De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koningin Julianaschool…..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koningin Julianaschool….."— Transcript van de presentatie:

1 Koningin Julianaschool…..
Kanjerschool!

2 Waarom kanjertraining?
Kanjertraining effectief? Kanjertraining is erkend als effectief. De Kanjertraining is sinds 14 oktober 2013 erkend als Effectief (volgens goede aanwijzingen) in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Dit is een bijzondere erkenning: er zijn nauwelijks effectieve trainingen opgenomen in de databank die al zo grootschalig (bijna 2000 scholen en 32 psychologen praktijken) geïmplementeerd zijn als de Kanjertraining. Er zijn vier onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van de Kanjertraining met positieve resultaten. Meer informatie:

3 Wat leer je dan? Kinderen verlangen een schoolgemeenschap,
waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. Hier ben ik Het is goed dat ik er ben Ik ben te vertrouwen Ik help Ik speel niet de baas Ik lach niet uit Doet iemand expres naar, dan denk ik: Bekijk het maar! Ik gedraag mij als een kanjer, want ik ben een kanjer

4 Hoe leer je dat dan? Jezelf voorstellen/presenteren
Iets aardigs zeggen Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan Een compliment geven en ontvangen Ja en Nee kunnen zeggen Ja als je iets prettig vindt en Nee als je iets vervelend vindt Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn Samenwerken Vriendschappen onderhouden Vragen stellen, belangstelling tonen Proberen de ander te begrijpen Kritiek durven geven en ontvangen Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen Leren stoppen met treiteren Uit een slachtofferrol stappen

5 Vier gedragstype van de kanjertraining.
De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer. Het konijn (gele pet) doet zielig, trekt zich terug en doet bang. Het aapje (de rode pet) lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater. De pestvogel (de zwarte pet) daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas

6 Schoolbreed dezelfde thema’s
Weken Thema’s Gr 1-2 Gr 3-4 Gr 5-6 Gr 7-8 Week 44t/m 51 Voorstellen 1e verhaal 1e en 2e verhaal Les 4 H2 Les 1 Complimenten 2e verhaal 3e en 4e verhaal Les 5 H3 Les 2 Week 2 t/m 7 Zo doe ik dat Zo ben ik/Gevoel 3e verhaal 5e verhaal Les 6 en 7 H 4 Les 3 Jezelf zijn Nee zeggen 4e verhaal 6e verhaal Les 8 H 5 Les 4 en 5 Week 9 t/m 17 (projectweek) Luister en vertellen Vragen 5e en 6e verhaal 7e en 8e en 9ste Les 9 H 6 Les 6 Samenwerken 7e verhaal 10e verhaal Les 10 H 7 Les 7 Week 19 t/m 23 Vriendschap 8e verhaal 11e en 12e verhaal Les 11 H8 Kritiek geven en ontvangen 9e verhaal 13e verhaal Les 12 H 9 Week 25 t/m29 Ben jij belangrijk 10e en 11e verhaal 14e en 15e verhaal Les 13 H 10 en 11 Les 10 en 11

7 Materialen…..

8 Posters….!

9 Pestprotocol Het kanjerinstituut biedt een pest protocol aan, dit
sluit aan op de kanjerboeken en de trainingen binnen de groepen. Het protocol werkt het beste als het gezamenlijk is opgesteld door alle medewerkers van de school. Dit schooljaar zullen we nog een begin maken met het bekijken en eventueel aanpassen waar nodig. Daarna zal het protocol door de verschillende organen moeten worden goed gekeurd. Bij vaststellen zal het document voor alle leerkrachten , ouders en leerlingen toegankelijk moeten zijn. We zullen na toepassen en uitvoeren het protocol opnieuw evalueren en waar nodig aanpassen.

10 Leerlingvolgsysteem Op 18 februari 2013 is de Kanjervragenlijst positief beoordeeld door de COTAN. De onderwijsinspectie zal vanaf 1 augustus 2014 de Kanjervragenlijst gebruiken voor het beoordelen van de sociale competenties van leerlingen (indicator 1.5). De vragenlijst meet Negatieve intenties, Ongelukkig sombere gevoelens, Onrustig verstorend gedrag en Hulpvaardig sociaal gedrag. De vragenlijst sluit nauw aan bij de Kanjertraining, maar is ook zonder de training te gebruiken. In combinatie met de leerkrachtlijst en het sociogram kunnen leerkrachten snel sociale problemen signaleren, hier met leerlingen en ouders over in gesprek gaan en een gezamenlijk handelingsplan opstellen. 

11 Invoer op de Julianaschool
Als school werken we nu nog met en ander leerlingvolgsysteem ( SCOLL) Daarnaast neemt elke groep een sociogram af en samen is dat het overzicht op sociaal emotioneel gebied. Schooljaar zullen we gaan werken met Canvas. Dit sluit aan bij de kanjertraining en geeft binnen een methode meer gegevens over je groep en de individuele leerling.

12 Ouderbetrokkenheid Wij zijn als school van mening dat een kind altijd een kanjer is. Maar dat nog meer tot zijn recht komt als ouders ook betrokken zijn bij de kanjertraining. Open lessen waarbij ouders kunnen komen kijken en deelnemen ( 2x per jaar) Per nieuw Thema een korte uitleg via de mail.

13 Afsluiting: Vragen?


Download ppt "Koningin Julianaschool….."

Verwante presentaties


Ads door Google