De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rebecca Van de Velde Adjunct-Hoofdverpleegkundige PACU Oktober 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rebecca Van de Velde Adjunct-Hoofdverpleegkundige PACU Oktober 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Rebecca Van de Velde Adjunct-Hoofdverpleegkundige PACU Oktober 2013
Op weg naar de optimalisatie van de uitstroom van PACU-patiënten in het UZ Gent Rebecca Van de Velde Adjunct-Hoofdverpleegkundige PACU Oktober 2013

2 PACU - design van het UZ Gent
Locatie: 2 sites PACU UZ1 in gebouwblok K1 6de verdieping (18 posities) PACU UZ2 in gebouwblok K12C 1ste verdieping (24posities) Disciplines: PACU UZ1: CDC- ingrepen Stomato/hoofdhals/urologie/gynaecologie/oftalmo PACU UZ2: Thoraco-vasculaire/neurochirurgie/abdominale/ gastro-intestinale/plastische/orthopedie/robot- chirurgie/

3 PACU UZ1 en PACU UZ2

4 PACU-design van het UZ Gent
Het Chirurgisch Dagcentrum bevindt zich vlak naast PACU UZ1

5 PACU - design van het UZ Gent
Het nieuw CDC → toename van het aantal dagopnames toename aantal PACU-patiënten op PACU UZ1 Tragere patiëntenuitstroom want ontslag aan bed door anesthesist NOOD AAN SNELLER ONTSLAG CDC- PATIËNTEN VANOP PACU

6 PACU-design in het UZ Gent
Gebouwoverschrijdend patiëntentransport PACU UZ 1 => PACU UZ 2 PACU UZ 1 => Hospitalisatie UZ 2 PACU UZ 2 => Hospitalisatie UZ 1 Uitgevoerd door transportequipe van spoedopname HEEL LANGE WACHTTIJDEN VOOR GEBOUWOVERSCHRIJDENDE PATIËNTENTRANSPORT

7 Knelpunten in uitstroom op PACU UZ1 en PACU UZ2
Te traag ontslag van CDC-patiënten op PACU Te lange wachttijd voor gebouwoverschrijdende transporten Frequent alle PACU-posities bezet Bottleneck uitstroom vanuit het OK Ontevredenheid bij patiënten Ontevredenheid/frustraties bij chirurgen en PACU-VPKN NOOD AAN REORGANISATIE/OPTIMALISATIE VAN DE UITSTROOM

8 Optimalisatie van de uitstroom
Eerste luik: Efficiënter ontslagbeleid voor CDC-patiënten Tweede luik: Efficiënter gebouwoverschrijdend patiëntentransport

9 A)Eerste luik: Efficiënter ontslagbeleid voor CDC-patiënten
Fasttrack* toepassen voor volwassen CDC-patiënten? OF Ontwikkelen ontslagscore te beoordelen door de PACU-verpleegkundige * Fasttrack = bypassen van PACU = patiënt onmiddellijk van OK naar CDC

10 Ontwikkelen ontslagscore voor volwassen CDC-patiënten
Doelstelling: kort verblijf op PACU - beoordeling door PACU-VPK - feitelijke beslissing door verpleegkundigen Voorwaarden: - garantie van kwaliteit en veiligheid hanteerbaar instrument - minimale werkbelasting - in orde met wetgeving

11 Ontwikkelen ontslagscore voor volwassen CDC-patiënten
Ontslagscore op basis van de fasttrack-score van Dr White Beoordelen van: - vitale parameters - pijnbestrijding - anti-emetica beleid - bewustzijn/oriëntatie Minimumscore van 12 vooraleer patiënt ontslagklaar is Score < 12/14 :verdere observatie op PACU Score ≥ 12/14 :ontslag van PACU naar CDC zonder dat anesthesist moet gecontacteerd worden

12 Sjabloon ontslagscore
Bewustzijnsniveau Wakker en bewust Wekbaar bij minimale stimulatie Enkel respons bij tactiele stimulatie 2 1 Fysische activiteit Beweging van alle extremiteiten op bevel Enige moeilijkheid om de ledematen te bewegen Onmogelijkheid de ledematen te bewegen op vraag Hemodynamische stabiliteit Bloeddruk ± 15% van de basiswaarde Bloeddruk ± 30% van de basiswaarde Bloeddruk ± 50% van de basiswaarde Respiratoire stabiliteit Diepe ademhaling mogelijk Tachypnoe of lichte hoest Dyspnoe of flinke hoest Zuurstofsaturatie >90% aan de lucht Nood aan zuurstof <90% met zuurstof Postoperatieve pijn Geen tot milde pijn VAS<3 Gemiddeld/hevig onder controle met analgesie Aanhoudend hevige pijn VAS>6 PONV Geen tot milde nausea/geen braken Kortstondig braken of kokhalzen Aanhoudend matig/hevig nausea en braken

