De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer."— Transcript van de presentatie:

1 Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.
Votum en Groet (2x) Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.

2 Genade en vrede van God, de Vader; door Jezus, zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn Geest in ons. Hallelujah, hallelujah, amen! (2x)

3 Heilige Geest van God (2x)
vul opnieuw mijn hart. Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

4 Heilig, heilig, heilig (doorzingen)
Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd. Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt.

5 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in Uw luister, Een en al vuur en liefd’ en majesteit.

6 Welzalig de man (2x) Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters,

7 Maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is, als een boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht, geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

8 Psalm 84 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheen om ‘s Heeren voorhof in te treen, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;

9 mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, die leeft en aan mijn ziel het leven geeft!

10 Want God, de Heer, zo goed, zo mild,
is ‘t allen tijd een zon en schild. Hij zal genaad’ en ere geven. Hij zal hun ‘t goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood,

11 die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, Heer, die op U bouwt en zich geheel aan U vertrouwt!

12 Ho! Stop Ho! Stop! Sta eens even stil. Waar wou je heen gaan of maakt dat geen verschil? Ho! Stop! Ga er niet vandoor. Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor.

13 Als je in de trein zou stappen
en je zou niet weten waar je heen wou gaan, (heen wou gaan) kon je beter in je warme bedje blijven liggen zonder op te staan (op te staan) Alles gaat uiteindelijk mis, als je niet weet wie Jezus is.

14 Ho! Stop! Sta eens even stil.
Waar wou je heen gaan of maakt dat geen verschil? Ho! Stop! Ga er niet vandoor. Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor.

15 Als je in het donker wandelt,
kun je niet goed kijken waar je heen wilt gaan, (heen wilt gaan). Daarom heb je Jezus nodig, want hij steekt een lichtje in je leven aan, (je leven aan). Reken maar dat jij je vergist, als je het Licht van de wereld mist.

16 Ho! Stop! Sta eens even stil.
Waar wou je heen gaan of maakt dat geen verschil? Ho! Stop! Ga er niet vandoor. Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor.

17 Als je in de put zou vallen
En je zou voor niemand meer te horen zijn, (te horen zijn), zat je daar te kniezen in de duisternis en alles zou verloren zijn (verloren zijn). Weet je als het donker wordt, Jezus’ arm is nooit tekort.

18 Ho! Stop! Sta eens even stil.
Waar wou je heen gaan of maakt dat geen verschil? Ho! Stop! Ga er niet vandoor. Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor.

19 Maak een vrolijk geluid
Maak een vrolijk geluid voor de Heer of je thuis bent of buiten op straat. met de bel van je fiets op de maat.

20 Doe je mee want ook jij hoort erbij. Zing en fluit! Roep het uit!
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. Doe je mee want ook jij hoort erbij. Zing en fluit! Roep het uit! Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

21 Maak een vrolijk geluid voor de Heer
of je bruin bent of sproetig of blond. met je hand of je voet of je mond.

22 Want een vrolijk geluid maakt je blij.
Ben je ziek of gezond kom erbij. Ook je stem! Is van Hem! Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

23 Maak een vrolijk geluid voor de Heer
of je thuis bent of buiten op straat. met de bel van je fiets op de maat.

24 Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.
Doe je mee want ook jij hoort erbij. Zing en fluit! Roep het uit! Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

25 Vader, U bent goed Op elk moment van mijn leven in voor- of tegenspoed aanbid ik U, mijn Jezus en dank U voor Uw bloed.

26 Ik vind kracht in U, mijn Vader,
als ik heel dichtbij U ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bedenk:

27 Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde. Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U en ik zing met heel mijn hart: ‘Ik hou van U’.

28 Op elk moment van mijn leven
bij dag en bij nacht wil ik Uw woorden lezen en dragen in mijn hart.

29 In de stormen van mijn leven,
in de regen, in de kou, wil ik schuilen in Uw vrede, wil ik rusten in Uw trouw.

30 Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde. Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U en ik zing met heel mijn hart: ‘Ik hou van U’.

31 Kom aan boord Voor de zieken voor de armen, voor de mensen met verdriet, voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt: ‘Het lukt me niet’.

32 Voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort, is er altijd nog die Ene en die roept: ‘Kom maar aan boord!’

33 Kom aan boord. Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen, kom aan boord. Sta niet doelloos aan de kant, want er is een hart voor liefde, pak die uitgestoken hand.

34 Voor het meisje dat blijft denken:
‘Alles gaat bij mij steeds mis’. Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is.

35 Voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord, is er altijd nog die Ene en die roept: ‘Kom maar aan boord’.

36 Kom aan boord. Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen, kom aan boord. Sta niet doelloos aan de kant, want er is een hart voor liefde, pak die uitgestoken hand.

37 Vrede zij U Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

38 Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

39 Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

40 Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

41


Download ppt "Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer."

Verwante presentaties


Ads door Google