De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LO2 studiedag Do 22 november 2012 Eric Swinkels

Verwante presentaties


Presentatie over: "LO2 studiedag Do 22 november 2012 Eric Swinkels"— Transcript van de presentatie:

1 LO2 studiedag Do 22 november 2012 Eric Swinkels e.swinkels@slo.nl
Ultimate frisbee LO2 studiedag Do 22 november 2012 Eric Swinkels

2 Programma Introductie 14.30 uur Mikken (discgolf)
Samenspelen (discathlon) Ontwerp discgolf-parcours uur Technieken Koningsfrisbee uur Toetsing en beoordeling frisbee Spelen ultimate frisbee uur Afsluiting, vragen uur Lesmap NFB/SLO 3 x 3 + tips

3 Leerlijn ultimate frisbee PO/VO (1)
Fase 1: drie lessen tijdens gymlessen Mikken Gooien en vangen Lummelen 4 vakken Koningsfrisbee 5-5 zaal (veld) Fase 2: drie lessen na schooltijd op school Gooien/vangen uitbreiding Vijfschijf Appelboor Kingsfrisbee 4-4

4 Leerlijn ultimate frisbee PO/VO (2)
Fase 3: drie lessen bij frisbeeclub Overgooien in beweging ABC Marker Appelboor drietallen/ hotbox Ultimate drietallen

5 Frisbee in onderbouw VO
Basisdocument onderbouw VO bewegingsonderwijs Doelspel ultimate frisbee Bewegingsthema: Samenspelen en onderscheppen Zelfstandig opstarten en blijven spelen zonder scheidsrechter Fasering: Aanval opbouwen (en voorkomen daarvan) Aanvallend eerst uitverdedigen, dan terreinwinst maken en aanval opbouwen Verdedigend de aanvalsopbouw storen en terreinwinst voorkomen Scoren (en voorkomen daarvan) In scoringspositie komen en scoren door medespeler in eindzone aan te spelen (en dit voorkomen als verdediger)

6 Niveauaanduiding frisbee
Niveaus uit basisdocument: eind klas 1 (OP) en eind klas 3 (UP) Basis (90%) Vervolg (50%) Gevorderd (20%) Zorg (10%) Rollen bij frisbee: Medespeler schijfbezitter Schrijfbezitter Verdediger Fasering in beoordleingscriteria Aanval opbouwen (en het voorkomen daarvan) Scoren (en het voorkomen daarvan)

7 Frisbee als verdieping bij LO2/BSM
Ultimate 5 tegen 5 als doelspel Verschillende variaties van ultimate zoals D-D-C en Discgolf: ontwerpen van parcours Beoordelingscriteria met niveaus  cijfer SE Ultimate frisbee 5 -5 toernooi als afsluiting (teams) Discgolfparcours voor geblesseerden

8 Toetsvoorbeeld in praktijk
Opdracht ultimate frisbee 5 tegen 5 Na introductie invullen op beoordelingsblad: wat is je eigen niveau? Zelf kiezen, arrangeren, begeleiden in bewegingssituaties, niet alleen voor jezelf, ook voor anderen en daarop reflecteren  zelfstandig spelen? Zonder scheidsrechter? Hoe opbouwen en aanvallen? Hoe verdedigen? Hoe beter samenspelen? Oefenen = bewust en bekwaam worden Observeren: beoordelingsformulier Verbeteren: aanwijzing geven om te verbeteren TOP/TIP Beoordelingscriteria duidelijk bij toernooi ultimate frisbee Na afloop opnieuw zelfanalyse/ eindevaluatie (kleur) Eindbeoordeling door docent Afsluiting in dossier Benodigdheden: twee matten Voorbeelden van acrotrucs voor viertallen meenemen en toetsvoorbeeld acrogym Tijdens voorbeeld volgende twee dia’s uitleggen, afhankelijk van tempo.