13 Wat zegt de wetgeving over ontslag pt door verpleegkundige?
De verpleegkundige mag niet alleen beslissen over het ontslag van de patiënt Ontslag blijft een medische beslissing

14 Verzoening efficiënt/snel ontslagbeleid op PACU van CDC-ptn met wetgeving
Staand order met voorwaarden voor de uitvoering van het ontslag door de pacu-vpk: -evaluatie score gebeurt ten vroegste op het door de arts bepaalde en voorgeschreven tijdstip - score op basis van de 7 items - minimumscore behalen van 12/14 vooraleer ontslag pt - bij twijfel verwittig de anesthesist - anesthesist kan altijd beslissen om ZELF het ontslag uit te voeren Voorschrift staand order door de arts: - vermelding TIJDSTIP waarop SO van toepassing

15 Efficiënter ontslagbeleid van CDC-pt
Blijft een medische beslissing: ontslaguur+ naam+ handtekening arts via het voorschrijven van het Staand Order Snel Veilig Kwalitatief

16 B) Tweede luik: Efficiënter gebouwoverschrijdend transport
Onderzoek frequentie huidige transporten → 14 transporten/dag → duurtijd transport 40’ (heen en terug) Huidige knelpunten: Afhankelijk van spoedvervoer voor het transport, dus lange wachttijden Toekomst spoed: vanaf 14u secundaire transfers, dus nog langere wachttijden >2u

17 Efficiënter gebouwoverschrijdend transport
Alternatief: 1. Differentiatie:- transport met nood aan verpleegkundige - transport zonder verpleegkundige 2. Transport door PACU-verpleegkundige ipv spoed

18 Wat zegt de wetgeving over transport van patiënten ZONDER verpleegkundige begeleiding?
“Bestendig toezicht” = verpleegkundige nodig Inschatten “bestendig toezicht”= verpleegkundige B1-handeling Inschatten “bestendig toezicht” - op basis van afdelingsprocedure en - verpleegkundige evaluatie van de toestand van de patiënt Zie:adviezen van de technische commissie voor verpleegkunde van

19 Aanpassingen om efficiënter transport in overeenstemming met wetgeving te garanderen
Afdelingsprocedure: “Beslissing tot al dan niet verpleegkundige begeleiding bij gebouwoverschrijdend transport van een ontslagen PACU-patiënt” Ontwikkeling van een “beslisboom”

20 Procedure met beslisboom
Voorwaarden: ontslagklare pt - ontslagscore ≥ 12/14 - ontslaguur genoteerd door anesthesist - geen twijfel over fysieke/mentale veiligheid pt ALTIJD VERPLEEGKUNDIGE begeleiding nodig indien: - thyroïdectomie dag 0 of 1 - nieuwe tracheacanule - hoofd-halschirurgie - nood aan monitoring - recente/niet stabiele epilepsie - opname IZ nodig - PACU UZ1 naar PACU UZ2 - ASA 3

21

22 Resultaten toepassing beslisboomprocedure
Op basis hiervan konden we het aantal gebouwoverschrijdende transporten met verpleegkundige verminderen met 60% veel efficiëntere inzet van verpleegkundigen

23 Conclusie Sneller, maar veilig ontslag van CDC-patiënten door verpleegkundigen op basis van de ontslagscore en een SO + Gebouwoverschrijdende transporten door PACU-verpleegkundige Beslisboom voor transport zonder verpleegkundige begeleiding OPTIMALISERING VAN DE UITSTROOM OP DE PACU

24 Extra verkregen resultaten
Efficiëntere inzet van verpleegkundigen Vermijden belemmering uitstroom OK Tevredenheid van CDC-ptn Stijging van de kwaliteit van ontslag Tevredenheid artsen Tevredenheid PACU-verpleegkundigen

25 Kanttekening Het staand order voor snel ontslag van CDC-ptn wordt niet altijd voorgeschreven Bij personeelstekort valt de “transportfunctie” op PACU weg, waardoor “T” dan opnieuw uitgevoerd door spoedvervoer

26 Toekomst?? Staand order voor snel ontslag kinderen met CDC-ingreep?
Herorganisatie van de NIET-gebouwoverschrijdende transporten van ontslagen PACU-ptn?

27 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Rebecca Van de Velde Adjunct-Hoofdverpleegkundige PACU Oktober 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google