De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groene varkens zonder rode cijfers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groene varkens zonder rode cijfers"— Transcript van de presentatie:

1 Groene varkens zonder rode cijfers
Ir. Johan Meeus, Ir. Walter Vandepitte, Ing. Maarten Michiels

2 Inhoud Biologische varkensproductie : Regelgeving
Biologische varkensproductie : Situering Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens Impact productiviteit op arbeidsinkomen Omschakelen naar biologische varkens : belemmeringen Slotconclusie

3 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens
Uitgangspunten : Biologisch bedrijf Gangbaar Klein bedrijf Gemiddeld bedrijf Aantal zeugen 50 150 Gespeende biggen/zeug 20 24 26 Verkochte varkens/zeug 18 22,08 24,44 Voederconversie kg 3,75 2,85 2,75 Voederverbruik zeug /jaar 1202 kg 1158 kg 1132 kg

4 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens
Uitgangspunten : Kosten Veevoeders Per ton geleverd Biologisch Juli 2010 tem Juni 2011 Juli 2011 100 % Januari 2012 Startermeel 490 € 535 € 565 € Biggenmeel 463 € 510 € 545 € Mestvarkensmeel 428 € 475 € 505 € Zeugenmeel dracht 380 € 430 € 465 € Zeugenmeel lactatie 440 € 485 €

5 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens
TOTALE KOSTEN/ZEUG/JAAR Biologisch bedrijf Gangbaar Klein bedrijf Gemiddeld bedrijf Werkkrediet 216 € 180 € Afschrijving en interesten 566 € 607 € 586 € Onderhoud 50 € Verwarming en elektriciteit 122 € 170 € 190 € Strooisel/Mestafzet 18 € 35 € Taksen/Verzekeringen 30 € Veeartskosten 60 € 65 € Aankoop zeugen 158 € 175 € 179 €

6 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens
TOTALE KOSTEN/ZEUG/JAAR Biologisch bedrijf Gangbaar Klein bedrijf Gemiddeld bedrijf Voeders : Startermeel 216 € 284 € 296 € Biggenmeel 483 € 357 € 365 € Mestvarkensmeel 2.446 € 1.529 € Zeugenmeel dracht 311 € 229 € 222 € Zeugenmeel lactatie 169 € 121 € 102 € Totaal voeders : 3.625 € 2.520 € 2.514 € Totale kosten : 4.835 € 3.810 € 3.849 €

7 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens
TOTALE OPBRENGSTEN /ZEUG/JAAR Biologisch bedrijf Gangbaar Klein bedrijf Gemiddeld bedrijf Slachtvarkens, per kg geslacht 3,19 € 1,38 € 1,40 € Zeugen, per kg geslacht 1,66 € 0,73 € Verkochte varkens 5.447,72 € 2.890,88 € 3.246,24 € Verkochte zeugen 119,52 € 62,37 € 69,30 € Totaal : 5.567,24 € 2.953,25 € 3.315,54 € Saldo /zeug/jaar : + 732 € -860 € -537 € BEDRIJFSSALDO/jaar : BEDRIJFSSALDO/jaar : (JULI 11)

8 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens
IMPACT VAN DE VERBETERING VAN DE TECHNISCHE CIJFERS (gangbaar) : Verbetering VC (gangbaar) 1 punt : 3,4 euro/vleesvarken Verbetering productiviteit zeugen (1 extra big/zeug/jaar) : + 3,5 euro/vleesvarken Verlaging uitval : (1% minder) : + 0,70 euro/vleesvarken Prijsverschil verkoop : 1 cent beter : + 0,9 euro/vleesvarken

9 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens
IMPACT VAN DE VERBETERING VAN DE TECHNISCHE CIJFERS (gangbaar) : In dit voorbeeld : 2,36 afgeleverd varkens extra x 3,4 euro = 8,03 euro 1 punt verbetering voederconversie x 3,4 euro = 3,40 euro 2% minder uitval x 0,7 euro = 1,40 euro 2 cent extra x 0,9 euro = 1,8 euro Totaal = 14,63 euro/afgeleverd vleesvarken x (vleesvarkens) = euro of 323 euro/zeug