9 Leerplan BSM Het curriculaire spinnenweb (SLO) Basisvisie
Leerdoelen/ eindtermen Leerinhouden Leeractiviteiten Docentrollen Leerbronnen/materialen Groeperingsvormen Leeromgeving (accommodatie) Tijd/ studielast Toetsing/ beoordeling  toetsvoorbeelden BSM Programma van toetsing en afsluiting bevat: Wat is jullie visie op BSM? Op LO? Op B&S? Welke eindtermen komen wanneer en waar in het programma? Leerinhouden Leeractiviteiten? Wat verwachten jullie van leerlingen? Qua gedrag, qua regelen, qua motivatie? Welke rol vervult de docent? Welke methodes, website, materialen en accommodatie hebben jullie tot je beschikking? Hoe groot zijn de groepen BSM minimaal, optimaal, maximaal? Wat betekent dat voor bepaalde keuzes? In welke omgeving, accommodatie wordt BSM aangeboden? Intern op school of ook buiten school? Geeft de docent daar zelf les of delegeer je dat naar externe deskundigen? Hoeveel tijd besteed je aan theorie en praktijk (CT)? Hoeveel tijd heb je voor de lessenseries? Hoeveel tijd moeten leerlingen zelf/ thuis/ op school aan de slag (ZT)? Waar worden leerlingen op afgerekend? Wat verwachten we van leerlingen, als eindresultaat? Hoe worden eindtermen vertaald in beoordelingscriteria?

10 Vier sleutels voor kwaliteit

11 Leerlijnen ‘Bewegen verbeteren’
Atletiek Lopen Springen Werpen Bewegen op muziek Spel Doelspelen Terugslagspelen Inblijven en uitmaken Turnen Zwaaien Balanceren Zelfverdediging Stoeispelen Trefspelen Zwemmen als vangnet als race, spel, avontuur, survival, springen) Actuele activiteiten Golf Kanoën Klimmen Mountainbiken Schaatsen Skeeleren / skaten Drie groepen: de big five (maar dan alfabetisch), zwemmen (incl. vangnet) en de nieuwere activiteiten (inwisselbaar). Het accent is: breed en dus oriënterend. Nadat je gekozen hebt kun je je er dieper in ontwikkelen, maar dat kost meer tijd. Onderbouw = breed aanbod. Tweede fase = ervaren o.b.v. eigen keuzes. In de sport = je verdiepen.

12 Leerlijn ‘Bewegen regelen’
Arrangementen inrichten Onder leiding hulpverlenen Coachen/begeleiden Scheidsrechteren. jureren Organiseren Ontwerpen Dit zijn de bekende regelende rollen. Discussie zal ongetwijfeld gaan over impliciet of apart, we maken toch geen kleine gymnastiekertjes van ze, hoever ga je daar in, etc. Maar in wezen moeten deze herkenbaar zijn voor iedereen.

13 Leer/ontwikkellijn ‘Gezond bewegen’
Veilig bewegen Verstandig omgaan met blessurerisico’s Vitaal bewegen Intensief bewegen leuk leren vinden Fitter bewegen Ervaren wat de link is tussen bewegen en fitter worden Belangrijke accenten: Veilig bewegen doen we altijd al. Bij veilig bewegen hoort ook verstandig bewegen en zaken als fair play hebben we ondergebracht bij bewegen beleven; Vitaal bewegen gaat over het leuk leren vinden om je in te spannen bij bewegen. Anders helpt bewegen nauwelijks voor gezonder worden. Je leert het leuk vinden door dat te ervaren aan de hand van een docent die de juiste arrangementen en begeleiding vindt! Het gaat niet om fitter worden (korte termijn) maar om leren hoe je dat zou kunnen doen, om trainingsprincipes dus. Nu ervaar je vooral hoe het werkt, in de tweede fase leer je ermee werken.

14 Ontwikkellijn ‘Bewegen beleven’
Gerichtheid op bewegen ingaan op uitdagingen in bewegingssituaties gerichtheid op leren waarderen van bewegen: intrinsieke en extrinsieke motieven sportieve omgeving of context Betrokkenheid bij de les als groepsgebeuren omgaan met regels zelfstandig deelnemen omgaan met elkaar Van groot belang is hier om te constateren dat al deze aspecten van beleven gebonden zijn aan bewegingssituaties! Zowel t.a.v. de bewegings- als de regeluitdagingen als t.a.v. gezond bewegen. Ongetwijfeld zal hier de discussie ontstaan over het vakgebonden en het vakoverstijgende / pedagogische / schoolperspectief. In die laatste wordt het belang van de vakgebonden doelen en inhouden gerelativeerd. Op zich mag dat, maar het moet wel een heldere en onderbouwde keuze zijn om bewegen dan meer middel te maken.


Download ppt "LO2 studiedag Do 22 november 2012 Eric Swinkels"

Verwante presentaties


Ads door Google