De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prestatie-indicatoren voor de opvangsector

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prestatie-indicatoren voor de opvangsector"— Transcript van de presentatie:

1 Prestatie-indicatoren voor de opvangsector
Spoorboekje 2012 Tonny van Hensbergen, Federatie Opvang

2 Basisset

3 De trein vertrekt De basisset prestatie-indicatoren is gereed
De CQ indexen zijn of worden afgenomen De benodigde gegevens uit de gegevensset FO worden bijgehouden. Aanleveren gegevens Dataverwerking Voldoende deelnemende instellingen (minimaal 20 per CQ index, residentieel en ambulant) Indicatoren per instelling Link naar het jaardocument Link naar de zorginkoop

4 Op reis

5 De reis Ontwikkelen nieuwe sectorspecifieke indicatoren
Adviserende rol van Zichtbare Zorg/ kwaliteitsinstituut i.o. Bijeenkomst met financiers (gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars) Nieuwe projectstructuur

6 Overstappen??

7 Later instappen of een andere route kiezen
Deelname is (vooralsnog) niet verplicht (facultatieve aanlevering) Prestatie-indicatoren over het registratiejaar 2012 gereed in uitvraagjaar 2013 Instappen is (begin) 2012 nog mogelijk Keuze voor een later instapjaar is (voor beperkte groep) mogelijk Keuze voor een andere route (landelijk goedgekeurde indicatoren van een andere sector) is mogelijk. Eisen/wensen van financiers kunnen de keuze beïnvloeden.

8 Op weg

9 Onderhoudsorganisatie Prestatie-indicatoren Opvang
Bestuur VFO Stuurgroep PI Opvang Werkgroep inhoud PI Opvang Team Ondersteuning & Ontwikkeling (SFO) Team Gegevens-uitwisseling Ver.cie Informatie-management Opdracht Besluit & klankbord Uitvoering

10 Organisatiestructuur Blauwe blokken=VFO, rode=SFO
Bestuur Vereniging FO (Opdrachtgever aan Stuurgroep en SFO. Bekrachtiging besluiten van de stuurgroep.) Stuurgroep prestatie-indicatoren Opvang (Besluitvormend, gemandateerd vanuit bestuur VFO. Bemensing met een aantal directieleden van de FO leden. Rapportage aan bestuur FO. Projectleider in de rol van secretaris.) Verenigingscommissie informatiemanagement. (Klankbordgroep. Adviserende rol richting de Stuurgroep PI Opvang. Dit laat onverlet de algemene rol van de VC om het Bestuur VFO te adviseren.) Werkgroep inhoud PI Opvang. ( Bemensing met kwaliteitsfunctionarissen, inhoudsdeskundigen van de leden. Ontwikkeling sectorspecifieke indicatoren. Adviserende rol richting de Stuurgroep) Team ondersteuning en ontwikkeling PI. (Team van het bureau van de St. FO . Aansturing door de projectleider en werkend binnen de kaders van het werkplan. De projectleider rapporteert aan de Stuurgroep, gemandateerd door de directie SFO.) Team gegevensuitwisseling. (Nader intern of extern te organiseren. Team rapporteert aan de projectleider. interne of externe facilitator van de informatievoorziening t.b.v. de resultaten van de PI’s Opvang. )

11 Werkgroep inhoud PI Opvang
Voorstellen maken en deze voorleggen aan de stuurgroep, Voorstellen krijgen vanuit het Team ondersteuning & Ontwikkeling (SFO) en die verder becommentariëren.

12 Team ondersteuning en ontwikkeling
team van het bureau van de St. FO ondersteunt en faciliteert alle andere gremia in de onderhoudsorganisatie praktische uitvoering projectplan afstemming met (koepels van) financiers en andere overheden afstemming met ZiZo/kwaliteitsinstituut i.o. afstemming met extern bureau (b.v. over gegevensuitwisseling en databeheer) voorbereiding (secretariaat) vergaderingen Stuurgroep, Verenigingscommissie (betreffende PI) en Werkgroep inhoud.

13 Onderweg

14 De reistijd Tijdpad (basisset)
Afnemen en verwerken van CQ indexen (instelling + bureau) (z.s.m. planning instelling) Zo nodig aanpassen van de informatieverwerkingsprocessen rond de gegevensset FO (instelling) (z.s.m., planning instelling) Maken van keuzes over de verdere dataverwerking (zelf doen of uitbesteden) (door FO i.o.m. leden) (februari, maart 2012) Inrichting van de dataverwerking (bouw verwerkingssysteem) (door FO of ….) (april, mei, juni 2012) Testen (juli, aug. 2012) Aanlevering van de gegevens bij …… (door instelling) (sept 2012) Dataverwerking ( door bureau FO of uitbesteed) (okt/nov. 2012) Berekende indicatoren terug naar instellingen (door FO of uitbesteed) (december 2012) Traject richting DiGi MV/ jaardocument. (?? 2013)

15 Spoorboek PI Opvang 2012

16 Blijvend op reis Doorontwikkeling prestatie-indicatoren
Landelijk kwaliteitskader Blijvende structuur?


Download ppt "Prestatie-indicatoren voor de opvangsector"

Verwante presentaties


Ads door Google