van nieuwe financiers. Eigen inkomen  Vergoedingen Eigen inkomen verkregen door vergoedingen voor de diensten die de NPO aanbiedt.  Commerciële activiteiten Eigen inkomen verkregen door inkomsten van producten en diensten die niet direct gerelateerd zijn aan de missie van de NPO.  Eigen vermogen Eigen inkomsten verkregen door het sparen of investeren van eigen vermogen.

6 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Link Reden waarom de financier de NPO steunt. Distantie charitatieve missie Kans dat de NPO de missie aanpast aan financier. Verwachting Verwachting intensiteit van de samenwerking. Time span Tijdspanne van financiële steun door de financier. Volatiliteit Voorspelbaarheid en controleerbaarheid van de geldstroom. Flexibiliteit Mogelijkheid voor de NPO om zelf te besluiten over het besteden van de middelen. Bestuur Inzet van het bestuur nodig voor het werven en behouden van de financier. Structuur Aanpassing van de structuur die nodigdis voor het werven en behouden van de financier. Cultuur/Motivatie Invloed op de cultuur en motivatie van de organisatie. Reputatie invloed op de reputatie van de NPO.

7 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nllmeys@rsm.nlwww.ecsp.nl Funding possibilities of your NPO Sponsoring Funds Donations Subsidies Events Own Income Small and one-off Small Structural Large Strategic Non-Strategic Equity Funds Money Raising StructuralProjects Compensation Equity Commercial activities Own external


Download ppt "© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Lonneke Roza MscBA Strategische filantropie."

Verwante presentaties


Ads door Google