De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De GROTE misverstanden rond Alverzoening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De GROTE misverstanden rond Alverzoening."— Transcript van de presentatie:

1 de GROTE misverstanden rond Alverzoening

2 misverstand # 1 Alverzoening = een ketters begrip
GOED: Het begrip Alverzoening is direct ontleend aan Paulus. 2

3 apokatalaxai ta panta = te verzoenen het al
misverstand # 1 ... door Hem, vrede makend door het bloed van zijn kruis, het al, met Zich (totaal) te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.   Kolosse 120 apokatalaxai ta panta = te verzoenen het al 3

4 Vijanden worden verzoend
misvatting # 2 Alverzoening = op het kruis zijn alle zonden van iedereen verzoend GOED: Zonden worden bedekt* Vijanden worden verzoend * Hebreeuws: kaphar, Grieks: hilasmos 4

5 misvatting # 2 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons… Romeinen 510 5

6 misvatting # 2 … dat een vrouw haar man niet zou verlaten, is dit tóch gebeurd, laat zij dan ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen… 1Korinthe 711 6

7 misvatting # 2 Ook jullie, eens vervreemd en vijandig gezind in de boze werken, verzoent Hij echter nu .. Kolosse 121 7

8 misvatting # 3 Alverzoening = alle mensen worden verzoend
GOED: Verzoening is universeel. Niet alleen de aarde maar óók de hemel omvattend 8

9 misvatting # 3 ... vrede makend door het bloed van zijn kruis, het al, met Zich (totaal) te verzoenen, door Hem, hetzij wat OP DE AARDE, hetzij wat IN DE HEMELEN is.   Kolosse 120 9

10 misvatting # 4 Alverzoening = God vergeeft iedereen
GOED: God verandert iedereen van vijanden tot vrienden. 10

11 NIET: God vergeeft Hitler
misvatting # 4 NIET: God vergeeft Hitler MAAR: God verandert Hitler van vijand in vriend 11

12 NIET: God vergeeft Hitler
misvatting # 4 God verzoent Hitler NIET: God vergeeft Hitler MAAR: God verandert Hitler van vijand in vriend apokatallasso = totale verzoening vertikaal én horizontaal!* * Efeze 2:16 > de twee… met God verzoend 12

13 misvatting # 5 Alverzoening = God heeft Zich met iedereen verzoend
GOED: God was nimmer een vijand! 13

14 misvatting # 5 18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, 2Korinthe 5 14

15 misvatting # 5 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. 2Korinthe 5 15

16 misvatting # 5 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. 2Korinthe 5 16

17 misvatting # 6 Alverzoening = iedereen is verzoend
GOED: Wanneer er geen vijand meer is, dan is iedereen verzoend. 17

18 ... door Hem, vrede gemaakt hebbende* door het bloed van zijn kruis…
misvatting # 6 ... door Hem, vrede gemaakt hebbende* door het bloed van zijn kruis… Kolosse 120 *aorist = tijdloos > vrede makend… 18

19 hoe verdwijnt vijandschap?
20 Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten*; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen (> vijandschap verdwijnt). Romeinen 12 * Jozef geeft zijn broers voedsel; Gen.45 19

20 7 Als iemands wegen YAHWEH behagen,
tenslotte… 7 Als iemands wegen YAHWEH behagen, doet Hij ook diens vijanden vrede met hem maken. Spreuken 16 20

21 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,
20 en door Hem, vrede makend door het bloed zijns kruises, het al (totaal) met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Kolosse 1 21


Download ppt "De GROTE misverstanden rond Alverzoening."

Verwante presentaties


Ads door Google