10 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens
VOOR BIO ECONOMISCHE IMPACT KENCIJFERS x 2 Berekeningen aan gemiddelde voederprijzen van laatste jaar : 01/07/2010 t.e.m. 30/06/2011 Ook saldo met voederprijzen van juli 2011 Vanaf wordt 100 % biologisch voeder verplicht. Nu is dit nog 95%. Daardoor stijgen de voederprijzen nog. Dit zet het bedrijfssaldo wel sterk onder druk Een oplossing is streven naar een grotere productiviteit

11 Inhoud Biologische varkensproductie : Regelgeving
Biologische varkensproductie : Situering Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens Impact productiviteit op arbeidsinkomen Omschakelen naar biologische varkens : belemmeringen Slotconclusie

12 Impact productiviteit op arbeidsinkomen
Vakkennis en inzet hebben een grote impact op de uiteindelijke rentabiliteit Aantal verkochte varkens per zeug en per jaar is doorslaggevend De voederconversie is ook cruciaal. Bij biologische varkens tot 1 kg per kg aanwinst hoger dan bij gangbare varkens Reden : buitenbeloop – minder optimale klimaatregeling

13 Impact productiviteit op arbeidsinkomen
Uitgangspunten : 8 biggen gespeend/ worp 9 biggen gespeend/ worp 10 biggen gespeend/ worp Aantal zeugen 100 Gespeende biggen/zeug 16,80 19,62 22,20 Verkochte varkens/zeug 14,60 17,70 20,30 Voederconversie kg 4,00 3,75 3,70 Voederverbruik zeug /jaar 1148 kg 1191 kg 1213 kg

14 Impact productiviteit op arbeidsinkomen
TOTALE KOSTEN/ZEUG/JAAR 8 biggen gespeend/ worp 9 biggen gespeend/ worp 10 biggen gespeend/ worp Werkkrediet 216 € Afschrijving en interesten 566 € Onderhoud 50 € Verwarming en elektriciteit 122 € Strooisel/Mestafzet 18 € Taksen/Verzekeringen 30 € Veeartskosten Aankoop zeugen 158 €

15 Impact productiviteit op arbeidsinkomen
TOTALE KOSTEN/ZEUG/JAAR 8 biggen gespeend/ worp 9 biggen gespeend/ worp 10 biggen gespeend/ worp Voeders : Startermeel 181 € 211 € 239 € Biggenmeel 438 € 474 € 508 € Mestvarkensmeel 2.160 € 2.400 € 2.708 € Zeugenmeel dracht 297 € 308 € 314 € Zeugenmeel lactatie 161 € 167 € 170 € Totaal voeders : 3.237 € 3.560 € 3.939 € Totale kosten : 4.447 € 5.149 € 5.512 €

16 Impact productiviteit op arbeidsinkomen
TOTALE OPBRENGSTEN /ZEUG/JAAR 8 biggen gespeend/ worp 9 biggen gespeend/ worp 10 biggen gespeend/ worp Slachtvarkens, per kg geslacht 3,19 € Zeugen, per kg gesclacht 1,66 € Verkochte varkens 4.423 € 5.344 € 6.130 € Verkochte zeugen 120 € Totaal : 5.463 € 7.048 € Saldo /zeug/jaar : + 96 € + 692 € BEDRIJFSSALDO/jaar : (JULI 11)

17 Impact productiviteit op arbeidsinkomen
Mits een voldoende productiviteit blijft het arbeidsinkomen in de biologische varkenshouderij positief De stijgende voederprijzen zet die rentabiliteit wel sterk onder druk


Download ppt "Groene varkens zonder rode cijfers"

Verwante presentaties


Ads door Google